Maggie de Block is federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en ze sprong vrolijk met de voeten vooruit in het wereldje dat zij als geneesheer kent. Haar eerste doel is een rationalisering van de ziekenhuizen. Niet alle geneesplekken moeten een brede waaier van zorgverstrekking en ingrepen aanbieden. Een rangorde dient te ontstaan tussen brede regionale ziekenhuizen en niche-ziekenhuizen. Op haar weg naar dat paradijs, met zijn goedkopere gezondheidszorg, staan nonnen en de KU Leuven.

Je valt in Sluis, in Zeeland, Nederland, met je hoofd tegen de stoeprand. Gevolg: een zware hersenschudding. Binnen het uur ben je op weg naar een excellente kliniek in Rotterdam. Je valt in Knokke, zeven kilometer verder, in Belgiƫ, met je hoofd tegen de stoeprand en je wordt binnengebracht in de kliniek van Knokke. Is er daar geen oplossing, dan vertrek je naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. Kan men daar het probleem niet aan, dan is de volgende etappe niet Gent, wel Leuven. Sint-Jan heeft een samenwerkingsakkoord met Gasthuisberg van de KU Leuven. Rationaliteit in het Belgisch-Vlaamse verwijssysteem is er niet. Een simpele stelregel luidt: als het een ziekenhuis is waar nonnen, of hun congregatie, ooit de plak zwaaiden, dan is er negen kansen op tien een samenwerkingsakkoord met de KU Leuven/Gasthuisberg. Wie in Sint-Augustinus of Sint-Vincentius in Antwerpen verzeilt en verder moet, wordt niet getransporteerd naar het Algemeen Ziekenhuis Middelheim, van het OCMW, maar vertrekt per ambulance naar Leuven. De ziekenhuiskoepel GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) en de KU Leuven werken samen. De medische campus Gasthuisberg investeert afgerond 1 miljard euro in een uitbreiding van zijn ziekenhuis- en academische activiteiten. De KU Leuven is de kern van de Associatie KU Leuven en die associatie omvat twaalf instellingen voor hoger onderwijs, groepeert meer dan honderdduizend studenten en verstrekt scholing aan 43 procent van de Vlamingen in het hoger onderwijs.

Maggie de Block zal het niet onder de markt hebben om de feitelijke macht van de KU Leuven te verzwakken. Gasthuisberg/KU Leuven spelen hun marktmacht subtiel uit. Wie tegenwringt bij de nonnenziekenhuizen krijgt geen stagiairs van Leuven toegewezen, en die stagiairs zijn letterlijk de medische koelies die tegen een lagere kostprijs dan een arts een ziekenhuis uit de rode cijfers houden, of de rode cijfers doen krimpen.