2015-03_06_Jancart - koopjesrentebanken (Medium)Alerte rode koppen

Inspelend op de plannen van het Antwerpse stadsbestuur om imagoverlagende handelszaken uit het stadsbeeld te bannen door hogere belastingen te heffen, ontdekte de sp.a-afdeling Hoboken plots twee door het Vlaams Woningfonds aangekochte panden die al jaren staan te verkommeren. De afdeling gaf de panden prompt het label “imagoverlagend” mee, maakte Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans diets dat het haar verdomde plicht was die schandvlekken spoorslags uit te wissen. Opvallend is dat de alerte Hobokense sp.a-koppen de panden pas nu ontdekten, dat ze al de jaren onder rode burgemeester “Patrick” onopgemerkt bleven ondanks hun steeds verder schrijdende imagoverlaging. Na selectieve verontwaardiging eist nu ook selectieve alertheid een plaats op in het rode denkpatroon.

Goed gerodeerd

Wie niet weet dat er een Beneluxparlement bestaat, hoeft zich niet minderwaardig te voelen. Veel meer dan een toegevoegde praatbarak aan de zeven die we in de Belgische modelstaat wel kennen, is het clubje niet. Ook al houden de 49 “verkozenen” – door wie? – van die assemblee zich naar hun zeggen bezig met advies geven aan de BNL-regeringen over grensoverschrijdende kwesties. Zojuist werd Antwerpse politica Maya Detiège (sp.a) tot voorzitter van het BNL-parlement benoemd. Ze zal, weet ze, ook die job ter harte nemen, terwijl de nieuwe uitdaging haar werk als federaal Kamerlid niet zal hinderen, voldoende gerodeerd als ze daarin na twaalf jaar is. Geloven we graag, zeker als het om en bij twee minuten vergt om inhoud en impact van die twaalf jaar parlementair werk te bestuderen en te evalueren.

Schietgrage politie

De Limburgse politie van de zone Kempenland heeft een zwijn doodgeschoten op het historisch Marktplein van Eksel. Als wij de burgemeester en de vzw Dierenonderweg mogen geloven, ging het om een kruising tussen een everzwijn en een hangbuikzwijn. En als wij de politie van Kempenland mogen geloven, bracht het dier de openbare veiligheid in gevaar. Wij zijn meer geneigd geloof te hechten aan de uitleg van Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum die zich serieuze vragen stelt bij het gebeuren: “Het dier was gewoon een hangbuikzwijn, een huisdier dat wij gemakkelijk met een net hadden kunnen vangen.” Zo gaat het soms bij onze politie: bij gebrek aan gangsters, schieten ze een zwijn omver. Nu nog hopen dat de schietpartij niet als een pro-moslimactie wordt uitgelegd.

Afhandeling onbestuurbaarheid

De CD&V-afdeling van Borgloon dringt erop aan dat minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) snel opdracht geeft aan gouverneur Herman Reynders om te bemiddelen tussen de partijen in Borgloon. Want zij hebben nog hoop voor deze coalitie. Eric Keimes, voorzitter van CD&V Borgloon: “Wij moeten nu werken met voorlopige twaalfden in het stadsbestuur, de organisatie van duizend jaar Borgloon komt in het gedrang en het investeringsdossier van het OCMW in het vroegere rusthuis ligt stil.” N-VA en CD&V, de coalitiepartners van sp.a, zegden vorige maand al dat zij het vertrouwen hadden in de bemiddeling van Reynders, nadat de structurele onbestuurbaarheid werd gestemd in de stroopstad.

Nieuwjaarsspeech van gouverneur

Bij het begin van zijn traditionele nieuwjaarstoespraak stond de gouverneur even stil bij de gebeurtenissen in Parijs: “Het zal wel snel duidelijk worden wie de daders zijn, maar ik wil hier nogmaals elke vorm van extremisme afwijzen, of het nu gaat over religieus, politiek of elke ander vorm van extremisme. De aanslag is een uitnodiging van de daders aan ons allemaal om niet zo haatdragend te worden als zij zelf.” Deze uitspraak ligt in de lijn van alle politieke uitspraken die wij tot nu hebben gehoord. Klaag aan: de aanslag op het Parijse blad, maar vernoem liefst niet de islam. Moet kunnen?

Welke burgervader spreekt?

“De vakbonden en de socialisten maakten ons land kapot! Deze regering is die van de hoop, er was geen alternatief. Als de socialisten deze regering doen vallen, is het gedaan met de economie in ons land!” Welke burgemeester, mag, kan en durft zulke uitspraken doen zonder schrik voor gezichtsverlies? Die van Antwerpen toch? Misschien wel, maar wij hebben het over Leopold Lippens van Knokke-Heist. Meestal trekt hij het gelijk naar zich toe, het kan wel eens mislopen. De voorstelling van het Betaalbaar Verhuurkantoor werd overschaduwd door het oordeel, zeg maar de veroordeling, van en door de makelaars en leden van de private vastgoedsector die het als regelrechte concurrentie bestempelen.