Wetenschappelijke ernst tegenover blinde hetze

Ondanks grove intimidaties en ongenuanceerde vooroordelen van de regimepers en wat linkse groupuscules, liet burgemeester Koenraad Degroote (N-VA) zich niet uit het lood slaan. Zaterdag heette hij de bijna honderd deelnemers aan het Joris van Severen-colloquium in het bezoekerscentrum van het provinciedomein De Baliekouter in zijn gemeente Wakken – het geboortedorp van Van Severen – hartelijk welkom. Hij onderstreepte dat kritisch historisch onderzoek alle kansen moet krijgen en dat alleen dàt het opzet van de studiedag kon zijn. In dat opzicht kregen de colloquiumgangers alleszins waar voor hun geld. Ouderen en flink wat jongeren, waaronder historici, en politici uit diverse Vlaamse partijen en andere geïnteresseerden, luisterden er naar Tom Cobbaert, als historicus verbonden aan het ADVN, en Luc Pauwels, historicus en erudiet denker. Cobbaert sprak over de Europese gedachte bij Joris van Severen en het Verdinaso zoals die tot uiting kwam in de Dinaso-pers. Hij benadrukte dat zijn studie slechts een aanzet is tot verder onderzoek, ook in het perspectief van de naoorlogse periode. Luc Pauwels plaatste Van Severen tegenover andere Europese denkers en een aantal politieke tijdgenoten, en dat in de context van een helder en bijzonder gefundeerde analyse van de conservatieve stromingen in het Europa van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Vragen en antwoorden nadien – door de vlotte moderator én historicus Gui van Gorp in goede banen geleid – bewezen de kritische interesse en de objectief-wetenschappelijke ingesteldheid van de sprekers én het publiek. In de namiddag stelde Pieter-Jan Verstraete zijn monumentale fotobiografie over Joris van Severen voor, die hij samenstelde in samenwerking met Maurits Cailliau, de duivel-doetal van het Studiecentrum Joris van Severen.

Dit colloquium, voorlopig het laatste, was zeker één van de betere uit de reeks. De aanwezigen lieten zich niet intimideren door de hetze van de dagen voordien. Zo hoort het ook, want de vrije meningsuiting is en blijft een heilig goed. En vooral als de politieke linkerzijde daar een probleem mee lijkt te hebben.

KVDP