Prof. Els Witte: 1830 was een kwalijke operette

De Leuvense nobelman d’Udekem, van de familie van koningin Mathilde, was een radicale orangist en contra de revolutie van 1830. Eduard Anseele, een vader van het socialisme, verwierp de opstandelingen en België. Het orangisme wortelde in de elite, bleef vinnig

Read More

Psychostructuur Vlaamse natie (Brecht Arnaert)

Brecht Arnaert bracht op 9 juli laatstleden een opmerkelijke uiteenzetting bij het 11 juli-comité van Ronse: Onderwerp van de lezing: de psychologische barrières die maken dat de Vlaming nog steeds die Lamme Goedzak is, waardoor er eigenlijk nooit écht iets

Read More

Deze week

Zweedse euforie kan snel verdampen De Wetstraat lijkt enkele dagen in te dommelen. In afwachting van verder geploeter om een kamikazeregering (wegens kleurtjes en kruis eufemistisch een Zweedse of Ikea-regering genoemd) op de been te brengen. Wie gelooft er vast

Read More