De Duitsers bezetten de VS

In 2007 maakte de jonge Vlaamse documentairemaker Bram Crols de prent “Building a Legend”. De legende was de keukenpiano van 1836 van ene Steinweg uit Hannover, en de bouwer van een reconstructie werd Chris Maene, pianoproducent van Ruislede. De documentaire volgt minutieus de herschepping van de oorspronkelijke stijl en klank van de piano van 1836. In de negentiende eeuw verhuisde de Duitser Steinweg naar New York en herdoopte zichzelf tot Steinway. De firma Steinway knutselt tot vandaag sublieme vleugelpiano’s in mekaar in New York. De documentaire van Bram Crols toonde ongewild, als neveneffect van het muzikale verhaal, dat vanaf 1848 in grote aantallen Duitsers uitweken naar de VS. Vandaag zijn zij op een discrete manier de grootste immigrantengroep. Toen Angela Merkel de voorbije dagen bij president Obama in Washington was, wist zij zich omringd door 46 miljoen Amerikanen van Duitse oorsprong. Benjamin Franklin (1706-1790) beklaagde zich tijdens één van zijn zeldzame smakeloze conversaties dat de “Duitse inwijkelingen als zwermen in onze gemeenschappen neerstrijken en nooit onze Taal en Gewoonten zullen aannemen”. Dat is een meevaller geworden. Vandaag spreekt 97 procent van de Duits-Amerikanen thuis Engels. Die miljoenen Rijnlanders, Hannoverianen, Beiers en Pruisen zijn perfect geïntegreerd.

Tegen de achtergrond van het bezoek van kanselier Merkel aan haar Amerikaanse bondgenoot publiceerde The Economist een aantal leuke wetenswaardigheden over “the silent majority” (de zwijgende meerderheid), de Duitsers dus, die de VS sedert half de negentiende eeuw bezetten.

Assimilatie

Boven de rivier Sheboygan in Wisconsin staat het Wälderhaus, een getrouwe reproductie van een bergchalet. Het woudenhuis werd gebouwd in 1920 door de familie Kohler, als eerbetoon aan het land van oorsprong van hun vader. John Michael Kohler week in 1854 op zijn tiende uit naar Amerika. John Michael kwam terecht aan de Sheboygan, huwde de dochter van een andere Duitse immigrant, de eigenaar van een smederij. Eerst was hij een fabrikant van ploegen, later had hij daar een loodgietersatelier. Vandaag is Kohler de grootste producent van ligbaden en toiletten van de VS. De Duits-Amerikanen vormen de grootste etnische groep in de VS (indien je de Spaanstaligen verdeelt over hun Mexicaanse, Cubaanse en Latijns-Amerikaanse oorsprong). In grote delen van de noordelijke staten van de VS overvleugelen Duits-Amerikanen gelijk welke andere volksgroep. Zowat 41 procent van de burgers van Wisconsin is van Teutoonse oorsprong. Het Census Bureau noteerde dat 46 miljoen Amerikanen zich beroepen op hun Duitse wortels.

Ondanks die grote aantallen zijn die Duitsers amper zichtbaar. Iedereen in de VS weet dat Michael Dukakis Grieks-Amerikaans is, dat de Kennedy’s afkomstig zijn van Ierland en dat president Roosevelt via via een Zeeuw is. Weinigen beseffen echter dat John Boehner, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en Rand Paul, een senator van Kentucky met presidentiële ambities, een Duitse achtergrond hebben. Ondernemingen van Duits-Amerikaanse stichters verhullen hun geschiedenis. Er is het genoemde Steinway, maar Levi Strauss, Heinz, Pfizer en Boeing zijn eveneens Duits. De Duitsers brachten kerstbomen naar de VS, en paashazen, braadworsten (Bratwurst) en zuurkool (Sauerkraut). Overal waar zij zich vestigden, bouwden zij grote lutheraanse kerken. In Wisconsin openden zij de eerste Kindergarten en werd een Turnverein gesticht.

Na de mislukte revolutie van 1848 weken de ontgoochelde amokmakers uit naar Amerika. Daar gingen zij verder met het verspreiden van hun progressieve ideeën. Historicus John Gurda vertelt in The Economist hoe “Duitsheid, socialisme en bier Milwaukee de eigen geur en kleur hebben gegeven”. Milwaukee is de enige grote Amerikaanse stad die gedurende tientallen jaren socialistische burgemeesters had. Twee van die kadees hadden Duitse wortels. Overal waar Duitsers voet aan wal zetten, worden zij de bazen van de biernijverheid. De bierbaronnen Jacob Best, Joseph Schlitz, Frederick Pabst en Frederick Miller maakten van Milwaukee een bierstad, zoals ons eigenste Leuven. Het is geen toeval dat de baseballclub van die stad de “Brewers” (brouwers) heet. Een tip voor OHL van Jan Callewaert en Jimmy Houtput. De Duitsers in de VS hadden een landbouwachtergrond en arriveerden op de uitgestrekte en vruchtbare vlakten van het Midden-Westen. De Italianen nestelden zich in de stadhuizen en de Duitsers in hun bierhallen, is een gezegde.

1914-’18

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden delen van de VS hysterisch anti-Duits. Het onderwijzen van het Duits werd in heel wat scholen verboden. Sauerkraut werd omgedoopt tot “Liberty cabbage” (vrijheidskool). Duitse boeken werden verbrand. Dachshunde kregen een stamp onder hun kont en Duits-Amerikanen werden gedwongen om oorlogsobligaties te kopen om hun patriottisme te bewijzen. Na 1918 stopten velen van hen met Duits te spreken (een mooie parallel met het zuiden van de Voerstreek en de regio rond Kelmis, waar het Duits na de Eerste Wereldoorlog plaatsmaakte voor het Frans).

Kurt Ruegen