Zanger, dirigent, docent

Louis Devos, geboren op 15 juni 1926, is 22 januari laatstleden op de leeftijd van achtentachtig jaar overleden. Hij was een Vlaamse topfiguur in de internationale muziekwereld. Louis trad op als tenor met de belangrijkste orkesten van Europa en Amerika onder de leiding van vermaarde dirigenten. Hij werd als operazanger gevraagd in de bekendste operahuizen. Hij behoorde tot de pioniers van de herwaardering van de oude muziek. Als dirigent verzorgde Louis een omvangrijke platenproductie. Hij was docent aan de conservatoria te Brussel, Amsterdam en Maastricht en jurylid van internationale zangwedstrijden.

Op de stijlvolle uitvaartplechtigheid werd hij gehuldigd met muzikale herinneringen aan zijn schitterende carrière, in aanwezigheid van een talrijk publiek van vrienden en bewonderaars.
Hier willen we zijn verdiensten als achttienjarige voor de naoorlogse Vlaamse jeugdbeweging te Brussel in het licht stellen. In de bewogen jaren, 1945 en volgende, leverde hij een bijzonder waardevolle bijdrage aan de opbouw van de Brusselse jeugdvereniging ‘Zilvermeeuwtjes’. Hij was leider van het knapenkoor, met een repertorium niet alleen van Vlaamse liederen maar ook van muzikale pareltjes van Mozart, Brahms en andere grootheden. Het koor bestond uit een twintigtal knapen van acht tot twaalf jaar, waaronder een paar ‘solisten’ met zilveren stemmetjes die hij met een hemels geduld opleidde. Hij lag ook aan de basis van de Zilvermeeuwtjes-muziekkapel, waarvoor hij de marsen componeerde, met namen als Rodenbach, Roeland en Stormvogels. Louis zorgde ervoor dat het knapenkoor en de muziekkapel tijdens de jeugdfeesten van de Zilvermeeuwtjes, in Brussel en in het Vlaamse land, op een hoog muzikaal peil stonden. In de pers werd dan ook betoogd dat het knapenkoor en de muziekkapel “zich mochten meten met de besten in het land”.

Onvergetelijk, voor wie er bij was, waren de Kerstnachtmissen in 1946 in de sobere kapel van de Sint-Jozefschool in de Groenstraat te Schaarbeek en vanaf 1947 in de barokke jezuïetenkapel in de Brialmontstraat te Sint-Joost-ten-Node. Louis verzorgde telkens het muzikale gedeelte als altviolist, organist en knapenkoorleider. Pater Max Wildiers celebreerde de mis en bracht een beklijvend sermoen. Het waren vieringen in de hoofdstad die een ruime weerklank van moed en vertrouwen vonden en die in ‘De Standaard’ lyrisch werden beschreven, onder de titel “Hun schilt ende betrouwen”.

Louis was van jongs af een joviale en warme persoonlijkheid. Een motiverende en hulpvaardige jeugdleider. Op een recente bijeenkomst van de oud-leden van de Zilvermeeuwtjes werd hij dankbaar gehuldigd voor zijn verdienstelijke rol bij de opbouw van hun jeugdbeweging en voor zijn trouw aan hun streven.

Herman Vervaecke