Woorden, geen daden

Schrijfster Saskia de Coster, partizaan van de multiculturele illusie in Borgerhout, liet in haar lijfkrant De Morgen klacht nummer zoveel noteren over “ontstellend weinig contact tussen moslims en niet-moslims”. De Antwerpse imam Nordine Taouil antwoordde “dat niet alles van onze kant moet komen”, en dat “de deuren van moskeeën altijd voor iedereen open staan”. Of Saskia op zijn uitnodiging zal ingaan, is onzeker, te oordelen naar de repliek van ene Asma op Saskia’s opmerking “dat met elkaar beginnen praten een kleine stap is”. Asma noemde een reeks festiviteiten in Borgerhout waar ze tevergeefs naar Saskia heeft gezocht. Zo had ze met haar willen dansen op het concert van Khaled in “De Roma”. Ze had over literatuur met haar willen praten op de Vertelsouk in Atlas. En ze heeft haar gezocht maar niet gevonden op het “buurtfeest van Boho en Al Ikram”. Om maar te zeggen dat het gezegde ‘luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden’ in progressieve multiculkringen hoogtij blijft vieren.

Van harte gegund

In Antwerpen werden bij een politieactie om gauw- en winkeldieven te betrappen 142 daar illegaal verblijvende zakkenrollers opgepakt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken liet weten dat ze op het vliegtuig gezet worden richting land van herkomst. Burgemeester BDW toonde zich tevreden “omdat er nu wel wordt opgetreden tegen die criminelen”. Sterke taal, die blijkbaar niet op prijs gesteld werd door de journalisten van Gazet van Antwerpen. De paar regels die ze aan dat “fait divers” besteedden, staken schril af tegen én het hoofdartikel over én de dubbele bladzijde commentaar bij het ophefmakende gebeuren “Yasmine Kherbache uit en dan weer in als fractieleidster van sp.a Antwerpen”. Maar voor die keer dat het bij die krant actieve clubje rode slippendragers nog eens met wereldnieuws kon uitpakken, gunnen we hen dat pleziertje van harte.

Schutkring voor schut

Was het toeval dat de Ieperse politici hun goede wil toonden omdat het over Kerstmis ging? Toeval of niet, op de jongste gemeenteraad steunde een meerderheid van de politici een voorstel van het Vlaams Belang, in de persoon van de gemeenteraadslid Nancy Six. Zij had haar ongenoegen laten blijken over de Ieperse kerstmarkt, waar de kerststal achter een reclamezuil weggemoffeld was. “Als je als gemeentebestuur een kerststal plaatst, moet die voor iedereen zichtbaar zijn”, zei Nancy. En…, voor het eerst in acht jaar, werd zij door een meerderheid van de raadsleden gevolgd. “Voor deze ene keer”, opperde een lid van de meerderheid, maar intussen was in de stad van Yves Leterme het cordon sanitaire toch maar doorbroken. Vrede op aarde en in Ieper voor wie van goeden wille zijn.

Rekenfoutje

In Kortessem worden met een maand vertraging de meerjarenplanning en het budget 2015 voorgesteld. Dat was echter niet naar de zin van oppositiepartij Open Vld, die een rekenfout van 800.000 euro had gevonden in de meerjarenplanning. De partij vroeg opnieuw een maand uitstel. Voor de meerderheid was dit niet nodig, “het was een louter administratieve fout”. Schepen van Financiën Eckelmans: “Het is juist, de eerste documenten die aan de raadsleden werden bezorgd, waren niet correct, wegens een administratieve vergissing. Wij betreuren dat. Het is wel veelzeggend dat Open Vld nu een administratieve vergissing poogt op te blazen tot een inhoudelijke kwestie. En dat voor louter een telfout.” Ja watte, een telfoutje van 800.000 euro. Waarvoor heb je dan een schepen van Financiën nodig?

Geschoren zonder zeep

Zij telden hun onschuldige schapen zonder wol bij nachte, op het droge. Dit samenraapsel van spreuken en gezegden om te zeggen dat Damme, maar ook Brugge, met een “schapenprobleem” zit. Toen “Waterwegen en Zeekanaal” besliste de rechteroever van de Damse Vaart niet meer te laten begrazen, halveerde ze meteen het aantal hectare oppervlakte. De deputatie, beheerder van de linkeroever, zag het nut niet meer in van een kudde met herder en koos voor machinale aanpak. Niet alleen omdat het goedkoper is, er waren ook incidenten met wielertoeristen. Gedaan dus, de toeristische attractie. Gedaan, de schilderachtige milieuvriendelijke begrazing. De herder deed onmiddellijk zijn kudde van de hand aan een Oost-Vlaamse collega, zocht en vond ander werk. Daardoor verliest de Brugse Heilig Bloedprocessie één van haar vaste medewerkers. De schapen dan maar vervangen door een kamelenkaravaan? Niet nodig, er lopen nu al kamelen of dromedarissen in mee!