2015-09_08_Buitenlands spervuur 2 (Medium)Geen verworven recht

Het interview met Myroslava Rap in ’t Pallieterke van vorige week legde de vinger op één van de diepere oorzaken van de Oekraïense weigering om opnieuw in de Russische invloedssfeer opgenomen te worden: de zes miljoen Oekraïners die door de Sovjet-Unie werden doodgehongerd. Sommigen stellen dat de Russen een soort verworven rechten hebben op het afbakenen van een invloedssfeer in Oost-Europa; de tsaren en de Sovjets zouden goedkeurend knikken. Maar waarop zou dat recht gebaseerd zijn? Op het feit dat Rusland al die landen met militair geweld heeft geannexeerd, en – zoals in Oekraïne en de Baltische staten – gerussificeerd? Op het feit dat Russen er miljoenen mensen hebben vermoord en miljoenen mensen hebben gedeporteerd? Dat ze zoveel vrouwen hebben verkracht? Creëert dàt historische rechten? Natuurlijk, invloedssferen zijn van alle tijden. De vraag is echter: hoe komen ze tot stand, vrijwillig, of met geweld? Het zijn niet de grote mogendheden die manu militari mogen bepalen welke kleinere landen zij in hun invloedssfeer willen opsluiten. Integendeel, het zijn de kleine landen die vrij moeten kunnen kiezen met wie zij handelsverdragen, bondgenootschappen en associatieverdragen afsluiten en bij welke grote mogendheden zij bescherming willen zoeken tegen imperialistische buren. De NAVO is op die manier ontstaan: doordat de democratisch verkozen regeringen van de deelnemende landen besloten zich gezamenlijk tegen Stalin te verdedigen. Als de democratisch gekozen regering in Oekraïne lid wil worden van de EU, of zelfs van de NAVO, dan heeft ze het volste recht dat te doen. Het eerste zou dom zijn, en het tweede verstandig. Het is aan de Oekraïners daarover te beslissen. Niet aan de Russen.

Russische roulette

De radars van de burgerluchtvaart kunnen niet echt vliegtuigen “zien”. Ze registreren de signalen van de transponders, en aan de hand daarvan kunnen de luchtverkeersleiders het vliegverkeer in veilige banen leiden. In vredestijd vliegen ook militaire toestellen met zo’n transponders, zodat de luchtverkeersleiders die ook kunnen “zien”. Behalve… Juist ja, de Russische atoombommenwerpers die geregeld langs de grenzen van het luchtruim van Europese landen patrouilleren. Op zich is dat niet verboden. Het zijn echter nutteloze en gevaarlijke provocaties. Het is rauwe nucleaire chantage. Door het uitschakelen van de transponders worden die patrouilles ronduit crimineel. Zoals opzettelijk spookrijden crimineel is, of ’s nachts met een auto zonder verlichting door een stad razen. Er is al twee keer bijna een ramp gebeurd, omdat Russische militaire vliegtuigen met uitgeschakelde transponders op een haar na een passagiersvliegtuig ramden. Tijdens patrouilles boven het Kanaal, eind januari, moesten de Britse luchtvaartautoriteiten zelfs een groot aantal lijnvluchten aan de grond houden, omdat Poetin zijn atoombommenwerpers Russische roulette liet spelen met de levens van honderden onschuldige burgers.

Waar zitten de vredesbetogers?

Dreigen met kernwapens is een heel gevaarlijke escalatie, maar het is nog geen misdaad. Zo denken nuchtere mensen erover. Maar vele linksen zien dat anders. Volgens hun interpretatie van een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 1996 is zelfs het dreigen met kernwapens onwettig, en mag dat leiden tot sancties tegen de staat die zich daaraan schuldig maakt. Waar zitten nu al die linksen om te protesteren tegen de nucleaire chantage van Poetin? Waar blijven al die linksen, om sancties te eisen? Het is met die nuttige idioten altijd hetzelfde liedje. Ze zetten een grote bek op over de kernproeven van westerse landen – Frankrijk en de VS -, en ze voerden over de kernwapens in Kleine Brogel geregeld een stukje politiek theater op, maar nu Poetin openlijk nucleaire chantage pleegt, tegen Frankrijk en Groot-Brittannië, geven zij geen kik.

