Corrupt tot op het bot
Mexico is een “failed state”. Dat drugkartels mensen ontvoeren, folteren en vermoorden is allang geen nieuws meer. Maar de verdwijning van drieënveertig studenten drong toch éven tot de redacties van kranten en tv-zenders door. We kennen de juiste toedracht van die zaak niet, maar er werden arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de vroegere burgemeester van de stad Iguala, zijn echtgenote en de voormalige verantwoordelijke voor openbare veiligheid. De studenten waren onderweg naar Iguala voor een protestactie toen zij door de plaatselijke politie werden tegengehouden. Eén student werd ter plekke doodgeschoten. Drieënveertig anderen werden gearresteerd. Zij werden niet naar een gevangenis gebracht, maar door de politie overgedragen aan een plaatselijke misdaadbende, die niet alleen geïnfiltreerd is in het politiekorps maar ook nauwe banden heeft met de vrouw van de burgemeester. Sindsdien zijn die studenten spoorloos verdwenen. Zelfs de gouverneur van de deelstaat wordt verdacht van medeplichtigheid. Het gaat in Mexico echt niet alleen om de drugkartels. Die moeten te vuur en te zwaard uitgeroeid worden, maar de échte Mexicaanse ziekte is de diepgewortelde, onuitroeibare corruptie van het overheidsapparaat.

De roep van het Kalifaat
Uit alle westerse landen vertrekken islamitische migrantenjongeren of bekeerlingen naar de Islamitische Staat, om mee te vechten in de jihad tegen jezidi’s, sjiieten en westerlingen. De islamitische groep Abou Sayyaf, berucht om zijn terreurcampagnes tegen katholieken op de Filipijnen, heeft gedreigd een Duitse gijzelaar te vermoorden als wraak voor de Duitse steun aan de coalitie tegen IS. Een tot de islam bekeerde Amerikaan viel in New York bij klaarlichte dag vier agenten aan met een bijl. Eén agent is in kritieke toestand, een andere is lichtgewond. In Canada – een toonbeeld van extreme politieke correctheid – werd een soldaat vermoord door een bekeerling, die daarna probeerde in het parlement binnen te dringen. In Jeruzalem reed een Arabier opzettelijk in op een groep mensen bij een tramhalte. Een baby werd gedood en er vielen acht gewonden, waarvan twee er erg aan toe zijn. Die aanslag doet onmiddellijk denken aan de moslims die onlangs in Nederland probeerden ongewapende soldaten omver te rijden. Geheime diensten – als ze tenminste genoeg bevoegdheden krijgen – kunnen complotten van islamitische terreurcellen soms ontdekken en daardoor georganiseerde aanslagen voorkomen. Ongeorganiseerde aanslagen van individuele moslims kunnen natuurlijk niet op die manier voorkomen worden. Dat kan alleen met een drastisch terugkeerbeleid.

Medeverantwoordelijk voor IS
Het zou niemand mogen verbazen dat zoveel westerlingen zich tot de islam bekeren en zich aansluiten bij de koppensnellers, verkrachters, en slavenhandelaars van IS. Uiteraard speelt de propaganda van IS en andere fundamentalistische groepen een nefaste rol, maar ook de politiek correcte media in het Westen dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij hebben jarenlang de perverse aspecten van de islam buiten beeld gehouden. Zij hebben om politieke redenen de islam verheerlijkt als een vredelievende en verdraagzame godsdienst, als een waar toonbeeld van hoogstaande en verfijnde beschaving, kortom, een onmisbare bijdrage aan de multiculturele maatschappij. Wie kritiek leverde op de islam, was automatisch een racist. Als die leugens elke dag opnieuw in de media, het onderwijs en soms zelfs in de kerken herhaald worden, moet men dan verbaasd zijn als vele westerse jongeren uit agnostische of christelijke families dat beginnen te geloven? Dat zij zich bekeren tot de islam en logischerwijze ook tot de jihad? Dat effect werd nog versterkt doordat die linkse media jarenlang met een ziekelijke haat gebeukt hebben op de westerse beschaving en het joods-christelijke erfgoed. ’t Pallieterke vatte dat vroeger zo samen: “Weg met ons!” Eerst hebben de media meegewerkt aan het ontstaan van een moreel, cultureel en religieus vacuüm, en dan hebben zij dat opgevuld met pro-islamitische propaganda. Maar wanneer westerse jongeren dan naar de IS trekken, wassen diezelfde media hun linkerhanden in onschuld.

