celines grote oorlogBelgische Wereldoorlog voor Vlaamse scholen

Het werd aangekondigd als een “bijzonder ringproject” en dat lijkt mij niks overdreven. Marnixring Voorkempen Pater Stracke is met de Averbodese uitgeverij Altiora overeengekomen om het jeugdboek “Celines Grote Oorlog”, van de op Nieuwjaar 2006 overleden Johan Ballegeer, te herdrukken op duizend exemplaren. Die wil de Marnixring dan ter beschikking stellen van de Voorkempense basisscholen, met de bedoeling dit (h)eerlijke oorlogsboek te laten lezen in de hoogste jaren en het met de leerlingen klassikaal te bespreken. Bij al de ambtelijke heisa en poeha die al maanden als kanongebulder over ons heen rolt, komt deze geromantiseerde levensbeschrijving van een jong meisje dat in de barbarij van die oorlog vrouw wordt, warempel geen dag te vroeg. Eindelijk eens een Vlaamse kijk op die vreselijke oorlog van een belgisch leger waarvan de vuurlijn in meerderheid uit Vlaamse jongens bestond, en het commando overwegend uit francofiele officieren die op die meerderheid neerkeek als – de term is gepast – quantité négligeable.

De hoofdpersoon van de jeugdroman, de straatarme Céline, dochter van een uit Frankrijk aangewaaide moeder en een wat simpele Vlaamse keuterboer, verliest al bij het begin van de oorlog beide ouders, wier boerderijtje met de grond gelijk gemaakt wordt, terwijl Céline verderop met kinderritjes op haar ezeltje een centje probeert bij te verdienen. Totaal berooid en ondervoed, wordt zij liefdevol opgenomen bij een onderwijzersgezin in het Alveringem van kapelaan Cyriel Verschaeve. Zij wordt daar niet alleen geconfronteerd met het grote onrecht dat élke oorlog is, maar ook met het Vlaamse onrecht van díé Groote Oorlog. Zij zit met open mond te luisteren naar de preken van Verschaeve over onze Vlaamse soldaten die gevallen zijn voor Vlaanderen, niet voor België waarvoor ze vrijwillig opgetrokken waren, maar dat hen schandelijk bedrogen heeft. “Doen die jongens die de bevelen niet begrijpen, niet wat hun in ’t Frans bevolen wordt”, hoort zij de predikant zeggen, “dan vliegen ze in ’t cachot.” Weinig mensen lazen in die tijd kranten, maar wat daarin stond, zei Verschaeve vanop de preekstoel, waren toch maar halve leugens en Franse propaganda. Hij had het over acht Vlaamse jongens in wier lijkrede was gezegd dat zij hun leven hadden gegeven voor God, voor Vlaanderen en voor België, wat volgens een Waalse majoor onvaderlandse taal was, want zij mochten alleen maar gevallen zijn “pour la Patrie et le Roi”.
Wanneer Céline te velde wordt ingezet bij een Franssprekende dokter, om gewonden te verzorgen en stervenden bij te staan, wordt zij overtuigd Vlaamsgezind. Uit rechtvaardigheidsgevoel en ook omdat zij tot de intimi gaat behoren van leidende fronters, zoals de dokters Daels en Gravez, Joris van Severen, Filip de Pillecyn en zowat de hele leiding van de Vlaamse frontbeweging. Zij belandt in Engeland, waar zij bij een rijke industrieel feestjes meemaakt, terwijl in het slijk van de IJzervlakte jongens sterven “voor de belangen van de bankiers. Van Duitse bankiers, Engelse bankiers, Franse en Russische bankiers” (blz. 133).

Voor jonge mensen die eens een andere Groote Oorlog willen leren kennen dan de officieel herdachte, de Groote Oorlog van de ontluikende Vlaamse ontvoogdingsstrijd, is “Célines Groote Oorlog” – ik herhaal het graag – een (h)eerlijk boek.

HvO

[blockquote style=”3″]Titel: Célines grote oorlog
Auteur: Johan Ballegeer
Uitgever: Averbode
Bladzijden: 192
ISBN:
Prijs: Koop dit boek HIER voor 12,50 euro + 2 euro verzendingskosten[/blockquote]