Kater na de euforie

Vorige week heerste er in sommige kringen bijna psychedelische euforie: er was in Minsk een wapenstilstand gesloten! De wijsheid van Merkel en Hollande had gezegevierd! Maar die euforie is als een pudding in elkaar gezakt. Omdat enkele ongedisciplineerde elementen toch een raket of een mortiersalvo hebben afgevuurd? Nee, omdat de Russen schaamteloos de stad Debaltsevo volledig hebben veroverd, tijdens de wapenstilstand! Intussen stromen opnieuw Russische troepen Oekraïne binnen, klaar voor het veroveren van een corridor tussen Rusland en de Krim. Het is duidelijk dat Poetin maar één taal begrijpt: die van de wapens. Lever de Oekraïners eindelijk wapens om zich tegen die invasie te verdedigen. Dit gaat niet meer over het associatieverdrag met de EU, of over de vraag of Oekraïne tot de westerse of de Russische invloedssfeer moet behoren. Het gaat over het voortbestaan van Oekraïne als natie. Wordt dat land opnieuw door Rusland opgeslokt, of niet?

2015-09_08_Buitenlands spervuur 1 (Medium)Terreurdoelwitten aangewezen

De islamitische terreurgroep Al-Shabaab, met thuisbasis in Somalië, heeft een reeks aanslagen aangekondigd op winkelcentra in de VS, Groot-Brittannië en Canada. Anders dan gebruikelijk bij zulke dreigementen werden de “doelwitten” op voorhand aangeduid. Men weet welke centra op de moordlijst van Al-Shabaab staan. Die lijst is uiteraard doorgegeven aan de politie- en veiligheidsdiensten én aan de bedreigde winkelcentra, maar werd niet publiek gemaakt. Moeten de terroristen uit Somalië komen om bloedbaden aan te richten? Nee, ze hebben ijverig gerecruteerd in de Amerikaanse stad Minneapolis, waar een grote Somalische gemeenschap woont. Met dank aan het rampzalige immigratiebeleid dat sinds 1965 door de VS wordt gevoerd. Bij een massamoord annex gijzeling in een winkelcentrum in Naïrobo in 2013 vermoordde Al-Shabaab zestig mensen. In 2014 sloegen de terroristen toe in Oeganda, waar zij meer dan zeventig mensen afmaakten die naar het WK Voetbal aan het kijken waren. Maar verder is de islam een godsdienst van vrede.

Langzame socialistische verstikking

Niet alleen Turkije verglijdt langzaam van een democratie naar een dictatuur. Hetzelfde gebeurt in het socialistische Venezuela, één van de tien grootste olie-exporteurs ter wereld. De democratische vrijheden – in de eerste plaats de persvrijheid – waren al ernstig uitgehold onder de socialistische president Chavez, die zich een volgeling van Castro en een bondgenoot van Poetin noemde. Hij kocht massa’s Russisch oorlogstuig en nodigde zelfs de Russische vloot uit in de Venezolaanse havens, voor gezamenlijke marinemanoeuvres. Zijn opvolger, Maduro, haalt de socialistische duimschroeven nog meer aan. Vorige week werd burgermeester Antonio Ledezma van Caracas gearresteerd, op beschuldiging van een poging tot staatsgreep. Een beschuldiging die socialistische regimes al sinds de tijd van Lenin en Stalin gebruiken om opposanten af te maken. In werkelijkheid is Ledezma een vooraanstaand lid van de democratische oppositie. Zijn meest radicale actie was een hongerstaking tegen de totalitaire praktijken van Chavez, enkele jaren geleden. Ja, zelfs in de achtertuin van de VS kan het socialisme straffeloos de democratie wurgen.

De val van Rome

Dat Islamitische Staat ook oprukt in Libië, baart Europa veel zorgen. Men had zulks niettemin kunnen voorzien: na de door het Westen aangemoedigde ‘Arabische Lente’, die in Libië tot de val van Khadaffi heeft geleid, ontstond er in dat land een machtsvacuüm dat door verschillende krijgsheren en fundamentalistische groepen werd opgevuld. IS lijkt meer en meer het laken naar zich toe te trekken. Het dreigt er openlijk mee strijders mee te sturen met de scheepsladingen vluchtelingen die elke week de Middellandse Zee oversteken richting de EU. Die zouden dan, waar ze kunnen, terreur moeten zaaien. Vooral Italië – oud-kolonisator van Libië – wordt in het vizier genomen. Zeer voortvarend, maar toch onheilspellend, verspreidde de organisatie al foto’s van een wapperende IS-vlag op het Colosseum, terwijl de rest van Rome brandt. Als daar maar geen opstoot van islamofobie van komt….