Ring ring, de belbus

Pallieterke,

Een “cri de coeur” (mevrouw Lieten) moet ook mij van het hart. In Schilde zien wij regelmatig belbussen. Gewoonlijk leeg of met maximaal één passagier. Mogelijk is dat de werkvrouw uit één van de villa’s waar tot drie auto’s op de oprit staan. Kan die dure boel niet worden afgeschaft? De Lijn kan hiermee enkele forse kerels inhuren om al die kinkels die op en af bus en tram springen, zoals op een kermismolen, een boete aan te smeren. Wedden dat dit een winstgevend project wordt?

GUIDO DONNÉ – SCHILDE


 

Sociale woning

Pallieterke,

Na heel wat papierwerk dachten we eindelijk dat we ’t rond hadden en dat het wachten op een sociale woning kon beginnen… Groot was mijn verwondering toen ik met de papieren van mijn nichtje (dochter en kleindochter van Vlaamse ouders, geboren in Vlaanderen in 1986, en hoger onderwijs gevolgd) te horen kreeg: “We willen jouw nichtje zelf horen spreken, of bezorg ons een afschrift van diploma, al was het eentje van lager onderwijs.” Weer een uitstel van veertien dagen, want het nichtje kan zich door omstandigheden niet vrij maken en haar papieren liggen bij haar moeder, ergens in een doos gestopt, maar welke? En de moeder woont op tweeënhalf uur rijden… Is er dan voor Vlamingen geen kortere weg als ook voor hem of haar de nood hoog is?

IDUNA – BOOISCHOT


 

Vlaamse Beweging, ontwaakt!

Pallieterke,

Ooit heb ik nog Baasrodenaar professor Aloïs Gerlo gekend. Een integer man, flamingant en zelfs nationalist, die na een verdienstelijke strijd voor een Vlaamse aanwezigheid in Brussel, ontmoedigd naar “zijn dorp” terugkeerde. Wie zijn bewogen levensloop wil kennen, moet eens het boek “Noch hoveling, noch gunsteling” (uitgeverij DNB/Pelckmans) lezen, in het bijzonder hoofdstuk vier, Zuivering. Tot de partij die echt voor Vlaamse onafhankelijkheid is, zou ik willen zeggen: geen defaitisme. Het is niet omdat men een veldslag verloren heeft, dat de oorlog verloren is. Wij geven ons in elk geval niet gewonnen! Vlaamse strijdverenigingen en Vlaamse Beweging, ontwaakt nu uit uw slaap. Het is de hoogste tijd. Een krachtige reactie is geboden, zeker na de jongste provocatie van de PS in het federaal parlement!

JAN DE SCHUYTENEER – DILBEEK


 

Hetze

Pallieterke,

Als 90-jarige behorende tot een sterk slinkende generatie die het als ooggetuige bewust heeft beleefd, en die er sterk van overtuigd blijft dat er beiderzijds oorlogsmisdaden werden gepleegd, wil ik het volgende opmerken. Dient men, na ongeveer driekwart eeuw, jonge generaties nog op te zadelen met mogelijke zonden van verre voorouders? En als mijnheer Lutgen toch wil terugblikken, zou hij dan, in plaats van over de muur van de taalgrens te komen kijken, er zich niet beter eens op bezinnen dat de grootste collaborateur een Waal was (een zekere door de francofonie verafgode “beau Léon”, die géén “redenen tot collaboratie” had, behalve dan zijn carrière).

PROF. A. EVRARD – GENT


 

Onkelinx

Pallieterke,

We hebben een mooi voorbeeld gezien van de PS-democratie. Vijfentwintig jaar heeft de PS deelgenomen aan de macht. En nu kunnen de PS’ers niet luisteren naar een beleidsverklaring en kunnen ze alleen maar schelden. In plaats van een debat aan te gaan, beginnen zij persoonlijke aanvallen te plaatsen op volgens hen foute politiekers. Tieren en krijsen is hun wapen. Waarschijnlijk zijn onze Vlaamse politici te beleefd om het privéleven van Onkelinx in het debat te betrekken. Verlos ons van politiekers à la Onkelinx, alstublieft.