Islamitische slavenstaat
Toen de president van Mauritanië in 1981 onder westerse druk de slavernij moest afschaffen, vroeg hij het advies van islamitische Schriftgeleerden. Die verklaarden plechtig dat slavernij volgens de islam toegelaten is – natuurlijk! – maar dat de president de bevoegdheid had een seculier verbod op slavernij in te voeren. Officieel is de slavernij in Mauritanië sindsdien tien keer afgeschaft. Tien keer! Pas in 2007 werden er ook straffen ingevoerd voor het houden of verhandelen van slaven. Maar dat bleef allemaal dode letter. Eén keer kreeg één slavenhandelaar een lichte straf. En dat in een land waar tien tot twintig procent van de bevolking uit slaven bestaat. De Mauritaanse slavernij kwam onlangs in de actualiteit, toen de overheid een aantal vrijgelaten slavinnen arresteerde en voor de rechter sleepte wegens seks buiten het huwelijk. Die vrouwen waren allemaal het slachtoffer geweest van eigenaars die hen seksueel hadden misbruikt en kinderen bij hen hadden verwekt. Volgens het islamitisch recht heeft het dan geen belang of dat onder dwang gebeurde of uit vrije wil. Met dezelfde ziekelijke logica worden slachtoffers van verkrachting systematisch door islamitische rechtbanken veroordeeld wegens ontucht. Voor de Mauritaanse slavinnen is de boodschap duidelijk: loop niet weg van uw meesters of laat u niet vrijkopen, anders wordt ge gearresteerd en gevonnist volgens de sharia.

Moslim bij FN
Maxence Buttey, een gemeenteraadslid van het Front national in Noisy-le-Grand, werd door de partij geschorst. Hij heeft zich niet alleen tot de islam bekeerd, maar bovendien een video met islamitische propaganda naar kaderleden van het FN gestuurd. Ja, de islamitische waanzin sluipt echt overal naar binnen. Een partijwoordvoerder benadrukte dat het niet ging om de godsdienst van de betrokkene. Had hij dat in de privékring gehouden, zou men daar geen probleem van hebben gemaakt. Zo diep zit de worm al in de appel, zelfs bij “extreemrechts”. Het lijkt misschien onbegrijpelijk, maar het FN heeft zich nooit even consequent tegen de islam afgezet als het Vlaams Belang of Geert Wilders. De Fransen geloven al eeuwen dat zij een bevoorrechte relatie met de islamitische wereld kunnen hebben. Tijdens het Beleg van Wenen steunde Frankrijk als enige Europese mogendheid de Turken. De Osmaanse vloot mocht ooit zelfs Toulon als marinebasis gebruiken voor strooptochten tegen christelijke landen. Toen Chirac een kerncentrale en massa’s hypermoderne wapens verkocht aan Irak, en toen Le Pen op bezoek ging bij Saddam Hoessein en de Iraanse ayatollahs, zetten zij slechts een oude historische traditie voort, uit de tijd dat Frankrijk door de andere christelijke staten nog “de hoer van de Turken” werd genoemd.

Hoop voor UKIP
Volgens een opiniepeiling die gepubliceerd werd in The Guardian zou eenendertig procent van de Britten voor de eurokritische partij UKIP van Nigel Farage stemmen, als ze dachten dat die een kans had in hun kiesomschrijving een zetel te behalen. Dat is met het Britse kiessysteem niet zo vanzelfsprekend, zelfs niet met eenendertig procent van de stemmen, maar het is veelzeggend.