Pagaddertoren (Antwerpen)

‘t Was gelukkig een blanke! Op de stoep van de Delhaize in Antwerpen-Zuid werd een poetsvrouw aangevallen door een man, die haar met zoutzuur overgoot. De vrouw werd zeer ernstig gewond en verkeerde zelfs een tijd in levensgevaar. Iedereen dacht

Read More

De Geuzenberg (Brussel)

Problematische zorgverzekering Een staatshervorming draagt wel vaker onprettige gevolgen in zich. Neem nu de Vlaamse zorgverzekering, een (symbolisch) iets dat de band met de Vlaamse Brusselaars benadrukt. Vlaanderen gaat een eigen richting uit, en Franstalig België ook. Maar wat op

Read More

Dwars door Vlaanderen

Rekenen op een “nieuwe wind” Over overheden en hun “grote gelijk” gesproken, de “Lotto Arena” in Antwerpen blijkt al ruim zeven jaar een illegaal verlengstuk van het Sportpaleis te zijn. Iedereen weet dat de Arena werd neergepoot om het aanbod

Read More

Li bia bouquet (Wallonië)

De Luikse PS: macht, sloten drank en vrouwen Dertig jaar geleden was de Luikse PS de machtigste afdeling van de Franstalige socialisten. Vandaag zijn de PS’ers uit de ‘Vurige Stede’ slechts een schaduw van zichzelf. Een boek beschrijft de ondergang

Read More

Den Vaderlandt ghetrouwe (Nederland)

De moskee, de muur en de jihad Een half ’t Pallieterke is te vullen met het soms lijnrechte bedrog van De Standaard – gebeten om te liegen (zie bladzijde 3 van ’t Pallieterke van vorige week). Die krant vermeldde op

Read More

Borluut (Gent)

Het gaat in Gent vooruit In de tweede maand van het negende jaar van de heerschappij van zijne excellentie de wereldvermaarde DT, Daniël de kloekmoedige, de rondborstige vriend van alle Gentenaars, worden in onze stad de vruchten van zijn geniaal

Read More

Buitenlands spervuur

Geen verworven recht Het interview met Myroslava Rap in ’t Pallieterke van vorige week legde de vinger op één van de diepere oorzaken van de Oekraïense weigering om opnieuw in de Russische invloedssfeer opgenomen te worden: de zes miljoen Oekraïners

Read More

Diplomatieke valies

Hoe rechtschapen is Caïro? De pret kon niet op toen Poetin naar Egypte ging. En waarom ook niet? Per slot van rekening konden leuke deals gesloten worden, zonder dat Moskou zeurt over mensen- en andere rechten die men met voeten

Read More

Bei uns in Deutschland

Marathon Merkel en een groeiende economie Met verbazing, waardering en lichte ontzetting keken de Duitsers naar de diplomatieke reismicrobe die hun kanselier te pakken kreeg, om een uitslaande oorlog om Oekraïne klein te krijgen. Das Mädchen flitste per jet van

Read More

Si la France m’était contée

De vader van Marion le Pen “Ik ben wel degelijk de biologische vader van Marion Maréchal-Le Pen.” Met die zin begint één van de hoofdstukken van de postume memoires van Roger Auque (1956-2014). Kort voor hij op 8 september vorig

Read More