Oliedom of fanatiek?

“Hart boven hard” verzamelt in Antwerpen volk uit de sociale en “culturele” sector. Zeg maar van links tot extreemlinks. Een afvaardiging ging tijdens de jongste staking de “pikethouders” in de haven steunen. Die zijn vooral verbolgen over het mogelijke verdwijnen van de wet-Major. Dat dit op last van “Europa” moet gebeuren, is een onweerlegbaar feit. Dat belette het zootje van “hart boven hard” niet om de stakers “te steunen” door Bart de Wever op de korrel te nemen, met slogans als “Bartje van den N-VA is niks voor A”. Van twee mogelijkheden één. Of de culturo’s zijn zo oliedom dat ze de rol van Europa niet kennen. Of ze zijn zo fanatiek bij het verspreiden van halve waarheden en hele leugens dat ze die rol niet willen kennen. Omdat we in een democratisch land leven, mag u zelf kiezen. De culturo’s uiteraard ook.

Hogere ogen gooien

Ex-Antwerpse bouwmeester Kristiaan Borret spoot, kameraadgezind als hij is, recent een lading gif richting het stadsbestuur. Het legde hem geen windeieren. Na zijn ontslag werd hij via het “ons kent ons”-systeem prompt benoemd tot decaan van de faculteit “Ontwerpwetenschappen” aan de Universiteit Antwerpen. Dat postje alleen is allicht niet lucratief genoeg. Een nieuw beroep op genoemd systeem heeft ertoe geleid dat “een commissie van topambtenaren en onafhankelijke experts” (jawel!) in Borret de topbouwmeester voor Brussel vond, het bastion van PS-burgemeester Yvan Mayeur. Volgens Mayeur zal zijn “objectief” benoemde stadsbouwmeester een meer gedurfde Brusselse architectuur op poten zetten. Waarvan akte, in de wetenschap dat niks in dit land hogere ogen gooit dan objectiviteit bij het uitdelen van postjes onder en voor kameraden.

“Stadskas wordt geplunderd”

Tijdens de laatste zitting van de gemeenteraad in Kortrijk kwamen traditioneel het budget voor 2015 en het aangepaste meerjarenplan aan bod. Oppositiepartij CD&V liet meteen weten dat de stadscoalitie het budget manipuleert om eind 2019 positief te kunnen uitkomen. Gewezen schepen Alain Cnudde betoogde dat de “stadskas geplunderd wordt”. Onzin, repliceerde schepen van Financiën Catherine Waelkens (N-VA). “De reserves van de stad zijn inderdaad gedaald maar de uitstaande schuld is evenveel gedaald”, liet ze weten. Op detailvragen weigerde ze echter te antwoorden. Een debat over het beleidsplan dient grondig voorbereid te worden. Burgemeester Quickie viel haar bij. In tegenstelling tot het vorige bestuur, neemt dit bestuur wel structurele maatregelen. “Het personeelsbestand wordt verminderd van 850 naar 746 en dat zonder naakte ontslagen”, aldus de burgervader. Nog geen tien jaar geleden telde de stad Kortrijk meer dan duizend personeelsleden.

Ontwijding Roeselaarse kerk

Het is uitzonderlijk dat een parochiaan erin slaagt de ontwijding van een kerk voor de Apotologische Signatuur aan te vechten. Wat is er gebeurd? In 2012 vroeg het Roeselaarse stadsbestuur aan de Brugse bisschop Jozef de Kesel om geen kerkdiensten meer te houden in de parochiekerk Sint-Amandskerk. Die neoromaanse kerk – gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw – staat in het centrum van Roeselare. Het is de kerk die je vaak ziet op de achtergrond van foto’s met het Rodenbachbeeld. Die kerk trekt – in tegenstelling tot andere Roeselaarse parochiekerken – nog heel wat volk, onder meer door een actieve parochiale werking. Niettegenstaande verleende het Brugse bisdom toestemming om de kerk te ontwijden. De ontwijding was gepland op 28 december, maar daar stak Filip Deforche, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang en eigenaar van café De Gezelle, een stokje voor. Samen met een aantal kompanen trok hij naar Rome om de ontwijding aan te vechten. De Kerk heeft hiervoor kerkelijke rechtbanken, die verschillende gradaties telt. Filip Deforche legde bezwaar neer bij de Apotologische Signatuur (vergelijkbaar met de Raad van State) en hij kreeg gedaan dat de ontwijding herbekeken wordt. Er volgt een nieuw ontvankelijkheidsonderzoek en de kans is reëel dat de ontwijding definitief wordt opgeschort. Een serieuze streep door de rekening van het Roeselaarse stadsbestuur. Zij hadden gepland om het Wielermuseum (WieMu) tijdelijk te verplaatsen naar de Sint-Amandskerk, na de ontwijding. Er zijn aan de huidige locatie van dat museum immers ingrijpende werken gepland. Na die werken zou het Wielermuseum terugkeren naar de huidige locatie. Het stadsbestuur moet in allerijl op zoek naar een andere locatie. Vinden ze geen locatie, dan kunnen de subsidies van de Vlaamse overheid voor het Wielermuseum wel eens in het gedrang kunnen komen.

Stoutmoedige inbreker

Niet bij de inbraak in het restaurant van Hasselaar Didier Verbelen toonde de inbreker stoutmoedigheid, wel nadien. De restaurantuitbater loste een schot op de inbreker en raakte hem in de linkerarm. Toen hij een tweede kompaan uit de struiken zag komen, struikelde de uitbater zodat het schot afging. Verbelen: “Niet opzettelijk dus, anders had ik hem binnen in de zaak wel neergeschoten.” De aangeschoten inbreker trekt naar het gerecht met een eis van 10.000 euro voor lichamelijke schade. En natuurlijk wordt er weer een advocaat gevonden, in dit geval een advocate, die pleitte dat Verbelen het schot bewust had gelost. Hoe moeten wij het stellen: een stoutmoedige inbreker die zelf naar het gerecht stapt en een advocate die op geld uit is?