Grafschrift
Rudy de Leeuw

Hier rust,
na ‘t slaken van zijn laatste geeuw

de welbekende vakbondsbons
De Leeuw.

Tot reuzespijt van wie ‘t benijdt,
ging hij in staking voor altijd.

HvO