Franstaligen maken communautaire beestje wakker

Het akkoord dat de sociale partners vorige week bereikten over eindeloopbaan en het brugpensioen (“werkloosheid met bedrijfstoeslag”, SWT) is een compromis. De licht aangepaste versie die door de regering werd goedgekeurd, is dat ook. De huidige bruggepensioneerden worden gespaard en

Read More

Sprekende ombudscijfers

De Vlaamse ombudsdienst is één van vele overheidsinstellingen. Wie klachten heeft over “dienstbetoon” aan de burger, kan daar terecht. Jaarlijks maakt men het aantal geregistreerde klachten bekend. In 2014 steeg dat aantal tot 51.110, een stijging met tien procent. Kranten

Read More

Uit de smalle beursstraat

In maart 1995 verscheen ‘Achter de spiegel’, de oorlogsmemoires van topondernemer André Leysen. Het boek bevestigde wat velen wisten: de ondernemer sloot in zijn jeugd dicht aan bij de radicale collaboratie. Het boek verklaarde veel. Zoals de reden waarom hij

Read More

Meerderheid én oppositie kijken liever naast de problemen

Met een kleine 60 procent van de inwoners telt Vlaanderen maar 41 procent van de werklozen. In die scheve situatie komt al jaren geen beterschap, en ook de huidige federale regering zal daar geen punt van maken. In die context

Read More

Geen dode Kempen in atoomcentrum

Vooruitstrevende kernenergie krijgt opnieuw een staat van genade van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Zij heeft belangstelling voor kernreactoren van de vierde generatie, meldde zij vrijdag, en daar wordt stoer aan gewerkt in Mol, op het Studiecentrum voor Kernenergie.

Read More

Briefje aan Hilde Crevits

Akela van Vlaamse onderwijs Mevrouw de zeemzoete, Het was geen grote kunst om een losvliegend atoom als Pascal Smet op te volgen op het departement onderwijs. Hij is ondertussen al uit het collectieve geheugen verdwenen en niemand mist hem. Zijn

Read More

Vier met ons mee!

Vorige donderdag is het werk op onze redactie volledig stilgevallen. Neen, de nieuwe uitgave van P-Magazine had er niets mee te maken. Wel de levering van een nieuw palletje Catalaanse cava. En al die flessen moeten ontkurkt, geproefd, en terug

Read More

Roddels uit de Wetstraat

Adonis Het gedoe rond de fotoreportage van Zuhal Demir van N-VA heeft in de wandelgangen en de salons van de Kamer voorbije week nog een poos nagezinderd. In de Conferentie van de Voorzitters (van de fracties) is er nog een

Read More

Neckers

Emiel Goelen (1946 – 2015) Vorige week blokletterden de kranten “Tv-presentator Emiel Goelen overleden”. Daarmee werd zijn naam herleid tot een klein stukje van zijn werk: de autocue lezen. In werkelijkheid was hij producer en journalist en eindredacteur bij de

Read More

Studenten

Democratisch links Verleden maandag organiseerden de linkse vereniging Actief Linkse Studenten (afgekort ALS) en de LSP een lezing  over de linkse partij Syriza. Enkele leden van NSV vonden het onderwerp interessant genoeg om te gaan luisteren, de lezing was tenslotte

Read More