2015-05_01_Jancart - Tsipras (Medium)Griekenland: het begin van het einde van de EU?
Een voetballiefhebber houdt van voetbal, dus is hij blij als het Europees kampioenschap begint. Men zou kunnen verwachten dat de leiders van de Europese Unie, die zichzelf zien als grote democraten, blij zijn als er ergens verkiezingen gehouden worden, nietwaar? Dat de Grieken als vrije mensen afgelopen zondag naar de stembus werden geroepen om over het gevoerde beleid in hun land hun democratische mening te geven, zou eigenlijk elke rechtgeaarde democraat in de EU blij moeten stemmen. Maar eigenaardig genoeg lijkt er van blijheid in de Europese hoofdkwartieren geen sprake te zijn.

De ECB subsidieert de superrijken
Het opkopen van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank zal de economie niet aanzwengelen. Enkel de superrijken zullen ervan genieten. De ECB legt geen rijkentaks op, neen, ze kent een rijkensubsidie toe.

N-VA tegen “radicalisering” (Mark Grammens)
Men kan begrijpen dat een regering die, zoals de Belgische ten tijde van premier Di Rupo en Defensieminister De Crem, besloot om in het Midden-Oosten te gaan vechten tegen een opstandige beweging, haar burgers moet beschermen tegen de eventuele aanvallen die vervolgens vanuit het Midden-Oosten worden gepland en uitgevoerd tegen doelwitten op ons grondgebied. Maar men mag niet overdrijven.

Zweedse dans wordt een slow op één tegel
“Bourgeois I werd getroffen in het hart van haar geloofwaardigheid”, meent professor Carl Devos. Et alors? Het zijn geen leuke tijden voor politieke commentatoren, die wekelijks stukjes moeten schrijven over een politiek landschap waar eigenlijk weinig gebeurt. Op het federale landschap is het al evenzeer geeuwen. De kleurtjes van de Zweedse coalities kibbelen wat ondereen, dat wel. Elk incident wordt door nieuwsjagers en commentatoren dan maar opgeblazen.

Journalist in bijberoep op de vrt
Het minste wat je kunt zeggen, is dat er vogels van diverse pluimage op de vrt zitten. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar Rode Andrea deed wel half Vlaanderen steigeren met haar politieke uitspraak over de N-VA.