2014-52_13_Boek - 1897“Wetenschappelijke T(t)ijdingen”: tachtig jaar

Onlangs werd in de Koninklijke Vlaamse Academie in Gent op feestelijke wijze een bloemlezing uit “Wetenschappelijke Tijdingen” boven de doopvont gehouden. Feestelijk inderdaad, want binnen de eens rijkgeschakeerde tijdschriftenwereld van de Vlaamse Beweging is het eerder uitzonderlijk dat een tijdschrift het tachtig jaargangen volhoudt. Recordhouder is nog steeds het studentenblad “Ons Leven”, dat al meer dan 110 jaargangen telt. Tevens is het boek, lezen we in de inleiding van Rik van Cauwelaert, bedoeld als een eerbetoon aan de huidige redactiesecretaris, Frans-Jos Verdoodt.

Dankzij de tomeloze inzet van Jef Goossenaerts zag in 1935 een nieuw tijdschrift met als titel “Wetenschap in Vlaanderen” het licht — vanaf 1940 herdoopt in “Wetenschappelijke Tijdingen”. Mede-initiatiefnemers en medewerkers van het eerste uur waren onder meer Frans Daels, Amaat Dumon, Leo Elaut en Corneel Heymans. Goossenaerts bleef het tijdschrift gedurende achtentwintig jaar leiden. Hij werd door Michel Hanot en Gilbert de Smet opgevolgd. Onder de kundige leiding van de Gentse hoogleraar De Smet onderging het tijdschrift een complete gedaanteverandering. Vanaf 1981 wijdde “Wetenschappelijke Tijdingen” (vanaf 2006 “Wetenschappelijke tijdingen”) zich nog uitsluitend aan de studie van de Vlaamse Beweging, daar waar het vroeger ook openstond voor andere wetenschappelijke takken.

Na het ontslag van De Smet in januari 1994 nam Frans-Jos Verdoodt het heft in handen. Thans leidt hij nog steeds met bekwame hand het redactiesecretariaat. De voormalige directeur van het ADVN in Antwerpen stelde ook de voorliggende bloemlezing “1897 was een heerlijk jaar” samen. Het jaartal verwijst naar het eerste verslag van de Vlaamse Hogeschoolcommissie, dat van de hand van Julius MacLeod was.

Waarom?

Bij het doorlezen van de compacte bloemlezing stelden we ons toch enkele vragen. De ondertitel geeft aan dat de bloemlezing slechts artikels bevat uit de jongste twintig jaargangen. Waarom kon, bij wijze van uitzondering, de inleiding van dr. Goossenaerts, dat in het allereerste nummer verscheen, niet integraal opgenomen worden? Alle opgenomen stukken zijn van de hand van de huidige redacteurs of medewerkers. Van de hand van Winfried Dolderer werd wel het tweede artikel van een reeks opgenomen. Waarom niet het eerste deel opgenomen? De verdienstelijke Daniël Vanacker publiceerde tientallen artikels over het activisme, maar geen enkel werd opgenomen. Akkoord, een bloemlezer dient een selectie te maken, maar een verantwoording voor zijn keuze zou wel op zijn plaats gestaan hebben.

Niettegenstaande deze opmerkingen bevelen we de lectuur van het boek graag aan, vooral dan aan lezers die “Wetenschappelijke tijdingen” niet kennen. Naast de boeiende geschiedenis van het blad kunnen ze kennismaken met een dwarsdoorsnede van de artikels die deze eeuw in Wt zijn verschenen. Een register ontbreekt echter. Het gebeurt ook zelden dat de naam van een inleider op de cover van een boek gedrukt staat. Rik van Cauwelaerts inleiding bestaat uit amper drie bladzijden. Of vond de uitgever het opportuun zijn naam als een soort trekpleister op de kaft te plaatsen? Een mooie foto van een Jugendstil-traphal siert de cover.

MAEKEBLYDE


Titel: 1897 was een heerlijk jaar: een bloemlezing uit twintig jaar Wetenschappelijke tijdingen
Auteurs: Rik van Cauwelaert en Frans-Jos Verdoodt (red.)
Uitgeverij: Pelckmans
Jaar: 2014
406 bladzijden
Prijs: 25 euro
ISBN 978 90 289 7717 4
Te koop in de webwinkel van ’t Pallieterke.