2015-01_03_Maarten - privereiskoning (Medium)Globetrotter

Mijnheer de taaie saaie,

Gij hebt inspirerend gewerkt, meldden de serieuze gazetten. Hebt gij iets wereldschokkends gedaan? Hebt gij de door belastingen geplaagde goegemeente een hart onder de riem gestoken? Hebt gij beloofd in barre besparingstijden het goede voorbeeld te geven? Hebt gij gezegd dat gij ook van de Vlamingen houdt? Neen, niets van dat alles. Maar gij hebt wel een trend gezet, door rechtstaand het gepeupel toe te spreken zonder een papiertje in de hand. Want niemand minder dan Willem-Alexander, de echte koning der Nederlanden, is ook gaan rechtstaan bij zijn kersttoespraak. Alstemblieft! Wie had dat ooit durven denken, dat gij iemand tot voorbeeld zoudt zijn?! Maar daar houden alle vergelijkingen dan ook op. Want gij blijft onzeker. Met een wat angstige blik en met een zekere kramp blijft gij de autocue aflezen, en gij blijft het moeilijk hebben om met de juiste tongval vloeiend Nederlands te lezen, laat staan zinnen grammaticaal juist uitgebalanceerd uit te spreken. Inhoudelijk leest gij enkel de gemeenplaatsen voor die de regering u voorkauwde. Gij blijft de saaie taaie die wij kennen. Kleurloos, smaakloos en emotieloos. Willem-Alexander daarentegen deed alsof hij het allemaal ter plaatse stond te verzinnen, met zwier, bezielend, welbespraakt én inhoudelijk sterk. Hij legde zelfs de betekenis van Kerstmis uit en hij stond stil bij het lied ‘Stille nacht, heilig nacht’. Wat een gigantische wereld van verschil, zowel op het vlak van intellect als van stijl.

Toen uw landgenoten naar uw opgenomen afleespartij zaten te gapen, waart gij met uw sibbe al even aan de andere kant van de wereld. Op reis. Om er nog maar eens even tussenuit te zijn. Op kosten van ons allen, uiteraard. Want gij naamt de oude gewoonte van uw vader over om u met een vliegtuig van Defensie te laten overvliegen. Volgens een vakbond kostte heel die zaak zo’n 200.000 euro. Het straalvliegtuig en zijn bemanning moeten immers daar blijven, want in principe moet gij elk moment kunnen teruggevlogen worden, om indien nodig eigenhandig het vaderland te komen redden. Als het aan het barsten zou zijn, bijvoorbeeld. Heel die kwestie heeft één en ander opnieuw in een bijzonder daglicht geplaatst. Flink wat mensen zijn immers van oordeel dat gij voortaan uw uitstapjes met gemeenschapsmateriaal tenminste voor een groot deel uit uw royale dotatie moogt betalen. In een niet zo ver verleden waren het in de Kamer vooral uw teerbeminde vrienden van het Vlaams Belang en van de N-VA die komaf wilden maken met het gebruik van militaire vliegtuigen voor privéreisjes van leden van het Hof. Huidig staatssecretaris Francken, een N-VA’er, ging in die stoet voorop. Het is des te pijnlijker dat precies een partijgenoot van hem, de huidige minister van Defensie, u alsnog de toestemming gaf een vliegtuig te gebruiken, al probeerde hij zich tevergeefs even te verschuilen achter een toelating die door zijn voorganger zou zijn gegeven. Maar ja, die man loopt wel wat vaker achter. Zo zei hij dat Defensie aan de besparingen was ontsnapt om enkele uren nadien het tegenovergestelde te moeten vaststellen. We gaan van die man nóg horen.

In ieder geval, ik vrees dat gij uw familiereisjes anders zult moeten gaan organiseren. Een gewone sterveling in dit land moet ook wat puzzelen met zijn centen om op reis te kunnen gaan, en dan a fortiori omdat het op zijn eigen kosten is. Neem een voorbeeld aan uw burgers, die gij zegt zo na aan het hart te dragen. Zet de tering wat naar de nering en kijk eens in de spaarpot. Het vergaarde familiefortuin zal wel soelaas kunnen bieden voor iets extra’s. Misschien lukt het u dan toch ooit nog, wat inspirerend te zijn. Want wees er maar zeker van dat zolang wij met verhalen over een potverterende koninklijke familie worden geconfronteerd, uw geloofwaardigheid op een klein pitje zal blijven branden. Voor mij natuurlijk niet gelaten…

‘t Pallieterke