2015-02_06_Griet - merrychristmas (Medium)Imagoverlagende N-VA

Voor zover we weten, is de Antwerpse bestuurscoalitie nog altijd samengesteld uit drie partijen, N-VA, CD&V en Open Vld. Genomen beslissingen zijn navenant veelkleurig. Dat belet niet dat de maatregel om de wildgroei aan nachtwinkels en dubieuze handelszaken aan te pakken uitsluitend in de schoenen van burgemeester BDW en zijn N-VA geschoven wordt. In Berchem, waar de ooit glorieuze Statiestraat door de multiculturele verrijking ingepalmd is, tolereren dragers van die verrijking geen imagoverlagende N-VA-politici meer. De “maatregel” tegen N-VA doet verdacht veel denken aan racisme. Maar dan het omgekeerde racisme, waarvan het beruchte “centrum” of geen weet heeft, of geen weet wil hebben, of doet alsof zijn neus bloedt. Welke van die mogelijkheden toepasselijk is, mag u zelf bepalen. Ze alle drie samentellen, mag ook.

Voorspelbaar en vervelend

Steen en been klagen en spijkers op laag water zoeken, lijken hoe langer hoe meer de bestaansredenen van de Fietsersbond. Zeker in het Antwerpse district Borgerhout, waar de rood-groene beleidsvlag wappert. In mei vorig jaar betoogden fietsers op de Turnhoutsebaan. Daar fietsen werd aangevoeld als een equivalent voor zelfmoordpogingen. Stadsschepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N- VA) had oren naar de klachten. Hij dokterde een rodeloperplan voor fietsers uit, met kilometerslange rode lopers in tal van straten – ook op de Turnhoutsebaan -, voor auto’s verboden gebied. Dat moet het fietsverkeer in beide rijrichtingen waarborgen. Nergens kritiek behalve, voorspelbaar en vervelend, bij de Fietsersbond en in het district Borgerhout. Een kwestie van “prioriteiten” allicht, waar het stadsbestuur en het merendeel van de bevolking hondsmoe van worden, voor zover ze dat al niet zijn.

Blij met heel weinig

In acht steden loopt tot midden januari een pilootproject, waarbij illegalen die op gauwdiefstal betrapt worden, versneld het land worden uitgezet. Het project wordt gestuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Asiel en Migratie, die van de N-VA’ers Jambon en Vrancken. Eindelijk! Maar eigenlijk is het al heel ver gekomen dat we blij moeten zijn met zo’n beperkte maatregel. Dat betrapte illegalen uit het land gezet worden, zou een automatisme moeten zijn, of ze nu gauwdieven zijn of niet. En zeker als ze misdaden hebben gepleegd. Niet tot midden januari, maar permanent. Niet alleen in acht steden, maar overal. En niet alleen voor gauwdiefstallen, maar voor àlle misdrijven.

OCMW’s in slechte papieren

Niet alleen de gemeenten, ook de OCMW’s worstelen met hun financiën, blijkt uit een analyse die het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur maakte van de meerjarenraming van de OCMW’s voor de periode 2014-2019. Terwijl ze in 2014 nog 580 miljoen euro investeerden, zal dat bedrag in 2019 terugvallen naar 117 miljoen euro. Traditioneel investeren de OCMW’s vooral in rusthuizen en woonzorgcentra. Die terugval zou vooral komen omdat de uitgaven stijgen, van 3,3 miljard euro in 2014 naar 3,6 miljard in 2019. Vooral de ouderenzorg weegt steeds meer op de financiën. De OCMW-kassen worden gespekt door de federale overheid, de deelstaten en de steden en gemeenten. Is het budget van het OCMW ontoereikend, zijn de steden en gemeenten verplicht om bij te passen. Maar omdat de gemeenten al met hun eigen rekeningen worstelen, zijn de OCMW’s verplicht om minder te investeren en de komende jaren uit hun reserves te putten.