Vlaamse geschiedenis, fris en monter

Het merendeel van de wetenschappelijke tijdschriften in Vlaanderen, België, is niet om aan te zien: fletse kleuren, letters uit voorbije tijden, amateuristisch design. Het doet dus deugd te zien dat Wetenschappelijke Tijdingen, opgericht in 1935, ter gelegenheid van een Festschrift voor de man die het blad meer dan 21 jaar in goede banen heeft geleid, een grote uitzondering is.

WT heeft op de vooravond van zijn 75ste jaargang een andere kaft, een nieuwe opmaak, meer illustraties en papier dat deze visuele verrijking opmontert. Het krachtige logo WT wordt zinvoller gemaakt door de ondertitel “tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging”. Nuchter en concreet.

Frans-Jos Verdoodt, die WT sedert 1994 leidde, is aanwezig in het feestnummer met een bijdrage en een nawoord van zijn hand. Hij werkte mee aan het nieuwe uiterlijk en de keuze van de ondertitel: de opgefriste senior wil het leidinggevende tijdschrift blijven van de Vlaamse beweging, zo evolueerde het blad in de voorbije decennia en het in het oog springende acroniem WT verankert de titel in een traditie.

Gevarieerd

Zoals het hoort, is de inhoud van deze Acta Amicorum Frans-Jos Verdoodt gevarieerd. Elke auteur diept uit zijn jarenlange wetenschappelijke arbeid de fundamentele inzichten op die hij/zij verwierf in archieven, gesprekken en debatten. Lode Wils portretteert koning Willem I. Lieve Gevers becommentarieert een nieuwe biografie over Hugo Verriest. Romain van Eenoo bekijkt de Vlaamse afdeling van de Belgische Persbond en Wereldoorlog I. Louis Vos mag niet ontbreken met zijn grensverleggende kennis van de strijdende studenten tussen 1925-1935. Dirk Rochtus, huidig voorzitter van het ADVN, waar WT zijn basis heeft, duikt, als Duitslandkenner, in het leven van Hoffmann von Fallersleben. Enzovoort. Stuk voor stuk zijn het leerzame teksten die WT sieren.

Een tekst van de Antwerpse onderzoeker Kevin Absillis is een bijzonder saluut waard. Absillis is al jaren actief als opruimer van politiek correct gehaspel over Vlaamse prominenten die bespottelijk gemaakt worden of gerecupereerd door linkse activisten. Tijden voor het mondgemeen werd, was hij de auteur die klip en klaar bewees hoe Hugo Claus tot in het merg Vlaming was en Vlaming bleef, en hoe hij zijn oorlogs- en repressietrauma moedig verwerkte in “Het verdriet van België.” Hij kruiste ook succesvol de pen met Marc Reynebeau over de traditie van Conscience. Reynebeau en zijn volgelingen, meer imitatoren dan originele denkers en schrijvers, vinden deze man en zijn navolgers tot vandaag de belichaming van het ingebakken conservatisme, de aangeboren achterlijkheid, de verachting van de stad en het ophemelen van de plattelandsidylle door de Vlaamse beweging. Absillis toonde aan dat Reynebeau de schrijver van “De Leeuw van Vlaanderen” niet gelezen heeft of fout en eenzijdig interpreteert (in een stuk in WT 1 van 2015).

Het complot van Adolf de Wever

Kevin Absillis past zijn kritisch vermogen in het vernieuwde tijdschrift toe op “N-VA. Analyse van een politieke ideologie”, het proefschrift van Ico Maly van de allochtonenvereniging KifKif,uitgegeven bij de mao-uitgeverij EPO (die leukerds zien overal fascistisch tuig). Maly verwierf daarmee in 2012 aan de Universiteit van Tilburg de academische graad van doctor in de cultuurwetenschappen. Gelukkig zat Absillis niet in de jury bij de doctoraatsverdediging of Maly was gebuisd. Ico Maly is een kloon van Marc Reynebeau, heeft veel van deze journalist, die graag geurt met zijn vorming als belezen historicus en is daardoor, aldus Absillis, op dode en hilarische sporen geraakt. Maly is eerder een citatensprokkelaar dan een originele denker of speurder. Kevin Absillis: “Dat Maly een onderzoeker met een mening is en die mening in de publieke ruimte uitdraagt, valt toe te juichen. Maar van een wetenschapper mag je eisen dat onderzoek voorafgaat aan mening. Veel wijst erop dat hier de omgekeerde weg is gevolgd: dit proefschrift lijkt een poging om een vorm van activisme wetenschappelijk te onderbouwen. Het eindresultaat is een uit veralgemeningen, normatieve vooronderstellingen en met aplomb gebracht maar zelden grondig onderbouwd opgetrokken werkstuk…” Absillis besluit: “Tegenover het “valse bewustzijn” van de Vlaming plaatst Maly zijn eigen werkelijkheid: het complot van Adolf de Wever.” Op de cover van het EPO-boek met de kop van Bart de Wever is gespeeld met de letters N-VA, om hem een hitleriaanse moustache onder de neus te duwen. Laten wij lachen. Samen met Absillis. Het kranige en vernieuwde WT mag blijven spitten, minstens nog eens 75 jaar.

Frans Crols