2014-31_cartoon (Medium)Niets is wat het lijkt. Ook de “vette vis” niet
“N-VA schuift de communautaire guerrilla de komende vijf jaar volledig terzijde.” Het is een gifpijl die coformateur Charles Michel (MR), “bondgenoot” van de N-VA in de nog te vormen federale regering, via de RTBF-radio vorige woensdag afschoot in het hart van De Wever. Of de coalitie met MR, N-VA, CD&V en Open Vld er komt, valt nog te bezien. De N-VA heeft na een schitterende voorzet van Di Rupo en Lutgen in Vlaanderen gescoord. Een mooie, maar helaas ook maar een halve overwinning voor de partij. De federale adders zouden de komende weken en maanden wel eens snel vanonder het gras kunnen kruipen.

Op de praatstoel: Lionel Vandenberghe
Lionel Vandenberghe is geboren achter de IJzer, in Houtem bij Veurne. Hij koestert zijn mappen met teksten, foto’s, tekeningen, brieven en grondplannen van de Eerste Wereldoorlog. Met Davidsfondsers en scholieren reist hij langs de frontlijn. Verwacht de oudvoorzitter van het IJzerbedevaartcomité (1989-2002) de vredeskus met de IJzerwake?

Over de “Staatsklugheit” van De Wever (Mark Grammens)
Is Geert Bourgeois de eerste Vlaams-nationale minister-president of eerste minister? Ja, als men de bezettingsjaren uit de geschiedenis licht. Nee, als men aanneemt dat de VNV’er Gerard Romsée tijdens de bezetting als voorzitter van het college van secretarissen-generaal de bevoegdheid van een Belgisch eerste minister heeft uitgeoefend. Als niemand anders eraan herinnert, zal ik het maar doen, zeker?

Pittige vragen bij de strategie van de N-VA
De politieke commentaren van de voorbije week gingen vooral over de Vlaamse regeringsvorming en het Vlaamse regeerakkoord. Uitspraken over wat er ons op federaal vlak nog te wachten staat, waren er nauwelijks. Wegens te onvoorspelbaar wellicht. Is het politieke glas voor het ogenblik half vol of half leeg? Vlaams-nationale opiniemakers houden hun hart vast. Ook voor Vlaams Belang is het Vlaamse regeerakkoord “noch Vlaams, noch rechts”. Is die kritiek voorbarig?

Het personeelsprobleem van de PS
Dat de Waalse regering en de Franse Gemeenschapsregering samen dertien excellenties tellen, doet veel vragen rijzen. Het klopt wel degelijk dat interne problemen binnen de PS worden opgelost door kopstukken allerlei postjes te geven.