HUBERT DE SMEDT – WUUSTWEZEL


 

Geen medelijden

Pallieterke,

Wat Jan Hesp zegt, is waar, Vlaanderen had zijn redenen om te collaboreren. Wat Theo Francken zegt, is eveneens waar: de Marokkanen en Congolezen leveren geen enkele economische meerwaarde. Integendeel, zij zijn voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor het failliet van de sociale zekerheid. Laurette is het gewend geworden, gedurende meer dan twintig jaar, dat iedereen naar haar pijpen danste; daar komt nu een einde aan. Laurette, ondanks dat ze in één van de rijkste gemeenten van Wallonië woont, laat goed zien dat ze afkomstig is uit de “basse classe”, dat ze geen opvoeding heeft genoten. Niemand uit de Vlaamse oppositie durfde haar op haar plaats te zetten, alleen de Koerdisch-Vlaamse Zuhal Demir diende haar van antwoord. Ik herhaal, deze regering houdt het geen twee jaar vol. We staan niet alleen voor een hete herfst, we staan voor een economische chaos. Eric, broer van, en oom van “Peterke”, de zoetwaterflamingant en N-VA-hater, zal er wel mee voor zorgen dat deze regering het geen twee jaar volhoudt. Zijn haat jegens de N-VA is groter dan zijn meerwaarde voor deze regering.

HUBERT VANHELMOND – HOBOKEN


Brugpensioen

Pallieterke,

In de media verklaarde een 58-jarige bouwvakker dat hij zich snel wil laten ontslaan door zijn werkgever, om op die wijze nog te kunnen genieten van een gunstig brugpensioen. Hij zou zich een “snul” (sic) voelen als hij dit niet zou doen. Zijn werkgever zou echter nog een grotere “snul” zijn als hij hem wél zou ontslaan, want zelfs als hij die man zonder werken nog in dienst zou houden tot 22 oktober, doet hij er nog een gouden zaak aan. Hoe die bouwvakker het gaat regelen om ontslagen te worden, weet ik ook niet. Hij kan in staking gaan, of “in ziekenkas”, maar ontslagen worden door een slimme werkgever die geen jaren wil bijbetalen voor een brugpensioen zal er niet bij zijn.

HUBERT BUYSSE – DEINZE


 

Proficiat

Pallieterke,

’t Pallieterke van 15 oktober is in zijn geheel een sterk en memorabel nummer, met de bijdragen “De dilemma’s van De Wever”, “Nieuw-Belgische Alliantie” (Marc Grammens), “Kiezen tussen cholera en pest” (Karl van Camp), “Vlaamse Beweging heeft werk voor de boeg” (Anja Pieters). Mark Grammens had ook “paste and copy” kunnen doen. In 1985 schreef hij in “Herinneringen aan oorlog en repressie” (Aktueel nr. 14), blz. 73: “Het streven naar schijnmacht, dat men dus ook in de Vlaamse Beweging aantreft, is ongetwijfeld bevorderlijk voor de persoonlijke carrière en leidt, mits voldoende verregaande bereidheid tot het sluiten van compromissen, tot Belgische ambten en ereambten, maar reële macht vloeit daar niet uit voort. Die bezit slechts de consequente persoonlijkheid. Geen andere speelt een historische rol.” Hoe toepasselijk, achtentwintig jaar later! Veni, vidi, vici zit er bij de Vlaamse Julius Caesar en zijn acolieten NIET in. Daarvoor heeft men een “consequente persoonlijkheid” nodig!

SIEGFRIED VERBEKE – ANTWERPEN


Marcherende laarzen

Pallieterke,

Laurette heeft gelijk. Ze hoorde het geluid van marcherende laarzen. Bij de MR hebben ze het al ondervonden. Na minder dan een week zijn de argumenten uitgeput en grijpt men naar geweld. Zoals Laurette voorspeld had! Oeps! Regiefoutje: ze kwamen van links, niet van rechts. Maar ach, een kniesoor die daarop let.

FILIP VANHEER – HOBOKEN


Er zijn kosten aan

Pallieterke,

Ik heb de heren Leemans en De Leeuw bezig gehoord over het regeerakkoord. In Antwerpen zeggen ze dan: daar zijn kosten aan, aan die twee. Véél kosten!

