Taalproblemen Strombeek

Pallieterke,

Taalproblemen in het multiculturele Strombeek-Bever. Onderhavige deelgemeente grenst aan de regio Brussel en telt een meerderheid Franstalige inwoners. Talrijke plaatselijke jongeren vonden de weg om te sporten bij de lokale voetbalclub KFC Strombeek. De communicatie op het veld, tussen de Franstalige voetballers en hun trainers, verloopt uiteraard in het Frans. Kan dus niet volgens een lokale vereniging, de “Werkgroep Vlaamse Actie”, die verwijst naar het Vlaamse karakter van de fusiegemeente Grimbergen. Dus werd de schepen van Sport erbij gehaald, met als resultaat dat de jeugdtrainers werden bedreigd met ontslag (sic), indien ze in de toekomst nalaten Nederlands te spreken op het voetbalveld. Quid artikel 30 van de Belgische grondwet? Zegt die niet: “Het gebruik van de talen is vrij, en kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken” (resic). Wat schrijft N-VA, onder meer op haar website? “Mensen kiezen vrij de taal die zij privé gebruiken.” En: “Alles begint bij respect voor de bestaande taal- en kieswetten. Burgemeesters of schepenen die de wet overtreden, worden geschorst.” (reresic) Een eventuele illegitieme schorsing van een jeugdtrainer op grond van taaldiscriminatie zou de sportschepen wel eens kunnen aangerekend worden.

P.M. – Grimbergen


Kolderieke kunst

Pallieterke,

Mijn verstand is te klein, maar toch ben ik ook een kunstenaar. En waarom niet? Geen beeldend kunstenaar, maar met woorden. Als voorbeeld: “Je kunt ze kussen.” En waarom niet? Het is toch een mooie Vlaamse uitspraak. “Ga nooit achter een koe staan die moet bevallen, want anders denkt ze dat ze al gekalfd heeft.” Dat is echte boerenwijsheid. En waarom slaapt een os altijd met één oog open? “Ze hebben hem al eens gehad.” Zo kan ik nog lang voortgaan, maar subsidies krijg ik niet. Er is geen voorstelling van. Je moet een vreemdeling zijn waarvan ze niet alle vijf op hun plaats staan.

Roger Roothans – Wechel


Adresvervalsers

Pallieterke,

In de bijdrage van de heer Neckers aan de VRT lazen we over de “adresvervalser” Van Den Brande. De auteur zwijgt echter over wijlen Cordier. Die overleed als eerste schepen van Mechelen, maar alle overlijdensberichten bevatten de zinsnede “thuis te Keerbergen (andere provincie) overleden”. Er verscheen in alle dagelijkse media een mededeling van het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om het heengaan te melden van Monique Verboven, levensgezellin van schepen Antonis met de tekst “thuis te Knokke-Heist overleden”. In de kroniek van Grammens stond dat De Crem met plezier zijn ministerschap van Landsverdediging doorgaf. Hij trad dagelijks op als legerleider-woordvoerder om zijn onmisbaarheid te onderstrepen. Hij degradeerde van vicepremier en minister van Landsverdediging tot staatssecretaris van Buitenlandse Handel, als hulpkracht van de minister van Buitenlandse Zaken.

Marc Couscheir – Antwerpen


Geen knip voor de neus waard

Pallieterke,

De (krankzinnige) besparingsmaatregelen die de zogenaamde trojka aan Griekenland oplegt, doen me denken aan een sinistere grap tijdens de oorlogsjaren, over een boer die, ten gevolge van de steeds nijpender wordende schaarste, almaar minder voedsel had voor zijn arm ezeltje, zijn enig bezit! Op een dag trof hij het totaal uitgemergelde dier morsdood aan… en geërgerd riep hij uit, met een krakende vloek erbij, “gvd… gij stomme ezel! Nu hij het zonder eten gewend was, valt hij toch wel dood zeker!” De zelfbenoemde economen van het IMF, ECB et cetera (wie heeft die lui verkozen?), zijn inderdaad geen knip voor de neus waard…

Zouden die supergenieën (Mario Draghi, Christine Lagarde en tutti quanti) niet beter in de leer gaan bij dé meester, Maynard Keynes,
of bij F.D. Roosevelt met zijn “New Deal”.

