Opvallende vergetelheid
Zeggen dat het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen niet de beste reputatie geniet, is een open deur intrappen. Die reputatie heeft weinig te maken met het niveau van de verzorging en heel veel met de toenemende verbale en fysieke agressie tegen medisch personeel. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal gevallen. Het voorbije jaar deden zich in het Stuivenbergziekenhuis alleen al liefst tachtig agressiegevallen voor. Het is goed dat de media dat zeggen. Maar omdat alles beter kan, is het goed eraan toe te voegen dat Stuivenberg een wijk is waar de multiculturele verrijking enorm hoog scoort. Het is opvallend dat dit in de “objectieve berichtgeving” bestendig “vergeten” wordt.

Eufemistisch en realistisch
Filmregisseur Nic Balthazar maakt een documentaire over het leven achter de tralies. Hij doet dat voor “De Rode Antraciet”, een vzw die zich inzet voor gedetineerden. Op zich geen opmerkelijk nieuws. Het wordt opmerkelijk als men weet dat Hans van Temsche, die in 2006 in Antwerpen-centrum een moordtocht heeft ondernomen, de muziek voor de film schreef. Het is goed dat zware criminelen zich van hun betere kant tonen, maar of dat uitspraken rechtvaardigt als “hij beschikt over uitzonderlijke talenten”, en erger, “ik zie in hem een gevoelige ziel”, is de vraag. Nic Balthazar deed die uitspraken. Geen spoor van protest vanuit gebruikelijke hoek voor die getoonde “goodwill” aan een gedoodverfde “extreemrechtse” moordenaar. Stel dat Balthazar niet van linkse maar van rechtse signatuur zou zijn. Dat het kot voor gelijkaardige lofbetuigingen dan te klein zou zijn, is een eufemisme. Het zou met de grond gelijk gemaakt zijn.

Woordbreuk?
Het plotse ontslag van de Blankenbergse eerste schepen Johan van Eghem (sp.a) zorgt voor een onverwachte wending in zijn opvolging. Normaal gesproken moest partijgenoot Jurgen Content hem opvolgen, maar er bestaan blijkbaar spanningen tussen hem en de liberale burgemeester Patrick de Klerck. “Met Johan van Eghem vormde ik een goede tandem. Ik ben bang dat we met Jurgen Content eerder in een conflictsituatie zouden terechtkomen. De N-VA, die ondertussen vanuit de oppositie constructief meewerkte, geeft ons nu de nodige zekerheid.” Jurgen Content noemt voormelde beslissing woordbreuk en hij zal geen ontslag nemen. Voortaan zullen Open Vld, sp.a en N-VA, met Daphné Dumery als eerste schepen, een coalitie vormen. Annie de Pauw (sp.a), aanvankelijk als nieuwe schepen voorgedragen, zag het wel zitten: “Ik ben er mij van bewust dat de oppositie mij op de rooster zal leggen, maar ze zullen me niet in het harnas jagen.” Rooster noch harnas voor haar!

Onbeleefde burgemeester
Zwaar beschuldigd worden van “persoonlijke belangenvermenging” kan wel eens tot frustratie en woede leiden. Dat overkwam Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist. Hij verliet boos de gemeenteraadszitting, maar kwam terug om het laatste agendapunt te verdagen. N-VA-fractieleidster Cathy Coudyser sprak hem erover aan: “Dat de burgemeester de zitting verliet, kunnen we in alle emotionaliteit nog kaderen. Maar dat hij tien dagen later op straat, voor de VTM-camera’s, iemand van ons fractie uitscheldt, kan ik niet aanvaarden!”