MARC MATHÉ – SINT-JOB


 

Onkelinx

Pallieterke,

Ik deel de mening en de kritieken van mijn vele Vlaamse vrienden over wat in de Kamerdebatten is gebeurd, waarbij Jan Jambon en Theo Francken de slachtoffers waren. Zodra Onkelinx (goed getekend op de voorpagina van ‘t Pallieterke) beide heren begon af te blaffen als een echte kwaadaardige feeks en waarbij verwijten als racisme en nazisme werden uitgespuugd, zaten zowel Jambon als Francken weggezonken in hun fluwelen zetels als “afgeranselde hondjes”! En dat als pas benoemde minister en staatssecretaris, behorend tot de grootste Vlaamse partij in de Kamer! Mensen, wat een vertoning! Jambon en Francken konden de moed, de Vlaamse fierheid en vooral het karakter niet opbrengen recht te staan om Onkelinx van antwoord te dienen. Wat een schaamte voor Vlaanderen! Ze hadden toch niet gedacht dat een VLD’er of een tjeef hen uit de nood zou helpen, of toch?! Toen Onkelinx opnieuw begon over racisme en nazisme binnen de N-VA was er dan toch gelukkig die allochtone verkozene van N-VA in de Kamer, die het welletjes vond, recht sprong en Onkelinx haar vuile bek snoerde… en met succes!!! We hopen, als Vlamingen, dat Jambon en Francken zich herpakken en dadelijk een keihard beleid gaan voeren, ieder in zijn ministerie.

ROBRECHT CARPENTIER – HALEN


 

Onkelinx

Pallieterke,

Mevrouw Onkelinx, ge moogt u niet zo kwaad maken. Dat is slecht voor uw hart, en de rest. Neem een voorbeeld aan Bart de Wever en eerste minister Michel, want die blijven steeds kalm. Natuurlijk was uw optreden spannend, maar besef toch maar dat ge Francken en Jambon zeker niet weg krijgt en Michel al evenmin. Verzorg u, want we kijken al uit naar uw volgend optreden. Maar roep niet te hysterisch, want denk aan een volgend optreden, zodat ge even vitaal uw werk kunt blijven doen. Veel goede moed gewenst van, daar ben ik zeker van, heel de N-VA en alle oprechte Vlamingen in en buiten de regering.

NAND VAN DINGENEN – AALST


 

Deontologie

Pallieterke,

We staan weer een stap dichter bij de scheiding van dit apenlandje. Het is toch raar dat de Vlaamse oppositie in het federale halfrond de politieke deontologie respecteerde, terwijl die (van origine Limburgse) furie lustig haar gangen kon gaan, gevolgd door haar Franstalige partners. Bovendien diende Francken dat excuus helemaal niet te geven.

VMJ – LEUVEN


 

Schuldig verzuim

Pallieterke,

Via internet kregen wij een strooibrief met uitnodiging om op 27 september in Mechelen te manifesteren tegen de vervolging en moord op christenen door moslims in het Midden-Oosten (Syrië, Irak, Egypte, enzovoort). De optocht werd toegelaten door burgemeester Bart Somers (die even kwam kijken) en begeleid door de politie. Buiten de (traditionele) paters van het klooster in de Hemelstraat in Antwerpen, GEEN priester of bisschop gezien. Integendeel. Ik vernam dat meneer Bonny, met bisschoppelijke functie, overal waar mogelijk de bedeling van strooibrieven verbood én belette berichten achter te laten in onze kerken. Onze mensen waren dan ook sterk in de minderheid. Bonny feliciteerde wel de moslims met hun Suikerfeest! Van Syrische christenen vernam ik dat de mooie Gedachteniskerk, voor de Turkse genocide in Armenië gelegen, nu in Hama (Syrië), totaal verwoest werd. De Belgische Kerk toont haar ware gelaat door niet op te komen voor de vervolgde christenen in de wereld.