Denk ook aan de noodkreet van Richard III: “My kingdom for a horse!”

Aimé de Moor – Destelbergen


Anoniem stemmen

Pallieterke,

Het voorstel van Van Quickenborne (afschaffen van de lijststem) is goed, maar om een echt mondig parlement te krijgen, moeten de parlementsleden geheim kunnen stemmen. Nu is de situatie hypocriet: de stemknopjes zijn verborgen, zogenaamd opdat uw buurman of -vrouw niet weet hoe ge stemt, maar vooraan verschijnt op een elektronisch bord wel hoe iedereen gestemd heeft, met rode, groene en witte lichtjes. Maak de stemming geheim en dan zullen waardevolle voorstellen van de oppositie misschien wel eens goedgekeurd worden en zal het, door de kadaverdiscipline die nu heerst, niet meer gebeuren dat parlementsleden soms tegen hun eigen wetsvoorstel stemmen.

Fred de Beckker – Kalmthout


Oogsten wat men zaait

Pallieterke,

In verband met de recente terroristische aanslagen, moordpartijen en oorlogen stellen velen de vraag: “Hoe kan God dat allemaal toelaten?” God is door dit alles even diep geschokt als wij allen. Hoe kunnen we echter verlangen dat God ons zijn zegen en bescherming zal geven, als we hem uit ons leven bannen en doen alsof we hem niet nodig hebben?

Een voorbeeldje. Het begon in de scholen, waar het blijkbaar niet meer nodig is nog te bidden en waar de Bijbel niet meer gelezen wordt. De Bijbel die onderwijst: “Gij zult noch moorden, noch stelen, uw ouders eren, uw naasten liefhebben als uzelf.” Nu vraagt men zich bijvoorbeeld af waarom jongeren geen onderscheid tussen goed en kwaad kunnen maken, geen respect tonen voor ouderen en ga maar door. Die veranderingen in de scholen hebben de mensen laten gebeuren, maar waarmee heeft men ingestemd? Het is eigenaardig vast te stellen hoe gemakkelijk het voor de mensen is om voor waar aan te nemen wat in de kranten verschijnt, maar tegelijk alles wat de Bijbel zegt in twijfel trekken. We komen spijtig genoeg tot het besluit dat men vandaag aan het oogsten is wat men gezaaid heeft.

Michel Albrechts – Maaseik


De vakbond
Pallieterke,
Een zekere Tist van de vakbond is in zijn vrije tijd supporter van de Rode Duivels, omdat die voor hem symbool staan voor het volgens hem prachtige land waarin hij leeft. Tist is naast vakbondsman ook kwaad op al wie in zijn ogen rijk is, tegen de eenheid van zijn droomland en vooral mag er niks gezegd worden over moslim(terroristen); daar heeft volgens hem niemand recht op, want moslims zijn toch zo’n toffe jongens, nietwaar! Om al die problemen op te lossen, droomt Tist van vermogensbelasting, herverdeling van de rijkdom en belastingen en nog eens belastingen… Nochtans vernamen we vorige week in de pers dat één van zijn favoriete Rode Duivels, Eden Hazard, een contract tekende van 270.000 euro per week, bij de Engelse profclub Chelsea, terwijl de meeste leden van Tist zijn bond het moeten stellen met 1.500 à 2.000 euro per maand, en de werklozen en invaliden met nog minder. Maar daar ligt Tist niet van wakker. Als de man van 270.000 euro per week maar goed speelt, en vooral zijn wedstrijden met de Rode Duivels wint, daar gaat het “echt” om…

Benny Maes


Witte kassa

Pallieterke,

Ik ben horecaondernemer, met name een restauranthouder. Omdat de overheid geld nodig heeft, om onder meer onze Waalse buren in leven te houden, proberen ze in Vlaanderen het de hard werkende mensen zo moeilijk mogelijk te maken, door ze op alle manieren hun zuur verdiende geld af te nemen. Zo komt er, uiterlijk tegen 1 januari 2016, de beruchte “Black Box” voor de restaurants. Gisteren had ik een uitvoerig gesprek met een woordvoerder van het FOD Financiën (een federale – dus Belgische – instelling).

