Het zevende Advents-Kerstconcert, in de weer bomvol gelopen Sint-Andrieskerk in Antwerpen, stond dit jaar in het teken van honderd jaar Grote Oorlog en René de Clercq, wiens dochter Elza vijfentwintig jaar geleden is overleden. Dat concert was meteen het opmerkelijke orgelpunt op het zilveren jubelfeest van de Elza Vis-De Clercq Stichting die door de gedreven en muzikaal bedreven Pieter Vis in 1989 uit de veie Vlaamse grond is gestampt. Het was daar voor de minnaars van muziek en kerstliederen van eigen (rijke) bodem, weer een adventsfeest om te geheugen, met enkele nog nooit gehoorde pareltjes om te onthouden en een paar nieuwe vertolkers – waar hààlt die Vis ze toch altijd weer vandaan?!! – die het publiek wisten te vervoeren. Er was die veelbelovende jonge dirigent Bastijn Steeman van het Koninklijk Sint-Niklaasmannenkoor uit Ieper. Er was de achttienjarige violiste Svenja Staats, die al van haar negende de strijkstok hanteert. Haar vertolking van Vivaldi’s Largo uit de Vier Jaargetijden klonk ons als hemelse muziek in de oren. En van heel jong naar iets minder jeugdig, ook de kerstgedichten van Mia Brans-Dujardin vielen bij het geboeide publiek erg in de smaak, zowel als onbekende pareltjes van de te weinig gewaardeerde René de Clercq. Een wonne voor het luisterbereide oor is op die kerstconcerten in de Sint-Andrieskerk telkens weer de welkomzang van pastoor Rudi Mannaerts, die met zijn heldere en krachtige stem zijn koude kerk tot in de nok weet te verwarmen met dat steeds weer ontroerende Rorate Caeli, het indringende adventslied waarvan het keervers door de massa meegezongen mag worden: “Dauwt, hemelen uit den hoge, en laat de wolken gerechtigheid regenen.” Laat de hoop niet varen, vermaande de pastoor: Consalamini en de vrede van Kerstmis zij met u in deze zalige adventstijd. Organisator en bezieler Vis had een hoofdstukje “Oorlogsliederen aan den IJzer” ingelast, met o.a. het Franse lied Les Cloches de Flandre (De Klokken van Vlaanderen) en het Wiegelied op tekst van schoonvader René de Clercq, dat hij deze zomer in Salzburg had ontdekt, en het lied “Naar Holland” van René de Clercq, die daarmee de dankbaarheid had willen verklanken van de 1 miljoen Vlaamse vluchtelingen die daar, net als hijzelf, in 1914-’18 een open deur hadden gevonden. Dan waren er nog de liederen voor samenzang, vlijtig door de volle kerk meegezongen: Komt laten wij aanbidden, Nu sijt wellecome, Door de liefde wilt ontwekken, Susa Nina, Stille Nacht, Eer zij God in onze dagen (Gloria in excelsis). Ook het beroemde “Minuits Chrétiens” mocht in een Nederlandse vertaling van Guido Gezelle door het zinggrage publiek worden meegekweeld. Terecht behoorde ’t Pallieterke tot de milde ondersteuners van dit hoogstaande kerstgebeuren. Afspraak, bij leven en welzijn, op het achtste Advents-Kerstconcert in december 2015, voor kerstliederen van bij ons en rondom ons.

hvo