Deze week

Sp.a is nog steeds haar eigen ergste vijand Het gaat niet goed met de Vlaamse socialisten. Hun partij zit nog steeds geplaagd met een voorzitter waarover iedereen, behalve de persoon in kwestie, het eens is dat hij de verkeerde man

Read More

Scheurmakers & carrièristen: de opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten, 1890-1914

Ruzies en karaktermoorden binnen de katholieke partij De Gentse historicus en hoogleraar Harry van Velthoven publiceerde tijdens zijn lange loopbaan tal van werken in verband met de taalproblematiek. Een paar maanden geleden is hij bevallen van zijn jongste. Het boek

Read More

Portretten en Polemieken. Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn

Een andere Filip de Pillecyn In het statige gebouw (een oud-atheneum) van het gastvrije ADVN in de Antwerpse Lange Leemstraat stelde op dondernamiddag 13 november het Filip de Pillecyncomité met terechte fierheid een opmerkelijke publicatie voor: “Portretten en Polemieken. Het

Read More

Aan Daens

Ophefmakend boek Het zou een doodgewone zaterdagmiddag worden. Zo één waarop een boek wordt voorgesteld: Aan Daens, een brievenboek van hedendaagse mensen aan een reeds lang overleden priester uit Aalst, wiens boodschap vandaag wordt vertaald in ‘solidariteit, democratie, onderwijs, méér

Read More

‘t Pallieterke van 19 november 2014 (2014-47)

http://pallieterke.syrinxweb.ovh/wp-content/uploads/2014/11/2014-47.pdf

Read More

Deze week

Vaarwel Leo Met grote droefheid moet ik onze lezers melden dat oud-hoofdredacteur Leo Custers overleden is. Leo Custers was van 1 december 2000 tot 1 december 2010 hoofdredacteur van ‘t Pallieterke. Hij volgde in moeilijke omstandigheden Jan Nuyts op. De

Read More

Vaarwel, Leo

Op 12 november jl. overleed Leo Custers, oud hoofdredacteur van ‘t Pallieterke. Leo Custers schreef vanaf 1974 voor ‘t Pallieterke, en werd op 1 december 2000 hoofdredacteur, in opvolging van Jan Nuyts. Tien jaar later gaf hij de fakkel door

Read More

Tussen hoop en catastrofe. Tikva of Nakba?

Vrede of gerechtigheid in Israël? Joden zijn een mysterie voor Vlamingen, zowel voor de weinige antisemieten als de weinige filosemieten en de vele onverschilligen. Hun geschiedenis is ruwweg bekend, maar de joodse godsdienst niet. Wat is halacha, eroev, kadosj, Talmoed

Read More

Divisie Langemarck: een Vlaamse tragedie

De offergang van de ‘Langemarck’ Vorig jaar publiceerde Vincent Dumas onder de titel “Vlaams bloed aan de Wolchov” een beknopte geschiedenis van onze Vlamingen aan het oostfront tijdens de eerste fase van de Ruslandveldtocht, 1941-1942. Thans is er het vervolg:

Read More