2014-51_5_Fossil poster (Medium)Alexander de Croo heeft geld vrijgemaakt om aan het Green Climate Fonds van de VN te geven. Wat was er gebeurd? België kreeg tijdens de jongste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties, in Lima, een blaam, want ons land heeft al vier jaar lang geen bijdrage gestort in het Klimaatfonds van de VN. Oei, een blaam voor België. De Croo vond onmiddellijk 50 miljoen euro om in de VN-klimaatpot te steken. “Want”, aldus De Croo, “Ik kon het niet langer aanzien dat België nog langer als een fossiel land werd voorgesteld op internationale klimaatconferenties.”

Het nieuws dat België op de Internationale klimaatconferentie in Lima een blaam had gekregen, kwam in onze nationale pers uitgebreid aan bod. Kranten en televisie spraken erover, en zo werd De Croo door de publieke blaam onder druk gezet. Dat België de titel kreeg van “Fossiel van de Dag”, dat kon toch niet!

Ter zake: de prijs “Fossiel van de Dag” wordt niet uitgereikt door de Verenigde Naties, wel door een ngo, meer bepaald het “Climate Action Network International”, afgekort CAN. Dat netwerk is een bonte verzameling van allerlei groene en ecologische organisaties, met afdelingen in zowat alle werelddelen (uitgezonderd in China, wie had anders verwacht). 900 organisaties zijn aangesloten uit 126 landen.
Surfen we naar de webstek van CAN in Europa, dan zien we daar de aangesloten leden. Voor België zijn dat: 11.11.11., Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Natuurpunt, WWF Belgium, Seas at Risk. Mocht u van de organisatie Seas at Risk nog nooit gehoord hebben, troost u, wij hadden er ook nog nooit van gehoord.

Slecht straattheater

Terug naar Lima, naar de klimaatconferentie. Voor de inkomhal van het grote congrescentrum heeft CAN een infostandje opgesteld, buiten, in openlucht, met ernaast een schavotje, met plaats 1, plaats 2 en plaats 3, zoals je die kent van sportpodiums, waar de winnaar iets hoger staat dan nummer 2 en nummer 3. Het infostandje is enkele meters breed en is versierd met wat spandoeken en vlaggen. Dit alles, heel miniem, heel amateuristisch, heel beperkt, heel marginaal. Het is te bekijken op YouTube: tik “fossil of the day, day 1”, en u vindt een filmpje van dat “groots” evenement, dat het niveau heeft van slecht straattheater.
Vrij vertaald: de uitreiking van de prijs “Fossiel van de Dag”, gebeurt volledig in de marge van de Klimaatconferentie, waar overigens 15.000 deelnemers van de ene conferentie naar de andere lopen. Bovendien krijgt die dagelijkse prijsuitreiking geen enkele aandacht op de officiële website van de Verenigde Naties en de klimaatconferentie. Op de officiële website van de klimaatconferentie vindt u alle meetings, vergaderingen, verslagen en conferenties terug, maar u vindt er niets over de prijs “Fossiel van de Dag”. Dat mogen we toch eigenaardig vinden!
Maar, gelukkig zijn er wat Belgische journalisten aanwezig, waaronder Alma de Walsche van het “mondiale” blad MO, goed bevriend met Karen del Biondo van 11.11.11 en met Jan Vandermosten van WWF. Dankzij hun berichtgeving werd de prijsuitreiking voorgesteld als zijnde hét evenement van de dag, terwijl het in werkelijkheid een marginaal evenementje was van een groepje ecologisten om zo wat persaandacht te trekken. Niks meer, niks minder.

2014-51_5_Nollet - Kerstboom (Medium)Het is allemaal toch zo doorzichtig. Nog voor de klimaatconferentie begon, op 1 december, hadden de Belgische ngo’s al aangedrongen op de betaling van het geld. Genoemde Jan Vandermosten, klimaatexpert van het WWF, verspreidde op 29 november een persmededeling. We citeren: “België is één van de weinige Europese landen die nog geen bijdrage heeft geleverd aan het Green Climate Fund. Onze ministers moeten dringend hun verantwoordelijkheid opnemen en in Lima een bedrag op tafel leggen om ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering. WWF vraagt een bijdrage van 150 miljoen over een periode van drie jaar.”

Twee dagen later zit Vandermosten in Lima, en nog een dag later krijgt België de prijs “Fossiel van de Dag”. Een week later betaalt Alexander de Croo 50 miljoen euro aan het Klimaatfonds van de VN. Want, De Croo dacht dat België door de Verenigde Naties op de vingers was getikt. “Ik kon het niet langer aanzien dat België nog langer als een fossiel land werd voorgesteld op internationale klimaatconferenties”, aldus De Croo.
Maar daar was niets van aan. België had enkel en alleen een blaam gekregen in een showevenementje van enkele Belgische ngo’s. Heeft de minister zich laten foppen door wat ecologisten, of was hij op de hoogte van de ware toedracht, en kreeg hij een bal voor open doel om binnen te koppen? Hij mag het ons laten weten.

Kunst zal het veranderen

Denk nu niet dat ik tegen klimaatconferenties ben, een beetje nadenken over ons klimaat is zeker toegelaten. Maar wat te denken van kunstenaar Jozef Wouters. Deze Belgische kunstenaar is twee weken lang gaan rondlopen in de conferentiegangen en de onderhandelingslokalen “op zoek naar metaforen”. Voor elke metafoor die hij opspoorde maakte hij een aantal foto’s die hij aan jonge grafisch designers in het Wilson-district van Lima bezorgde met de vraag om daar hun eigen creativiteit op los te laten en te fotoshoppen.
En zo lezen we op de webstek van MO: “Het resultaat is samengebracht in een eigen boekje in zakformaat dat hier op het einde van de conferentie wordt rondgedeeld, als doordenkertje. ‘Work in progress’ om mensen aan het denken te zetten”.
Ik weet niet door wie Jozef Wouters werd uitgenodigd om in Lima te gaan rondlopen op zoek naar metaforen. Ik weet wel dat die man op weg naar Lima, heel veel CO2 heeft veroorzaakt. Was de aanwezigheid van Jozef Wouters noodzakelijk? Hij schrijft zelf op zijn blog dat hij geen enkele inbreng heeft in de conferenties en dat er niet naar zijn mening gevraagd wordt. Verder onthou ik me van commentaar…

We zijn goed bezig

En dan lees ik in de kranten volgende bericht. Er is geen geld meer voor doventolken die ter beschikking werden gesteld van doven en slechthorenden. Het budget voor 2014 is opgesoupeerd. Wie een doventolk nodig heeft, moet die maar zelf betalen. Begin januari komt het budget vrij voor het jaar 2015, maar tot zolang: geen doventolken. “Wat we zelf doen, moeten we beter doen”, zei ooit Gaston Geens, partijgenoot van Vandeurzen. Vlaanderen is bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Minister Jo Vandeurzen, ook in een vorige Vlaamse regering voor deze materies bevoegd, sukkelt al jaren om zijn budgetten rond te krijgen. Zo zijn er al jaren wachtlijsten voor de opvang van gehandicapten.
Geen geld voor mindervaliden. Maar we sturen wel een kunstenaar naar Lima op zoek naar metaforen. We zijn goed bezig.

Karl van Camp