“Tristesse” is de naam
Er is over de functie van “stadsbouwmeester van Antwerpen” al wat gebakkeleid. Amper was de burgemeesterssjerp van eigenaar verwisseld of titularis Kristiaan Borret nam ontslag vanwege een “verschil in visie”, maar hij vergat erbij te zeggen hoe zijn “visie” gekleurd was. “Zweeds” was die zeker niet. Een half jaar later is nog altijd geen opvolger gevonden. De aangestelde jury hield, na vijf onderzochte dossiers, slechts één kandidaat over, niet de vereiste twee kandidaten, want één van die twee haakte zelf af. Het stadsbestuur besliste nu pas in 2016 een nieuwe stadsbouwmeester te benoemen. In een overgangsjaar zit bOb van Reeth tijdelijk mee aan het stedenbouwkundige roer. Begin jaren negentig was hij de vader van de heraanleg van de Groenplaats. “Tristesse” is haar naam. Er is een nieuwe heraanleg gepland. Hopelijk een klus voor de nieuwe stadsbouwmeester. Meer uitleg is overbodig.

Gewettigde uitzonderingen
Tot spijt van wie het benijdt, prijzen de handelaars van Antwerpen-Noord zich gelukkig met de door het stadsbestuur gevoerde “war on drugs” in hun redelijk beruchte wijk. In één jaar plukte de politie al ruim duizend dealers van de straten. Dat belet niet dat de groen-rode oppositie het effect van die “oorlog” in twijfel blijft trekken. Dat ligt anders bij wie in de wijk zijn boterham moet verdienen, bleek uit een rondvraag van Het Nieuwsblad bij, toeval of niet, allemaal handelaars met een allochtone achtergrond. Die zagen er “hun” buurt alleen maar op vooruitgaan. Waarom die krant het nodig vond ook twee dealers aan het – uiteraard negatieve – woord te laten, is een raadsel. Alle klokken laten luiden is stellig een goede zaak, maar er zijn even stellig gewettigde uitzonderingen.

Rob Beenders groet… Paola
Parlementslid Rob Beenders (sp.a), ex-schepen van Hasselt, was één van de politici die Fabiola gingen groeten. Was hij danig onder de indruk van de ex-koningin? Hij twitterde onmiddellijk na het bezoek “dat hij net een laatste groet was gaan brengen aan koningin Paola”. Beenders: “Het was een dom foutje waarvoor ik mij wil excuseren bij koningin Paola.” Waarom eigenlijk dat bezoek aan Fabiola? Hij wou absoluut een laatste groet brengen, want zijn mama was altijd erg enthousiast over Fabiola’s sprookjes en dat respect heeft hij overgenomen. Ook een sprookjeslezer, Rob?

Stakers verdienen aan staking
De intercommunale DDS VERKO zorgt voor de huisvuilophaling in negen gemeenten, waaronder Dendermonde, Wetteren en Melle.
Op maandag 1 december werd er gestaakt maar het huisvuil werd bijvoorbeeld in Melle enkele dagen ervoor opgehaald zodat de burgers weinig hinder ondervonden. De extra werkuren op vrijdag en het zaterdagwerk worden wel als overwerk aangerekend tegen een betaling door de intercommunale van 150%.
Op de stakingsdag worden de werknemers niet betaald door de intercommunale maar wel door hun vakbond. De stakers kunnen in elk geval goed rekenen.

Boze Meryame Kitir
Kamerlid Meryame Kitir (sp.a) is helemaal niet te spreken over minister van Werk Kris Peeters: “Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verandert de regels voor SWT’ers (bruggepensioneerden) waardoor ook veel Ford-werknemers worden getroffen. Een grote groep mensen zal toch tot zijn 65ste beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, ook al hebben deze Ford-werknemers in ruil voor een vrijstelling daarvoor een vergoeding laten vallen.” In november tekenden die Ford-werknemers voor regels die intussen veranderd zijn. Zij worden ontslagen op 1 januari 2015, dus vallen zij onder de nieuwe regels die zeggen dat iedereen beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt, tenzij je al voor 1 januari met SWT bent, of al 60 jaar bent. En nu vallen een heleboel Ford-arbeiders onder de nieuwe ‘Peeters-regels’. Dus is Kitir, ex-Ford-arbeidster, boos op Peeters.

Illegaal verkeersbord
De gemeente Beersel bedacht een mooie oplossing voor de verkeersveiligheid aan een plaatselijk woonzorgcentrum. Er kwam een bord met gevarendriehoek, dat voor ‘overstekende ouderen’ waarschuwt. Meteen kreeg de gemeente alle regelneven die Vlaanderen rijk is, over zich heen. Touring: “Verkeersborden uitvinden is illegaal en onaanvaardbaar!” Het ‘Netwerk Duurzame Mobiliteit’: “Je mag geen bord plaatsen dat niet voorzien is in de wegcode!” De ‘Vlaamse Stichting Verkeerskunde’: “Verwarrend!” Natuurlijk zat er ook een politiek nietcorrecte angel in het verhaal. Althans volgens de Vlaamse Ouderenraad: zo’n bord is ‘stigmatiserend’ voor onze senioren. Wat een gedoe. In het buitenland bestaan dergelijke borden al jaren. O ja, de ouderen van het woonzorgcentrum vinden het prima, maar dat telt voor de regelneven uiteraard niet: dura lex, sed lex

Verkeerde wereld!
In de Brugse gevangenis zit sinds augustus 2012 een Kortrijks meisje dat zwaar drugverslaafd is. Ze werd er reeds tweemaal betrapt op het bezit van speed, cannabis en medicatie en ze kreeg daarvoor tien maanden bijkomende straf. Langs haar advocaat vraagt ze nu voor de rest van haar gevangenschap een verblijf in een drugsvrije sectie. Dwaze zielen als wij denken dat gevangenissen volledig zonder “spul” moeten zijn, maar wij dwalen. Wat blijkt? Het verboden handeltje tiert zo welig dat er in Brugge, als enige in dit onland, een eerder kleine drugvrije afdeling bestaat, met veertig gevangenen; helaas voor dat meisje enkel voor mannen!