ERIC-WERNER VAN DYCK – OOSTHAM


 

Oekraïne

Pallieterke,

De laatste tijd erger ik mij dikwijls aan de berichtgeving in ons blad over de gevechten in Oekraïne. Hoe je het draait of keert, in het zuidoosten van dat land is een echte volkenmoord aan de gang. De regering van Kiev laat het reguliere leger een bevolkingsgroep beschieten met zware wapens. Tanks, geleide raketten en zelfs clusterbommen worden gebruikt tegen de pro- Russische bevolkingsgroep, die in opstand is tegen Kiev. Daar bestaat geen ander woord voor dan “volkenmoord”. In het zuidoosten van Oekraïne is een uitgesproken meerderheid van de inwoners van Russische oorsprong – zie de officiële bevolkingskaarten. Daaruit blijkt dat voor 90 procent van de inwoners van de Krim het Russisch de moedertaal is; hetzelfde voor de streken rond Donetsk, Marioepol, Slaviansk en Kramatorsk. In de provincie Loehansk is tussen 71 en 90 procent en in Charkov zelfs nog meer dan 51 procent van Russische afkomst.

Als Vlaams-nationalist gun ik andere volkeren hun vrijheid en “zelfbestuur”. De Schotten, Catalanen, Vlamingen en andere volkeren, maar ook de pro-Russische bevolkingsgroepen die, na een referendum, de onafhankelijk Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loegansk uitriepen. Het zijn die bevolkingsgroepen die door het “officiële” leger van Kiev onder leiding van de (voorlopige) regeringsleider (eerste minister) Arseni Jatsenpoek, met zware oorlogswapens uitgemoord worden. Trouwens, als ik moet kiezen tussen de pest of de cholera, of beter, tussen Arseni Jatsenpoek en Poetin, zal het zeker “de pest” niet zijn. Oud-KGB-kopstuk Poetin is tot nader order nog officieel verkozen tot president van Rusland.

PIERRE GAUDEUS – DILBEEK


 

Analyse

Pallieterke,

De deelname van de N-VA aan de regering zonder specifieke voorwaarden is van groot belang voor Vlaanderen. Twee aspecten dienen vermeld te worden. Ten eerste komt het toch iedereen toe daar een oordeel over te geven, en niet enkel de partijleden en -sponsors. Ten tweede kan men de duur van stilstand voor Vlaanderen niet minimaliseren. Deze is ten andere geen vijf jaren maar een veelvoud ervan. Men kan de draagwijdte zeker op de hoogte van de gevolgen van het Egmontpakt stellen. Ook al gaat het om een andere invulling. Met name stelt zich het probleem binnen de Vlaamse Beweging hoe er nog een politieke vertaling kan komen van strijdpunten waarvoor al decennialang een ruime aanhang bestaat. En niet te vergeten, dat één van de uitgangspunten van de N-VA confederalisme was. Er dringt zich een vaststaand beraad op naar de wijze waarop de Vlaams-nationale basis voor de toekomst haar prioriteiten kan afdwingen. Het dilemma dat zowat geschetst wordt, alsof het “wij of de zondvloed” zou geweest zijn (PS of N-VA), gaat niet op. Door het tot stand komen van deze coalitie wordt er geen voordeel gedaan ten opzichte van andere belgicistische constructies. Auteur heeft daarom via internet, en persoonlijke brieven, opgeroepen tot afwijzing van dit ontbreken van een communautair programma. De radicale fractie van de Vlaamse Beweging dient zich niet neer te leggen bij de oekazes vanuit de politiek. Bij ernstig onderbouwde volksbewegingen is dergelijk scenario nooit vertoond!

De Frontbeweging, onze pioniers, vroegen destijds “zelfbestuur”. Onze Vlaamse Beweging verliest elk zelfrespect indien we de retour naar het aloude belgicisme zomaar laten gebeuren. Zoals reeds lang aangehaald, dienen we ernstig te overwegen het roer om te gooien richting een hereniging met Nederland. In alle posities op het “schaakbord” worden immers alle wendingen richting onafhankelijkheid telkens geblokkeerd. Een volk dat zich respecteert, dient tegen deze N-VA-afgang een harde oppositie te voeren.

JOS WOUTERS – SINT-AMANDS