Islamitische dynastie

Nadat hij twintig jaar lang de gemeente Molenbeek deskundig heeft geïslamiseerd, werd de oude krokodil Moureaux opzijgeschoven door een coalitie van MR, cdH en Ecolo. Niet dat die problemen hadden met de islamisering, maar ze wilden zelf voluit van de macht proeven. Maar de kat komt weer. Tot afgrijzen van velen – als we de zure commentaren mogen geloven – is Catherine Moureaux, de dochter van de oude sjeik, kandidaat-lid bij de PS-afdeling in Molenbeek. Een onverwacht manoeuvre, want zij woonde eigenlijk in Schaarbeek. Niemand verdenkt haar ervan iets te kunnen of iets te weten, maar dankzij haar familienaam brengt ze veel stemmen aan, waarschijnlijk vooral van dankbare moslims. Bij de vorige gewestverkiezingen haalde ze in Molenbeek 1.385 stemmen op een totaal van 5.082. Daarmee deed ze het beter dan Charles Picqué en Jamal Ikazban, de huidige emir van de Molenbeekse PS. Catherine Moureaux is een dochter uit het eerste huwelijk van Philippe Moureaux. Hij hertrouwde op 71-jarige leeftijd, met de 35-jarige Marokkaanse Latifa Benaicha. Philippe liet zijn huwelijk ook op de Marokkaanse ambassade registreren, maar daar deed zich een probleem voor: artikel 39 quater van het Marokkaanse familierecht laat niet toe dat een islamitische vrouw met een niet-islamitische man trouwt. Dat is in heel de islamitische wereld de regel. Moureaux heeft altijd categoriek ontkend dat hij zich tot de islam heeft bekeerd.

Nederlands ondergeschikt aan de KUL

Op donderdag 26 februari wordt de 50ste verjaardag van de autonome Nederlandstalige Faculteit Rechtsgeleerdheid gevierd aan de KU-Leuven. Een heuglijke gebeurtenis natuurlijk, ware het niet dat de uitnodigingen voor dit plechtige gebeuren tweetalig zijn, met het Engels bovenaan. Zouden ze dat in Leuven zelf niet een beetje vreemd vinden: een Vlaamse overwinning vieren met een uitnodiging waar het Nederlands manifest de ondergeschikte taal is? Professor Matthias Storme houdt er de laudatio voor een eredoctor. We zouden graag zien dat hij zijn invloed aanwendt om dit soort straffe blunders in de toekomst te voorkomen. Geleerde  bollebozen hebben een voorbeeldfunctie, ook wat betreft zelfrespect.

Balkanisering

Het aantal Bulgaren in Brussel is de voorbije jaren explosief toegenomen: van 420 personen in 2001 tot bijna tienduizend nu. En dat zijn alleen nog maar Bulgaren die officieel geregistreerd zijn. Veel van die inwijkelingen hebben wel een Bulgaars paspoort, maar het zijn eigenlijk Turken, die niet eens Bulgaars of Frans kennen, laat staan Nederlands. Ze spreken alleen Turks. En dat zijn – natuurlijk! – moslims. Overigens, de Bulgaren zijn nog een relatief kleine groep in vergelijking met de Roemenen. Daarvan zijn er in Brussel liefst dertigduizend. Gelukkig zijn daar nauwelijks moslims bij. Het is zo al erg genoeg. Ach, we kunnen alleen maar hopen dat de Grieken niet alleen uit de eurozone stappen, maar dat ze heel de EU laten imploderen. Dan zullen we weer grenzen hebben.

Slecht nieuws voor Woestijnvis

“The Loft”, de Amerikaanse versie van de film ‘Loft’ van Eric van Looy, wordt na zes weken uit de meeste cinemazalen afgevoerd. De film draaide oorspronkelijk in 1.800 zalen in de VS. Tot dusver bedroeg de totale opbrengst zo’n 7 miljoen dollar. Lijkt veel, maar dat is hoe dan ook onder de verwachtingen. Reken even mee: in New York kost een ticket 15 dollar, gepensioneerden en kinderen betalen 11,5 dollar. Laten we een gemiddelde nemen van 13 euro. De totale opbrengst, 6 miljoen, gedeeld door de inkomprijs: dan zijn er (afgerond) 540.000 mensen naar de film gaan kijken.
Stel dat de film elke dag één keer vertoond werd. Na veertig dagen in 1.800 cinema’s zaten er dan per vertoning tussen zeven en acht kijkers in de zaal. De kostprijs voor het maken van die film: zo’n 12 miljoen dollar, zo’n drie keer meer dan de Vlaamse versie. De producent van beide films is het productiehuis Woestijnvis, dat zes jaar geleden weliswaar goed verdiend heeft aan de Vlaamse versie (1.200.000 bezoekers), maar nu fameus zijn broek scheurt aan de Amerikaanse “remake”. Wederom slecht nieuws voor mediaman Wauter Vandenhaute, CEO van De Vijver Media, het bedrijf achter de teeveezenders Vier en Vijf. Woestijnvis is voor 25 procent eigenaar van Vier en Vijf, maar die zenders hebben nog alleen maar geld gekost. Daar komt nu de financiële tegenslag van “The Loft” bovenop. De film werd weliswaar in 2011 gerealiseerd, maar door omstandigheden bleef de film drie jaar in de schuif liggen en bracht al die jaren geen euro op. In 2012 maakte Woestijnvis nog 1 miljoen euro winst. In 2013 is die winst gezakt tot 13.000 euro. Woestijnvis heeft heel veld geld gestoken in de Amerikaanse ‘remake’ en hoopte op eenzelfde opbrengst als de Vlaamse versie. Die hoop lijkt alsnog niet uit komen.