Tegen het eind van deze maand moeten alle ondernemers die in aanmerking komen voor de Witte Kassa, zich laten registreren. Met enige fierheid wist die man me te vertellen dat het aantal registraties in Vlaanderen spectaculair stijgt. In Wallonië daarentegen is er quasi nog geen enkele horecazaak geregistreerd. Is Wallonië dan écht voor ons het buitenland, met andere regels, wetten en vooral uitzonderingen? Een tijdje geleden was ik in Bouillon. Er wordt daar in de cafés nog gerookt alsof er van het rookverbod geen sprake is. De zaken draaien daar nog even goed als voor het jaar 2007, toen hier het rookverbod van kracht werd.

Terwijl het hier voor de ondernemers steeds moeilijker wordt om hun zaken te runnen, schijnen ze zich aan de andere kant van de taalgrens weinig van de wetten en regels aan te trekken. Zolang de Vlamingen maar blijven dokken, is alles goed.

Danny Vermeer – Mol


Probleem opgelost

Pallieterke,

Het Griekse schuldprobleem oplossen, is behoorlijk eenvoudig! Leg de hand op alle transacties van “zwart geld” die Griekse politiekers en industriëlen gedurende de laatste twintig jaren op Zwitserse bankrekeningen (of offshore) hebben gestort. Dat zal de klus in grote mate klaren.

Marc Verhoeven


Integratie?

Pallieterke,

Is dit nog normaal? De voorbeden tijdens de zondagmis van 8 februari 2015 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Bonheiden:

1) voor de islam-jodendom-christendom, laat ons bidden;
2) voor de imam-rabbijn-priester, laat ons bidden;
3) voor de drie gelijkwaardige westerse godsdiensten, islam-jodendom-christendom, laat ons bidden;
4) Wij, christenen, zijn tolerant, niet verstart in eigen waan, laat ons bidden.

Toen sloot ik de kerkdeur.

G.G. – Bonheiden


Produceren en consumeren

Pallieterke,

In een in 1985 naar het Nederlands vertaald boek van Ivan Illich, “Schaduwarbeid”, legt Illich doorlopend het verschil uit tussen produceren en consumeren. Toegepast op het hoofdartikel op bladzijde 1 van ’t Pallieterke van vorige week, met als titel “Partijen scheppen ruimte voor Vlaams Belang”, is mijn besluit dat het Vlaams Blok/Belang heeft geproduceerd, terwijl de N-VA en de andere partijen gewoon geconsumeerd en gekopieerd hebben.

George Mergaert – Knokke-Heist


Vladimir Hitler

Pallieterke,

Als ik zie en hoor wat er momenteel in Oekraïne gebeurt, moet ik onwillekeurig terugdenken aan de sombere jaren 1930-1940, toen “het Westen” vrij weinig aandacht besteedde aan de ongebreidelde expansiedrang van Hitler en zijn nazi’s. De aansluiting van Oostenrijk en delen van Tsjechië was geen oorlog waard, tot de inval in Polen wel tot een oorlog móést leiden. Poetin speelt nu hetzelfde spelletje. In Oekraïne wordt meer en meer grondgebied ingepalmd en de NAVO kijkt toe en vindt het, misschien terecht, geen oorlog waard. Winst dus voor Poetin, die uit die ervaring veel bijleert. Maar wat gaat het Westen doen als ook Letland, Estland en Litouwen bedreigd worden, om dezelfde reden. Poetin is zeker zo gevaarlijk als wijlen Hitler, maar andermaal zijn de westerse mogendheden te laf en te verdeeld om degelijk weerwerk te bieden.

Hubert Buysse – Deinze


Franstaligen

Pallieterke,

Op mijn werk te Brussel zit ik momenteel met een team van zes, waaronder vijf Franstaligen. Dit geeft het voordeel dat je allerlei discussies mee kunt volgen, waarbij ik mij het standpunt van de Belg aanmeet. Een vriend zei me reeds dat ik weer helemaal “behind enemy lines” zit.