Politieke heibel in OCMW-raad
In Heusden-Zolder zijn ze heel wat gewoon op politiek gebied. Het is geweten: de lokale N-VA-afdeling is de facto uit de meerderheid gezet, nadat Nieuw Heusden-Zolder (NHZ), sp.a, Open Vld en Goed een nieuwe coalitie vormden. Ook in het vast bureau – zowat het dagelijks bestuur – van het OCMW heeft de nieuwe coalitie de meerderheid. Maar zo’n bureau is wettelijk niet meer verplicht, dus stelt Elke Gijbels (N-VA) voor om het bureau doodgewoon af te schaffen. Dat zou evenwel betekenen dat de beslissingen straks worden genomen in de OCMW-raad… waar de nieuwe coalitie geen meerderheid heeft. Een truc om de coalitie van burgemeester Borremans een peer te stoven? “Helemaal niet”, beweert Elke Gijbels, “maar ik merk dat ik als voorzitster in het vast bureau niets meer te zeggen heb. De meerderheid beslist alles vooraf onderling.” Nu maar afwachten wat die OCMW-raad gaat beslissen. Leuke toestanden daar in Heusden-Zolder.

Ontslag OCMW-raadslid
Jeanine Degraaf (Open Vld) neemt ontslag als OCMW-raadslid in Sint-Truiden. Om professionele redenen, beweert ze. Zij is namelijk directeur van een Argenta-bankkantoor aan de Tiensesteenweg in de Trudostad en tevens voorzitster van de vrouwenvoetbalploeg van STVV. Beide zaken vallen niet meer met haar taak als OCMW-raadslid te combineren. Als wij echter Jelle Engelbosch mogen geloven, komt dit ontslag er “omdat zij gedomicilieerd zou zijn in Borgloon, zij volgde haar vriend naar Hoepertingen, deelgemeente van Borgloon. Er was trouwens reeds een politieverslag van een huiscontrole waaruit bleek dat haar officiële adres in Hoepertingen was”. Engelbosch noemt dit domiciliefraude. De Truiense Open Vld-voorzitter David Engelbos stelt dat er geen spoor is van fraude, want… bij een vriend overnachten is nog lang geen domiciliefraude.” Denken wij ook niet, maar wij denken wel dat er in Sint-Tuiden politieke spelletjes gespeeld worden. Dat is duidelijk.

Limburg.net, intercommunale voor huisvuilophaling
Ere-advocaat Bernard Derwa, oprichter van de sociale partij ‘Sint-Truiden voor iedereen’ (STVI), heeft bij het gemeentebestuur van Sint-Truiden bezwaar ingediend tegen de hoge afvalfactuur van Limburg.net. Hij klaagt de dubbele inning aan voor dezelfde diensten. Mr. Derwa verwacht naar aanleiding van zijn klacht ontvangen te worden op het administratief centrum voor een hoorzitting. Derwa: “Mijn klacht zal waarschijnlijk verworpen worden, dan stap ik naar de rechtbank van eerste aanleg voor een uitspraak ten gronde. Desnoods ga ik naar de Raad van State.” Hij is ervan overtuigd dat Limburg.net als intercommunale onbevoegd is om een belastingaanslag te versturen, of zelfs om een bedrag te innen. Hopelijk krijgt de man gelijk. Want, als zelfs milieuschepen Hilde Vautmans (Open Vld) en Kris Somers, directeur van Limburg.net, moeten toegeven “dat er juridische fouten in het systeem zitten”, kun je beter niet te maken hebben met een ere-advocaat.

“Voor drugdealers”
Het Kraatbospark in Neder-over-Heembeek heeft betere paden gekregen, nieuwe banken en een veiliger ondergrond voor de speeltuin. Maar de inhuldiging van het opgeknapte park door schepen van Groene Ruimten Ahmed El Ktibi van de Parti Socialiste werd door vele bewoners met gemengde gevoelens onthaald. In het park zijn vaak criminelen en drugdealers actief. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van buurtbewoners wordt daar niet tegen opgetreden. De drugproblemen in het park worden niet aangepakt. De ontevredenheid werd beknopt samengevat in een boutade: “Nieuwe paden en banken voor drugdealers.” Maar wat willen die mensen eigenlijk? Het is toch normaal dat Ahmed El Ktibi en de PS hun achterban niet van zich willen vervreemden? En moet men zich zo druk maken over drugdealers? Laurette Onkelinx was met zo’n drughandelaar getrouwd, en zij kon zelfs premier worden, terwijl haar dealende ex-echtgenoot een functie kreeg in haar administratie.