Deze week

Als het migratiepotje overkookt, wordt ‘armoede’ evident Migratie is een evident gegeven, maar ook aan die evidentie zijn er grenzen. Wie daar ernstig wil over debatteren, beschikt best over accurate statistische informatie. Weten is meten. Gegevens zijn te vinden in

Read More