cartoon 2014-27 (Medium) België in de knoop (Mark Grammens)
In Vlaanderen begint men dat te beseffen, en groeit ook het besef van de onredelijkheid van de Franstaligen in het algemeen, van de PS in het bijzonder, en nog méér in het bijzonder van Di Rupo. Dat toenemend besef van de Belgische werkelijkheid is een winstpunt, dat we graag aan De Wever toekennen.

Tricolore gekte zal snel weer verbleken
Het is me wat met dat vendelzwaaien. Gebeurt het met een leeuwtje, dan gaan de wijsvingers van veel commentaren de hoogte in. Overspoelt een tricolore voetbalhysterie het land, dan gaan de duimen omhoog. Wat Ivan Mertens, de overleden voorzitter van Vlaanderen Vlagt, met zijn bevlaggingsactie in gang zette, wordt nu in duizendvoud herhaald, maar dan niet bepaald met de vlag die hij graag zag.

Brief aan Dirk Demeurie
Gij zijt er verschrikkelijk goed in geslaagd om u – nog meer dan gij in het verre en nabije verleden al zo vaak deedt – de woede op de hals te halen van het Vlaams-nationale voetvolk, nadat gij onlangs de leeuwenvlag van de IJzertoren liet verwijderen en die liet vervangen door een nietszeggend dundoek dat zou moeten duidelijk maken dat het gebouw een museum is en niks anders.

Geen rechtse fractie voor Le Pen en VB
Vorige week schreven we dat de klok tikte voor de poging van Marine le Pen om in het Europees Parlement een nieuwe fractie van rechtse nationalisten te vormen. Intussen is de wekker afgelopen en is het eindresultaat bekend: het is niet gelukt. Volgens de verklaringen van Le Pen en het Vlaams Belang zouden we daar het woord ‘voorlopig’ moeten bijzetten, maar daar vallen toch vraagtekens bij te plaatsen.

Ons lot ligt in handen van CD&V
Signaalanalyse, meer dan dat was er in de laatste schoolweken in de politieke media niet aan de orde. De Wever zou “een toerke” doen. Hij heeft het gelukkig korter gemaakt dan gevreesd. Nu heeft hij tijd voor bezinning. Ons brein komt niet verder dan de sobere analyse dat hij alleen met CD&V “misschien” koeken kan bakken. Maar dan moet hij wel wat eieren breken.