2015-01_06_Nollet - Selfie sneeuwman (Medium)Als hoop doet leven

Aan goede voornemens en beloften aan zichzelf en anderen geen gebrek, aan het begin van een nieuw jaar. Ook bij de media, die zich nog betere, nog objectievere en nog waarheidsgetrouwere berichtgeving opleggen dan ooit. Omdat hoop doet leven, durven we in 2015 verwachten dat ze eindelijk man en paard zullen noemen zoals man en paard zijn. Als op het Antwerpse Kiel “jongeren” of “vandalen” leegstaande sociale appartementen in brand steken, zou de duiding allochtoon of autochtoon de kans op afkomstverwarring door Jan Modaal voor een groot stuk voorkomen. Hetzelfde als “hangjongeren” volwassenen en kinderen lastigvallen op een ijspiste, of her en der voor het minste aan messentrekkerij doen. Nu oordeelt Jan Modaal vrijwel per definitie “eenzijdig”. Dat kan bij een “nog betere berichtgeving” anders. Tenzij Jan gelijk zou hebben. Ook per definitie.

Twaalf jaar voorsprong

Wie op een normaal tijdstip de uitdaging “rijden door Mortsel” aangaat en niet in de dagelijkse file staat, mag prat gaan op een aparte bewaarengel. Verkeerchaos is al langer dan gisteren dagelijkse kost in Mortsel. N-VA-burgemeester Erik Broeckx wijst met een beschuldigende vinger naar het Vlaams Gewest en naar collega Koen Metsu van buurgemeente Edegem. Het Vlaams Gewest installeerde een verkeerd verkeerslichtensysteem en in Edegem veroorzaken wegenwerken verkeersoverlast in Mortsel.
Men kent onze niet af te remmen geestdrift om hiaten in berichtgeving en mededelingen op te vullen. Mortsel zit na acht jaar groen bewind in een verkeernachtmerrie. De slogan van ex-burgemeester Ingrid Pira luidt: “Mortsel heeft twaalf jaar voorsprong op andere steden.” Hoe die “voorsprong” in realiteit oogt, illustreert de stilstand van alle verkeer op zowat elke weekdag.

N-VA kiest

De Vlaamse regering heeft een reeks raden van bestuur vernieuwd, een klassiek gegeven na verkiezingen. De winnaar, de N-VA, krijgt ineens heel wat bestuurders. De sp.a, die niet in de regering zit, valt buiten de prijzen. Ook bij nv De Scheepvaart, waar voorzitter Willy Claes het voor bekeken mag houden; hij wordt door Frieda Brepoels opgevolgd. De N-VA krijgt vijf bestuurders. Wonder boven wonder vinden wij bij die vijf ook de naam van sp.a’er Willy Claes. N-VA kiest als bestuurder bij nv De Scheepvaart voor Willy Claes. Menig lezer zal zich afvragen waarom. Als wij N-VA-kringen in Limburg mogen geloven, omwille van zijn verdiensten voor nv De Scheepvaart. Ja watte! Zou die man ooit een schip van binnen gezien hebben?

De keuze van CD&V

Bij de CD&V blijft men in eigen kringen. Die partij krijgt twee bestuurders. Marleen Evenenpoel voor Natuur en Bos. De ons aller bekende Leo Delcroix krijgt de prijs van ondervoorzitter bij de nv De Scheepvaart. Nog zo iemand die weliswaar niet onbesproken is, maar toch een CD&V’er van den beginne. Die zal wel al schepen van binnen gezien hebben, gezien zijn vele reizen naar China. Dat De Scheepvaart er wel bij vare, met Frieda aan het roer en Willy en Leo in het want.

Investeringen in Genk

Ondanks de economisch minder goede tijden voorziet de stad Genk voor de periode tot 2019 een investeringsbedrag van 137 miljoen euro, bestaande uit eigen middelen, externe financiering en leningen. Daarbij komt nog een bijkomende investering van 16 miljoen euro voor het hoofdgebouw van Thor Park. Het was raadslid Harry de Witte (PVDA) die de kat de bel aanbond: “Bewoners van Genk zijn al extra belast door de verhoging van de opdeciemen en de nieuwe belasting voor het ophalen van huisvuil. Door de afschaffing van de motorenbelasting kregen de bedrijven, waaronder ook Ford, een cadeau van bijna vier miljoen euro. Ford zegt ‘merci’ en trekt naar Spanje. En onze bevolking, die al bij de armste van de provincie behoort, mag de lasten dragen.” Wij hebben heel weinig sympathie voor De Witte, maar wij vinden wel dat die man het goed kan uitleggen.

Raar maar waar!

In West-Vlaanderen werken slechts 4.000 Henegouwers tegenover 6.690 Franse grensarbeiders, volgens cijfers die Axel Ronse, parlementslid voor N-VA,s kreeg van Vlaams minister Muyters. Niettegenstaande het wegvallen van het fiscale gunstregime komen nog meer Fransen naar onze kustprovincie afgezakt om er “hun bete brood” te verdienen. Het laatste jaar plus 4 procent. Is daar een verklaring voor? In de streek Kortrijk, Menen, Ieper, is de werkloosheidsgraad met 6,1 procent de laagste van het land. Ondernemers slagen er niet in de vacatures in te vullen, terwijl in Henegouwen 13,2 procent aangegeven wordt. Over de landsgrens liggen de cijfers nog hoger. Daar komt nog bij dat de werkloosheidsuitkering in Frankrijk in tijd beperkt is, zodat de Fransen netto toch meer overhouden in België dan over de schreve!

“Amburgers” en “Koas van ollier”

Met deze dialectborden, van de hand van stadsgids Jo Berten, wil de Amerikaanse hamburgerketen McDonald’s tonen dat ze, bij de opening van een gloednieuw filiaal in een historisch pand langs de Brugse Steenstraat, zich wil aanpassen aan onze leefwereld.
Hoe McDonald’s daar een zaak mocht starten, blijft een “Belgisch” raadsel. Het Brugse stadsbestuur zag op die plaats liever geen horeca en gaf een negatief advies aan de provincie. Maar de West-Vlaamse deputatie legde dat advies naast zich neer en verleende toch een vergunning. Als reactie diende Brugge meteen een klacht in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wanneer komt de uitspraak? Rijkelijk te laat, want ondertussen is dit uit 1527 daterende ambachtshuis met het meeste respect volledig gerenoveerd. De authentieke elementen bleven bewaard. Aan de inkom bevindt zich een archeologische site met een indrukwekkende waterput en de rest van het gebouw blijft tot op de zolderverdieping toegankelijk voor bezoekers en toeristen.