Voor de geloofwaardigheid

De gemiddelde wachttijd voor een gezin dat kandideert voor een sociale woning bedraagt in Vlaanderen 1.111 dagen. In Antwerpen is dat teruggebracht tot 950 dagen. Met dat cijfer haalt de Scheldestad de beste score van de dertien Vlaamse centrumsteden. Dat was nog niet lang geleden wel anders. In 2011 was de gemiddelde wachttijd twee maanden langer dan in 2013 onder het huidige stadsbestuur. N-VA-schepen van Wonen Fons Duchateau maakt zich sterk dat de wachttijd zal blijven dalen door renovatie- en vervangbouwprojecten. Bij de stedelijke groenrode oppositie heerst doodse stilte over die cijfers. Een hint van dit krantje: misschien eens overwegen om zijn slogan “als het goed is, zeggen we het ook” bij gelegenheid over te nemen. Dat is alvast bevorderlijk voor de geloofwaardigheid.

Nagel op de kop

Karin Heremans, directrice van Koninklijk Atheneum Antwerpen, was één van de eerste multicultureel bevlogenen die het licht zag. Als ervaringsdeskundige van het dwingende islamitische, denken voor meisjes lag ze mee aan de basis van het hoofddoekenverbod in het stedelijk onderwijs. Als ze stelt dat de directeur-generaal van het katholiek onderwijs niet weet waar hij aan begint, door het debat over dat verbod te willen heropenen, heeft ze overschot van gelijk. De enige zinnige conclusie van zo’n debat komt neer op de paar woorden waarmee ze de onzin van de hoofddoekendracht illustreerde: “Je hebt een godsdienst maar je bent er geen!” De nagel op de kop geslagen. Meer moet dat niet zijn!

Het gevaar van Noord-Franse imams

Na zijn verkwikkende huwelijksreis vloog de Kortrijkse burgemeester Vincent van Quickenborne er meteen weer in. In één van zijn eerste mededelingen liet hij weten dat hij zich zorgen maakt over de dreiging die uitgaat vanuit Noord-Franse moskeeën. In enkele moskeeën in Roubaix (Robeke) en Tourcoing (Toerkonje) worden radicale en hatelijke preken tegen het Westen gehouden. “Ook jonge moslims van hier kunnen daar bepaalde ideeën opdoen”, aldus Quick, terecht.
Daarom nam hij contact op met zijn collega’s uit deze grenssteden. Ook bepleit hij een nauwere samenwerking tussen de politiekorpsbazen uit Zuid-West-Vlaanderen en de Noord-Franse veiligheidsdiensten. “Er moet ook een betere samenwerking komen tussen de politiezones onderling in onze regio”, aldus burgemeester Quick. Inmiddels werden twee Syriëstrijders uit het Kortrijkse bevolkingsregister geschrapt.

Ontwijding

Bij gebrek aan priesters (en gelovigen) worden in de Brugse Heilige Familiekerk aan ‘t Bilkske geen erediensten meer gehouden. Ook in de Heilige Magdalenakerk is het vanaf de adventsperiode gedaan met huwelijken en begrafenissen. Het gebouw is verhuurd aan YOT, een labo voor levensbeschouwing.
Volgens meerdere anonieme bronnen zou de Sinte-Walburgakerk het volgende slachtoffer worden. Er bestaan plannen om die barokkerk, gelegen aan het Sint-Maartensplein, te “ontwijden”. De plaatselijke parochie en de kerkfabriek houden dan meteen op te bestaan en het kerkgebouw wordt rechtstreeks eigendom van de stad. Zeven kerken in de binnenstad openhouden, is financieel niet meer verantwoord. Wat nu met de voor velen mooiste kerk van Brugge? Meerdere mogelijkheden! Ideaal als museum voor barokkunst, of overleg met Europcollege; kopen willen ze niet, gebruiken misschien wel!

Het verdriet van Zwarte Piet

Geen mens die het begrijpt, maar in Sint-Niklaas, de stad van de Sint, verbiedt het stadsbestuur – van N-VA (de kracht van verandering) en de sossen – op 6 december, het feest van de Sint, een voor die dag aangevraagde “zwartepietenrun”. De stad volgt daarmee het advies van de politie, die heeft laten weten dat ze die dag over te weinig manschappen zal kunnen beschikken om de orde te verzekeren. Voorpost, de altijd alerte actiegroep wiens voorzitter Bart van Pachtenbeke in Sint-Niklaas woont, was er echter als de kippen bij om in een persbericht te laten weten dat Zwarte Piet in elk geval op 6 december door Sint-Niklaas zal rennen, met of zonder de toestemming van schaduwburgemeester Willockx. Wij denken dat daar veel (goed) volk naar zal komen kijken. Wordt vervolgd.

Hasseltse haan

De Hasseltse schepen Valerie del Re (sp.a), een buurtwerker, tegenstanders én voorstanders hielden in Runkst een bijeenkomst over… een haan. Die vogel houdt de buurt al een tijd bezig. Hoewel, de ergste tegenstander kan ermee leven dat die haan blijft, als hij niet meer kraaiend in een boom kruipt. Tijdens de kleine bijeenkomst zagen de aanwezigen de haan in zijn boom, op amper twintig meter van het slaapkamervenster van de tegenstander. Een meter verder een kot op de grond, zonder bomen, en ’t probleem is van de baan. Maar schepen Del Re is niet te overtuigen: de haan moet weg, naar een opvangplek, ondanks het protest van de vele voorstanders. Onze vraag bij dat verhaal: hebben Hasseltse schepenen niets anders te doen dan zich bezig te houden met een haan?

Limburg kiest

De Limburgse sp.a-afdelingen van Lommel, Houthalen-Helchteren en Wellen hebben beslist om de kandidatuur van John Crombez voor het partijvoorzitterschap te steunen. Andere afdelingen hebben plannen in die richting. Elke kandidaat-voorzitter moet de steun krijgen van minstens tien afdelingen die samen goed zijn voor minstens 5.000 leden verdeeld over twee provincies. De drie Limburgse afdelingen die reeds beslisten, tellen samen 1.230 leden. Als wij burgemeester Yzermans van Houthalen-Helchteren mogen geloven, gebeurde de stemming unaniem, om twee redenen: de vernieuwing van de partij heeft een voorzitter nodig die de vernieuwing symboliseert, en een voorzitter die verkiezingen kan winnen. De kans is groot dat volgende week ook Hasselt zich achter Crombez zal scharen. Voor Bruno Tobback geen goed nieuws uit Limburg.

Lijken in pelouse

3 corps -3 lijken/25 ans-25 jaar/pelouse 9. Dit komt niet uit het geheime dagboek van een tweetalige seriemoordenaar. Het is één van vele soortgelijke opschriften op officiële bordjes bij perkjes op het kerkhof van Ganshoren. Beschaafde mensen spreken in deze context nochtans van “overledenen”, niet van lijken. Een ‘pelouse’ is in het Nederlands een grasperkje. 25 ans – 25 jaar duidt de looptijd van de concessie aan. De bestuurders van Ganshoren kennen niet alleen onvoldoende Nederlands, het zijn ook onbeschofte botteriken.