Groot nieuws voor iedereen die het orangistische hart op de juiste plaats draagt: als alles goed loopt, wordt er in de loop van volgend jaar een standbeeld van koning Willem I geplaatst in zijn geliefde stad Gent!

Tweehonderd jaar geleden werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gesticht en werd Willem I de koning der Nederlanden. Hij stichtte de universiteit, bevorderde de textielnijverheid en liet het kanaal Gent-Terneuzen aanleggen, en zo werd Gent een welvarende stad. Maar na het rampjaar 1830 kreeg hij nooit de erkenning die hij verdiende.

Professor Alexander Evrard ziet het herdenkingsjaar 2015 als een unieke kans om dat goed te maken. Hij trekt al enkele jaren onvermoeibaar de baan op om lezingen te geven en steun te zoeken voor zijn plan: een beeld te maken van onze grootste weldoener en dat aan de Gentenaars en de stad te schenken. Met een grote dosis Vlaamse koppigheid is hij erin geslaagd hiervoor toelating te krijgen van het stadsbestuur. De stad aanvaardt het beeld en de schepen van Openbare Werken, Filip Watteeuw (ere wie ere toekomt), is bereid het een mooie plaats te geven. Bij de heraanleg van de Reep, na het openleggen van de Nederschelde, wordt er een plekje voorzien.

Gulle sponsors gezocht

Om het project te betalen, is het comité ‘1815-2015: Willem, bedankt!’ op zoek naar gulle sponsors. Een mooi ontwerp van kunstenaar Guy du Cheyne ligt klaar. Het wordt een sober, klassiek beeld van 2,40 meter hoog, dat koning Willem zo getrouw mogelijk weergeeft. Zodra er genoeg fondsen zijn, kan het gieten van het bronzen beeld beginnen. Alle steun is welkom, op rekeningnummer BE54 9730 2990 1797, van Comité 1815-2015 te 9000 Gent. Info bij Herman de Mulder (telefoon: 0485 846 779) of via e-post: info@willembedankt.org. Mis deze unieke kans niet om bij te dragen aan dit prachtige project.

Gent kleurt oranje!

Ook het stadsbestuur maakt van 2015 een herdenkingsjaar. Met als thema “Gent kleurt oranje! worden er een jaar lang tentoonstellingen en activiteiten gepland. Het wordt een jaar om naar uit te kijken.