Enkele anekdotes:

1. Tu habites où? – Ik woon te Haacht. – C’est quoi, Haacht? Je connais la chaussée d’Haecht. – Wel, aan het einde daarvan.
2. Discussie dat België eigenlijk een apenland is. Mijn repliek: “Mais nous sommes bien gérés!” “Comment?” “Ah, nous avons 6 gouvernements.” Blijkbaar waren ze er ook al achter dat leiden niet door overheden gebeurt, en dat het aantal overheden omgekeerd evenredig is met de kwaliteit van de “geleverde overheid”, waardoor overheid gelijk staat met overhead.
3. Discussie dat Griekenland, Italië en Spanje nu maar eens hun eigen boontjes moeten doppen, in plaats van te teren op België en Duitsland.

Mijn repliek: “Allez messieurs, où est votre solidarité? Il y a de la solidarité internationale comme il y a de la solidarité nationale.” Toen werd ‘t stil.
Grappig, dat zwaar gesubsidieerde Europese regio’s commentaar geven op elkaar.
Ik kwam ook te weten dat BDW in Franstalig België wordt bestempeld als Calimero, en dat menig Waals-Brabantse inwoner anti-PS is.
Een Waals-Brabantse collega zei me dat er één woord niet bestaat in het Vlaams: chômage! En grève nauwelijks.

KB – Haacht


Nederlandse taal

Pallieterke,

Ik zou niet graag in de schoenen staan van de juf in de lagere school die kinderen moet onderwijzen die amper Nederlands kennen. Onbegonnen werk zou ik zeggen, tenzij zij heldenmoed heeft en toch dat risico wil nemen. Ik zou het alvast niet doen. Zeker om te vermijden dat ze mij voor de rechtbank slepen wegens racisme omdat een kleine iets niet goed heeft begrepen omwille van zijn taalkennis. Ondertussen zijn er een groot aantal kinderen die het wel hebben begrepen, en die zitten zich te vervelen omwille van het steeds herhalen en het in de marge verlenen van taalbijstand. Los daarvan is het voorstel van een zekere heer Lieven Boeve iets om over na te denken. Waarom hebben wij nog twee onderwijsnetten nodig? Schaf de netten af en breng alles onder in een “eenheidsnet” waar kruisjes, hoofddoeken en de ganse santenboetiek zijn toegelaten! Probleem opgelost, en bovendien goedkoop. In het gemeenschapsonderwijs hebben zij ten minste de moed om te zeggen waar ze voor staan, bij de katholieken is dat ver te zoeken, elk mag zijn ding doen. Ter info, onze dochter gaat al sinds jaar en dag naar het katholieke onderwijs! Ik kan het “Katholieke Net” niet goed begrijpen; dit is pure zelfvernietiging. In onze regio (Zuid-Oost-Vlaanderen) ging één van onze gerenommeerde technische scholen dicht omwille van de allochtone instroom en het eraan gekoppelde kwaliteitsverlies (zet maar iemand aan een draaibank die geen Nederlands begrijpt of spreekt en door een Nederlandstalige instructeur dient geholpen te worden). Een paar andere scholen zijn stilaan aan het doodbloeden (gezakt van 400 naar amper 180 leerlingen).
Ik zou zeggen, doe zo verder, en morgen is gans Vlaanderen bevolkt met “kansarmen”!

Erwin de Mulder – Ophasselt


Michiel de Ruyter

Pallieterke,

Ook ik ben naar Nederland moeten reizen om de prachtige film over Michiel Adriaenszoon de Ruyter te gaan bekijken. Dat de prent in Nederland een groot succes kent, kunnen wij alleen maar toejuichen. Zo weet de jongere generatie weer dat de Nederlanders ooit de wereldzeeën hebben beheerst.

In het artikel over Michiel de Ruyter vergist de schrijver zich. In 1648 was er de scheiding van de Nederlanden met het Verdrag van Münster. Toen De Ruyter de aanval inzette met de kreet “Voor Nederland en de vrijheid!”, was dat als opperbevelhebber van de vloot van de “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden”. Helaas dacht hij toen niet aan de vrijheid van Brugge, Antwerpen, Brussel, Gent en Bergen. Waren het de “Zeventien Provinciën” gebleven, dan hadden wij in het Zuiden nu ook van deze film kunnen genieten.

Michiel Plaizier – Brussel