Griekenland: het begin van het einde van de EU?

Een voetballiefhebber houdt van voetbal, dus is hij blij als het Europees kampioenschap begint. Men zou kunnen verwachten dat de leiders van de Europese Unie, die zichzelf zien als grote democraten, blij zijn als er ergens verkiezingen gehouden worden, nietwaar?

Read More

Over justitie, duiding en “goodwill”

Vertwijfeling in de media begin december vorig jaar. Het “onmogelijke” was gebeurd. Topgangster Farid Bamouhammad, wijd en zijd berucht als Farid le Fou, was op zondag 30 november vrijgelaten, op bevel van de Luikse rechter Philippe Glaude. Hij zwaaide met

Read More

Uit de smalle beursstraat

De ECB subsidieert de superrijken Het opkopen van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank zal de economie niet aanzwengelen. Enkel de superrijken zullen ervan genieten. De ECB legt geen rijkentaks op, neen, ze kent een rijkensubsidie toe. 22 januari 2015

Read More

Nieuwsfeit van de week

Kinderen kweken In Denemarken krijgt een vrouw gemiddeld 1,7 kinderen. Dat is te weinig om de bevolking op peil te houden. Stilaan lijkt men aan die (d)evolutie iets te willen doen. In 2014 startte een touroperator de campagne Do it

Read More

Briefje aan Bart Crols

Boodschapper Mijnheer de weinig vrolijke, Gij zijt al een poos de woordvoerder van de NMBS en gij zult dat geweten hebben. Bij de minste calamiteit moogt gij op een winderig perron komen opdraven om de door de maatschappij aangerichte ellende,

Read More

Mark Grammens

N-VA tegen “radicalisering” Men kan begrijpen dat een regering die, zoals de Belgische ten tijde van premier Di Rupo en Defensieminister De Crem, besloot om in het Midden-Oosten te gaan vechten tegen een opstandige beweging, haar burgers moet beschermen tegen

Read More

Roddels uit de Wetstraat

Radicaliseren Filip Dewinter is er donderdag moeiteloos in geslaagd de ganse Kamer tegen zich te krijgen. Ook Jan Jambon gaf hem een sneer om u tegen te zeggen, die algemene bijval kreeg. Men kan van Dewinter zeggen wat men wil,

Read More

Neckers

Francisco Pizarro (1) In ieder zaterdagmagazine van De Standaard verschijnt een vragenlijst met antwoorden van meestal mij volslagen onbekende acteurs, poplawaaimakers en pseudolinkse intellectuelen. De lijst is een brutale kopie van de bekende vraagstaart van Proust, die lange tijd in

Read More

Zweedse dans wordt een slow op één tegel

“Bourgeois I werd getroffen in het hart van haar geloofwaardigheid”, meent professor Carl Devos. Et alors? Het zijn geen leuke tijden voor politieke commentatoren, die wekelijks stukjes moeten schrijven over een politiek landschap waar eigenlijk weinig gebeurt. Op het federale

Read More

Echo’s uit de Koepelzaal

Standaardtaal De interparlementaire commissie van de Taalunie voor het gemengde Nederlands-Vlaamse orgaan dat toeziet op de werking van de Nederlandse Taalunie – een hele mond vol -, hield op 19 januari een hoorzitting over het gebruik van de standaardtaal in

Read More