Orakel uit het Oosten

Mijnheer de keetschopper,

Gij zijt er vorige week, met uw beweging ‘Movement X’ op de Grote Markt in Antwerpen, niet in geslaagd de burgemeester ten val te brengen. Gij zijt er niet in geslaagd hem tot kruiperige excuses te dwingen voor bepaalde uitspraken over Marokkanen en Berbers die u niet aanstonden. Uw supportersclub en andere multiculturalisten slaagden er niet in om meer volk op de been te brengen dan de Pegida-betoging van enkele weken geleden. Aan de politieke kleur van de opgekomen volksbevrijdende massa te zien, werd al meteen duidelijk wat voor vlees wij in de kuip hadden. Want mandatarissen van Groen, PVDA en sp.a tekenden present. Uitgerekend die partijen maakten vorige donderdag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, naast hun Franstalige evenknieën uiteraard, stampei tegen wat zij noemen de ‘schaduwpremier’ van het land, met de bedoeling de regering met al dan niet geveinsde verontwaardiging over vermeend racisme in de flank te rammen. Zonder succes.

Gij riept dus op om te komen betogen, maar gij vondt het absoluut niet nodig om toestemming voor uw manifestatie te vragen. Uw redenering was dat omdat gij de uitspraken van de burgemeester moest ondergaan, hij uw betoging ook maar moest ondergaan. Reglementen lapt gij gewoonweg aan uw laars. Het is een bewijs dat gij een keetschopper zijt die alleen zijn eigen goesting wil doen.

Vlaanderen mag daarom niet vergeten wie gij zijt. Wat wij vooral onthouden, is uw historische reactie na de terreuraanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Gij zegde toen een ‘gevoel van victorie’ te voelen, maar gij dekte u haastig in, door te stellen dat gij elke vorm van geweld verwerpt… Niettemin waart gij wat later, in 2002, actief aanwezig tijdens de gewelddadige rellen in Borgerhout. O ja, toen in 2006 Saddam Hoessein werd geëxecuteerd, kondt gij het niet laten hem toch te beschouwen als een martelaar en gij voelde zowaar diep verdriet en sympathie voor hem. Verder liet gij meermaals uw sympathie blijken voor de gewapende milities van Hezbollah in uw geboorteland Libanon. Toen gij in 2013 definitief naar ons land terugkeerde, pleitte de Antwerpse N-VA ervoor om u te laten arresteren omwille van die banden. Dat hebt gij hen nooit vergeven. Het verklaart wellicht waarom gij vorige week een kapstok – alweer ‘discriminatie’ tegenover een bevolkingsgroep – hadt gevonden om te gaan betogen.

Waar geen zinnig mens aan uit kan, is dat De Standaard u reeds meer dan een jaar elke week een column laat schrijven. Uw overdreven gedaas over mensenrechten en de gruwzame discriminatie die gij overal in ons land ontwaart, zijn klaarblijkelijk voldoende redenen voor die krant om zich via u af te zetten tegen de verrechtsing in Vlaanderen en daarbuiten, en zich voor eeuwig in de veilige club van de politieke correctheid te koesteren. Of heeft het te maken met uw verzet tegen de volkse traditie van Zwarte Piet?!

Gij lokt met uw manier van doen alleen maar kwalijke tegenstand op. Gij culpabiliseert aanhoudend de samenleving die u na uw asielaanvraag, en na een kortstondig huwelijk met een Belgische vrouw, welwillend het staatsburgerschap gaf.

Met twitterende Huub Broers uit Voeren ben ik het helemaal eens, dat gij vooral en telkens weer bewijst dat gij de nieuwe Vlamingen als aparte Vlamingen wilt behouden en dat echt samenleven niet aan u besteed is. Als er iemand is die bevolkingsgroepen tegen andere opzet, dan zijt gij het wel. Uw vurige pleidooien voor mensenrechten zijn dan ook al te doorzichtig en vooral tegen de Vlamingen gericht omdat zij altijd maar weer zouden discrimineren.

Wij zijn dat gestook van u spuugzat en wij zeggen u vrijmoedig dat als het hier niet naar uw goesting is, gij de grote vrijheid hebt ons land te verlaten en elders in multiculturele paradijzen te gaan baden.

Wij leven in een democratie. Daarom moogt gij uw mening zeggen, maar wij ook nog altijd! Het is niet omdat het orakel uit Libanon hier iets komt zeggen dat wij deemoedig moeten buigen en altijd weer aan zelfbeschuldiging moeten doen. Wij moeten van u nog altijd de eerste stappen zien naar echte integratie. Daarvoor moet gij niet alleen goed Nederlands spreken, gij moet ook echt Vlaming tussen de Vlamingen willen worden. Anders blijft aan heel uw actie altijd een verfoeilijk apartheidsgeurtje kleven. Of is die wij-zijhouding precies de verborgen agenda van uw politieke actie?

‘t Pallieterke