2014-40_cartoonFrancofone feesten in een gespleten land
Zoals de Vlamingen het doen op elf juli, vierde de Franse gemeenschap op 27 september het Feest van de Franse Gemeenschap. In 1975 besloten de Franstaligen dat te doen op de dag van de overwinning van de “Belgische” patriotten op de regeringstroepen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in het Brusselse Warandepark. De identificatie van Franstaligen met België. In mei 2011 besliste het parlement van de Franse Gemeenschap de naam ‘Franse Gemeenschap’ te wijzigen in ‘Federatie Wallonië-Brussel’. Die keuze werd door sommigen dan weer gezien als de bevestiging van het uitgangspunt “Brussel-Frans”.

Vlaamse linkerzijde toont haar ware gelaat (Mark Grammens)
Wie het debat in het Vlaams parlement over de regeringsverklaring van Geert Bourgeois op tv heeft gezien (Villa Politica, VRT, verleden woensdag), kan daar allerlei bedenkingen bij maken, ondermeer dat Bourgeois dit goed doet, maar ook en vooral zal men hebben gemerkt hoe gebrekkig de democratische kwaliteit is van de linkse oppositie (sp.a en Groen) in Vlaanderen.

Daar zijn de frietrevolutionairen
“Hart boven hard” is een burgerinitiatief dat mensen wil verenigen die zich zorgen maken om het geplande beleid van de Vlaamse en de federale regering, zo lees ik in een pamflet. En die mensen die zich moeten verenigen, dat zijn mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socio-culturele verenigingen en vakbonden.

Migratie verkleurt, migratie verarmt
Soms moet het wel even, dat wegkruipen in lange, kurkdroge cijferreeksen. Al was het maar om het politieke debat – over migratie bijvoorbeeld – zindelijk en scherp te kunnen voeren. De Studiedienst van de Vlaamse regering publiceerde zopas ‘Internationale migraties en migranten in Vlaanderen’ (230 blz.). “Vlaanderen verkleurt verder”, jawel. Té fel misschien.

Het gat in de hand van Paul de Grauwe
Econoom Paul de Grauwe, al een tijdje verbonden aan de London School of Economics, vindt dat de Vlaamse regering de budgettaire teugels moet vieren: deficits zijn verantwoord, want dat geld kan gebruikt worden voor overheidsinvesteringen. De Grauwe houdt een pleidooi voor een beleid dat sinds de jaren 70 tot een torenhoge staatsschuld heeft geleid.