Pelckmans Uitgeverij houdt van straffe verhalen. Glanzend in de kijker van de catalogus najaar 2014 stond het boek “Rebel in Toga” van strafpleiter Walter Van Steenbrugge. Is de brave advocaat dossiers aan het uitvlooien op procedurefouten, heeft hij een zware hamer gevonden om op de kop van aartsbisschop Léonard te slaan, kruipt hij wat weg voor het volkse ongenoegen over advocaten van schorremorrie die zich specialiseren in details van details in het onderzoek om hun klanten juichend door de gangen van het gerechtsgebouw te zien buiten wandelen? Geen idee. Wel klopt het dat de brave pleiter zijn boek niet rond krijgt en Pelckmans heeft moeten beslissen om het een jaar later uit te brengen: in de herfst van 2015. Hij zit bij Pelckmans op de strafbank. Eens wat anders.

Walter Van Steenbrugge zal veel prikkelends kunnen vertellen. Hij was raadsman van de familie van rijkswachter Peter De Vleeschauwer, van vetmeester Alex Van Cauteren en sedert vier jaar is hij de belangrijkste pleiter van de pedofiele slachtoffers van de Belgische kerkelijken. Van Steenbrugge zegt een zwak te hebben voor de underdog, de onderklasse. Hij leerde de stiel bij meester en oud-Sp.a-minister Luc Van den Bossche.

Wie meer wil weten over de gedachten, luimen en nukken van strafpleiters kan terecht bij “Het geweten van onze strafpleiters”, Linkeroever Uitgevers, 2011, van journalist en auteur Margot Vanderstraeten. De heren die u op de buis ambeteren met de goedpraterij van hun schurkjes, passeren daar in kudde. Afwezig in Vanderstraetens lijstje is Ergün Top, de Antwerpse advocaat met Turkse en Ottomaans-nationalistische wortels. Ooit stond hij op de CD&V-lijst. Hij smeert een indrukwekkende boterham met zijn verdediging van Syriëgangers.