2014-33_cartoon (Medium)

Ook in Vlaanderen scheert men niet langer gratis
Dat de nieuwe Vlaamse regering en de federale regering fors moeten besparen, is duidelijk. De Vlaamse regering plant voor de komende vijf jaar een bezuinigingsoperatie van acht miljard euro, waarvan ongeveer anderhalf miljard in 2015. Veronderstellen dat onderhandelaars discreet blijven, is naïef.

De geheime wapens van de MR
De Franstalige liberalen zouden er ernstig aan denken twee topeconomen tot de volgende regering te laten toetreden: Bruno Colmant en Etienne de Callataÿ. Een verstandige keuze.

Blauwdrukken voor een openbare omroep
De Open Vld wil de hakbijl in de openbare omroep zetten, heette het in de pers, na het interview van Bart Tommelein in De Standaard van vorige donderdag. Dat uitgerekend de Open Vld de VRT wil kortwieken, is toch wel ironisch. Hoewel van oudsher een rode burcht, kan niet ontkend worden dat precies de Open Vld de laatste jaren in één van de bovenste laden van de VRT-nieuwsdienst lag.

Walen met het mes op de keel
Terwijl de Waalse partijen zich in de regionale regeringen met tal van ministersposten goed hebben bediend, wordt de budgettaire inspanning voor de Waalse burgers steeds duidelijker en vooral omvangrijker.

De Belgische Eerste Wereldoorlog (Mark Grammens)
De manier waarop België de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog herdenkt, is beschamend. Terwijl de wereld zich vooral de vier jaren herinnert dat er werd standgehouden aan de IJzerlinie, koos België gauw Luik uit om een internationale herdenkingsdag te organiseren in aanwezigheid van allerlei staatshoofden, waaronder de Franse president Hollande, die een ererol toegemeten kreeg.