Borluut (Gent)

Gered door de indexsprong Gent zal in 2019 niet failliet zijn. Integendeel, er zal bijna een miljoen euro op overschot zijn. Het stadsbestuur heeft de pers bijeengeroepen om hen het goede nieuws te vertellen. De Gentse stadskas is weer gezond!

Read More

Den Vaderlandt ghetrouwe

Problemen bij KLM Twee weken geleden werd de president-directeur van KLM aan de deur gezet door de Raad van Commissarissen (bestuurders) van KLM. De Raad trapte ook na en deelde mee dat het besluit om hem te ontslaan “unaniem” genomen

Read More

Pagaddertoren

Met het koningshuis de wereld veroveren Fernand Huts, baas van Katoen Natie, is in het veelbekeken tv-programma “Royalty” komen pleiten voor het behoud van de handelsmissies zoals die tot nu toe werden opgevat. Volgens hem hebben die, onder leiding van een prins of prinses, een veel grotere

Read More

Dwars door Vlaanderen

Opvallende vergetelheid Zeggen dat het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen niet de beste reputatie geniet, is een open deur intrappen. Die reputatie heeft weinig te maken met het niveau van de verzorging en heel veel met de toenemende verbale en fysieke agressie tegen medisch personeel. In vijf jaar

Read More

De Geuzenberg

Twintig jaar Meervoud Het ‘linkse Vlaams-nationaal’ maandblad Meervoud is aan zijn 200ste nummer toe. Goed voor twee decennia leesplezier. Of moeten we zeggen ergernis? Als exponent van een beweging die er prat op gaat op en top democratisch te zijn,

Read More

Colloquium Joris van Severen te Wakken

Wetenschappelijke ernst tegenover blinde hetze Ondanks grove intimidaties en ongenuanceerde vooroordelen van de regimepers en wat linkse groupuscules, liet burgemeester Koenraad Degroote (N-VA) zich niet uit het lood slaan. Zaterdag heette hij de bijna honderd deelnemers aan het Joris van Severen-colloquium in het bezoekerscentrum van het provinciedomein De

Read More

Echo’s uit de Koepelzaal

Hoger onderwijs De verdiende rust van het herfstreces wenkt, maar eerst diende nog uitputtend te worden gedebatteerd over het hoger onderwijs (ho). Centraal punt is de verhoging van het inschrijvingsgeld dat, eindelijk weten we het, op 890 euro komt. Over de effecten daarvan lagen de meningen

Read More

Nigel Farage heeft (opnieuw) een fractie, Le Pen (nog) niet

Toen ‘t Pallieterke vorige week in druk ging, weerklonk bij de grote fracties in het Europees Parlement een zucht van opluchting: Nigel Farage, de leider van het succesvolle Britse UKIP, beschikte in het Europees Parlement niet meer over zijn anti-Europese fractie EFDD. Een

Read More

Roddels uit de Wetstraat

Twee maten… Het Comité I, met betrekking tot de inlichtingendiensten, was vroeger een bevoegdheid van de Senaat. Nu wordt dat comité overgeheveld naar de Kamer, zoals eerder al het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten. Voortaan zouden echter alle fracties in die comités vertegenwoordigd

Read More

Neckers

Keizer Constantijn Historici zijn net mensen. Niets is hen vreemd en meehuilen met de wolven is toch zo goed voor de carrière. Denk aan L. Saerens en zijn “Geschiedenis van Antwerpen en zijn Joodse bevolking” dat “toevallig” verscheen op het moment van

Read More