Gent is niet meer de “stad zonder Syriëstrijders”

De fanclub van het stadsbestuur wist het zeker: Gent bleef gespaard van jihadisten dankzij het voorbeeldige progressieve beleid. Maar het was slechts een kwestie van tijd voor er ook in onze stad problemen zouden opduiken.  Begin deze week maakte een officiële persmededeling, “Twee Gentse inwoners aanwezig in Syrië”, een  einde aan het sprookje.  Gent is niet langer de stad zonder Syriëstrijders. Het persbericht zegt niet wie die twee inwoners zijn, noch wat ze in Syrië gaan zoeken zijn. Het meldt enkel dat ze versneld zullen geschrapt worden uit de bevolkingsregisters en dat er overleg is met de provinciale Task Force Radicalisme. Het bericht eindigt met een “noot aan de pers”, dat uitdrukkelijk zegt dat er geen bijkomende info wordt gegeven en dat geen interviews worden toegestaan.

Dat moet zowat het kortste persbericht ooit zijn van dit stadsbestuur. De burgemeester die geen interview wenst te geven, is vast en zeker ook een primeur! Wij feliciteren de dienst communicatie met deze geniale vondst: “Gentse inwoner aanwezig in Syrië.” Daar hebben ze zeker lang over moeten nadenken. Spijtig genoeg heeft de pers dat niet begrepen. De persmuskieten kopten het lelijke woord “Syriëstrijder”. Sterker nog, de journalisten gingen eens in de scholen kijken en ze ontdekten dat het daar verre van peis en vree is. Niet enkel de jongeren houden er meer en meer extremistische ideeën op na, maar vaak ook hun ouders. En dat maakt de directies bezorgd.

Absoluut niet onverwacht

Zelfs wij, met ons slecht karakter, vinden dit geen goed nieuws. Ook wij hadden liever in het sprookje geloofd van de progressieve stad met allemaal verdraagzame mensen. Maar er waren voortekenen genoeg. In onze stad leven de gemeenschappen naast elkaar, elk met hun eigen clubjes in hun eigen taal. Een jeugdhuis voor allochtonen wees zelf een groepje haatpredikers met lange baarden de deur. Wie ogen heeft, ziet die mannen gewoon in het straatbeeld. Het zijn uitgerekend twee imams uit Gent die aan de alarmbel trokken, omdat zij zich zorgen maken over de jeugd, die steeds minder naar de moskee komt en extreme vormen van religie aanhangt via internet.

Op het randje van de leugen

Voordat iemand uit het bevolkingsregister wordt geschrapt, moet er toch al iets aan de hand zijn. Ook een gerechtelijk onderzoek duurt wel even, maar de burgemeester heeft tot februari beweerd dat hij van geen enkele vertrekker naar Syrië op de hoogte was… Dat is minstens op het randje van de leugen.
De schepen van Onderwijs bakt het nog bruiner. Nu kronkelt ze zich in bochten om de boel te sussen: “Soms is het gewoon pubergedrag. Niet alle ouders zijn extremisten, sommigen heb al om hulp gevraagd omdat ze hun kind zien radicaliseren.” Dezelfde groene dame vertelde met een uitgestreken gezicht in de gemeenteraad dat er op de scholen geen enkel probleem is. Er had haar geen enkel signaal bereikt, niets… Dat is niet meer op het randje van de leugen, maar er ver over.

Mathildis