2015-06_06_Maarten - Isis (Medium)Kracht van verandering

Minister Kris Peeters demonstreerde zijn onaangetast veiligheidsgevoel, samen met zijn vrouw, op de Antwerpse Meir. In zijn spoor zeulde hij een zelf bestelde cameraploeg mee. Moedige Kris, in zuivere voorbeeldfunctie voor de bange sinjoor en de toerist. Burgemeester Bart de Wever zag, samen met zijn kinderen, de basketbalmatch tussen Antwerp Giants en Okapi Aalstar in de Lotto Arena. In zijn spoor geen spoor van een cameraploeg. Zonder de aanwezige fotografen zou de aanwezigheid van BDW onopgemerkt zijn gebleven, behalve voor alle andere toeschouwers. Peeters kwam zich in Antwerpen veilig voelen voor de galerij. BDW had daar geen behoefte aan. De “kracht van verandering” manifesteert zich op vele manieren. In bepaalde gevallen zonder woorden.

Leidmotief nummer één

De jongste zitting van de Antwerpse gemeenteraad stond in het teken van de inzet van para’s op bepaalde “pijnpunten” in de stad. Al wie op het Schoon Verdiep aanwezig wou zijn, moest zichzelf en zijn of haar tas(sen) laten besnuffelen door een politiehond. Alleen PVDA-kopstuk Peter Mertens weigerde. Het tegendeel had verwonderd. Oppositie voeren tot in het groteske is blijkbaar leidmotief nummer één van Antwerps extreemlinks. Had BDW geen enkele veiligheidsmaatregel laten nemen, dezelfde Peter Mertens zou als eerste op de barricade zijn gesprongen om “een verregaand gebrek aan verantwoordelijkheidszin” van burgemeester en schepenen aan te klagen. Geen mens die daaraan twijfelt, allicht zelfs Mertens niet.

Paniek in Harelbeke

Harelbeke is een gemeente palend aan Kortrijk. Begin vorige week heeft een alerte politiereactie voor paniek in Harelbeke gezorgd. Vooral dan bij de buurtbewoners van het politiecommissariaat. Maar daarover – wat niet meer dan een provocerende kwajongensstreek was – bent u, lezer, wellicht al voldoende geïnformeerd. Minder bekend is dat naast dat commissariaat een Brits oorlogskerkhof ligt. Dinsdagochtend was daar een man aan het rondlopen, die notities maakte. Vreemd gedrag, vonden een paar politiemensen. Wat had die daar verloren? Op alles voorbereid, stapten ze op die man af en vroegen hem wat hij daar aan het doen was. Bleek die man een lokale gids te zijn, die een rondleiding voor een groep toeristen aan het voorbereiden was. Dezer dagen kom je van alles tegen. In elk geval, de politie waakt.

Stop ermee, Filip

Dat was dé kreet waarmee de Limburgse mandatarissen van de moslimgemeenschap reageerden op de ‘beledigingen’ van Filip Dewinter, vorige donderdag in de Kamer. Het gezwaai met de Koran was er voor hen teveel aan. Trokken aan de bel: Meyame Kitir (sp.a), Ali Caglar (CD&V), Muhammet Oktay (Groen), Mustafa Uzun (CD&V), Habib El Ouakili (sp.a) en Meral Ökzan (Open Vld). Uitleg van voornoemde politici: “Onze gemeenschap is het moe zich telkens te moeten verdedigen tegen zaken die zij zelf verafschuwen. Politici moeten bruggen bouwen. Laten wij stoppen met de provocaties.” Opvallend: het is de eerste keer in Limburg dat Limburgse mandatarissen, verkozen in een nationaal of lokaal mandaat, verenigd naar buiten treden. Dé hamvraag: Zal Filip Dewinter oren hebben naar hun voorstellen? Wij denken van niet.

Soldaten in ’t Kamp

Je kon er in Leopoldsburg echt niet naast kijken: soldaten in camouflagetenue oefenden in de Kampse straten. De reden? In Leopoldsburg vindt een militaire oefening plaats waarbij soldaten de opdracht krijgen zich bewapend en gecamoufleerd van hun basis naar de Kanaalkom te verplaatsen, zonder gezien te worden door de fictieve vijand. Moest dit nu echt in ’t Kamp, waar Wouter Beke ook nog burgemeester is? Het gemeentebestuur, met Beke op kop, wenste te benadrukken dat deze oefening nu eens helemaal niets te zien had met de terreurdreiging. En ook niet met de ruzie in de regering tussen CD&V en N-VA. Beke is er gerust in.

Goed Nederlands in Sint-Truiden

Wij lazen in Het Belang van Limburg volgende titel: “Sint-Truiden: sp.a voert actie tegen verplaatsen rommelmarkt.” Een delegatie van oppositiepartij sp.a heeft zaterdag actie gevoerd op de rommelmarkt in de Trudostad. In een ‘flyer’ hekelt de sp.a het verplaatsen van de markt zonder enig overleg met de rommelmarktcommissie. De sp.a zal dit punt zeker niet steunen op de gemeenteraad, omdat, zegt Filip Moers, “aan een jarenlange succesformule dreigt een einde te komen, omdat het duidelijk is dat de rommelmarkt moet schuiven voor de nieuwe sporthal op de veemarkt.” Ook dat is politiek in de Trudostad.