2014-51_11_Foto Grammensprijs (Medium)Het Flor Grammensfonds heeft zich vorige vrijdag – geheel in de stijl van zijn naamgever – zélf uitgenodigd in de weelderige kantoren van ’t Pallieterke, omdat er naar zijn mening toch wel een goede reden is om een boodschap te komen brengen aan het blad ‘voor mensen met een goed hart en een slecht karakter’. Het fonds had immers besloten zijn prijs – een geldprijs ter waarde van 5.000 euro – voor 2014 toe te kennen aan ’t Pallieterke en wilde dat ‘komen uitleggen’.

In zijn laudatio sprak de voorzitter van het Flor Grammensfonds, de onvermoeibare 86-jarige dr. Raph van Heirreweghe, dorpsgenoot en vriend van Flor Grammens, zijn waardering uit voor het werk dat werd en wordt geleverd door ’t Pallieterke om de Vlaamse zaak manmoedig te verdedigen, reeds zeventig jaar: “Het Flor Grammensfonds reikt zijn jaarlijkse “Flor Grammensprijs” uit aan verenigingen, initiatieven of personen die zich inzetten voor de verdediging van het Nederlands in en het Vlaams karakter van de bedreigde gebieden en gemeenten in Vlaanderen; waarbij de partijpolitieke overtuiging van geen tel is, maar wel de inzetbereidheid voor een Vlaanderen dat op eigen benen wil staan, zonder voogden en Belgische politieke schoonmoeders. ’t Pallieterke is geen blad of een spreekbuis van een bepaalde actiegroep die zich in die zin inzet. Wel staat het weekblad al decennia op zijn geheel eigen manier en onafhankelijk mee op de barricaden voor een Vlaams Vlaanderen, tot aan de taalgrens en in onze hoofdstad Brussel. Dat doet het door de strijd voor de Vlaamse taal en cultuur, voor Vlaamse rechten en waarden te ondersteunen, door de verantwoordelijke politici op hun plichten te wijzen en de actievoerders daartoe dankbaar in de schijnwerpers te plaatsen. ’t Pallieterke doet dat op een schalkse manier die tegelijk indringend en vermanend is, en instemmend voor wie zijn best doet. In die zin werd het blad het geweten van de Vlaamse beweging en zelfs normbepalend voor wie zich als Vlaams-nationalist in de politieke arena begeeft.”

Van Heirreweghe loofde ook de kijk van ‘t Pallieterke over de partijgrenzen heen: “In de mengeling van ironie, satire en ernst krijgt de Pallieterke-cocktail elke week weer smaak en werkt hij in op de geesten in Vlaanderen. Voor sommigen leidt dat tot een aangename roes, voor anderen tot een hardnekkige kater. Vrij en vrank, ongebonden en politiek met de handen vrij heeft het blad vrienden over tal van partijgrenzen heen, in de eerste plaats uiteraard in de Vlaams-nationale families van alle kleuren en schakeringen. En dat is goed, want zo wordt het speelveld groter.”

Het Flor Grammensfonds dankte tot slot ’t Pallieterke in de persoon van hoofdredacteur Karl van Camp, maar betrok daarin ook – zij het postuum – zijn voortreffelijke en onvergetelijke voorgangers, Bruno de Winter, Jan Nuyts en Leo Custers. Tevens wenste Van Heirreweghe ons blad nog vele jaren toe: “Ad multos annos, ’t Pallieterke. Blijf nog een tijdje het geweten van de goede zaak, vrij en vrank.”

Karl van Camp was aangenaam verrast. Hij sprak namens al zijn ‘bekende en onbekende’ medewerkers zijn hartelijke dank uit voor deze erkenning, die een absolute opsteker is bij de zeventigste verjaardag van ons geliefd blad en die de feestvreugde die in 2015 zal losbarsten om dat te vieren op een prachtige wijze inzet.

[blockquote style=”3″]Het boek ‘40 jaar Heldhaftige Uilenspiegelkamp’ van Flor Grammens werd door het Flor Grammensfonds in 2012 heruitgegeven. Het telt 346 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Een uniek tijdsdocument! ’t Pallieterke beschikt nog over vijfentwintig exemplaren. Prijs: 12 euro plus 3 euro verzendkosten. Kijk in onze webwinkel of bel ons. Wij doen dan de rest.[/blockquote]

KvdP