Meter met twee maten

Mijnheer de primus inter pares,

Inderdaad, gij zijt de eerste burger van alle gelijken in dit land. Daarom dat gij, wakend met een arendsblik, geregeld op uw strepen gaat staan om protocollair als eerste naast de koning en andere gestelde – en ongestelde – lichamen te mogen staan en handjes te schudden. Gij huldigt de Belgische instellingen en hun vertegenwoordigers als geen ander. De leuze ‘Leve België!’ van wijlen Hugo Schiltz wordt door u in veelvoud overtroffen. Dat het wel eens vertegenwoordigers van zich Vlaams-nationaal noemende partijen zijn, die zich daartoe laten verleiden, is bizar. Maar dat is een ander verhaal. Ik kom daar bij gelegenheid wel eens op terug.

Als eerste burger zijt gij de hoeder van het ‘Paleis der Natie’, zeg maar het huis waar alle burgers zich thuis zouden moeten kunnen voelen, omdat dat precies de plaats is waar zij vertegenwoordigd zijn en hun stem tot op het politieke forum wordt gebracht. In principe mogen de burgers daar dan ook te allen tijde binnen, om zich te laten rondleiden of de debatten in commissies en plenaire vergaderingen bij te wonen. Het is een soort ‘inkijk-democratie’, waar de burgers visuele en auditieve controle hebben op wat men daar namens hen allemaal zegt en bediscussieert. Het huis waarin de hoge vergadering van de volksvertegenwoordiging gehuisvest is, heeft zelfs in dit onzalige land een status verworven van plechtstatigheid en hoofse omgangsvormen. Bezoekers zijn vaak onder de indruk van de sfeer die er hangt en van de ernst die dat huis uitstraalt.

Menig Kamervoorzitter voor u heeft er altijd over gewaakt dat het huis gebruikt werd waarvoor het in wezen werd opgetrokken: om de verzamelplaats te zijn van hen die verkozen zijn om de democratie waardig tot zijn recht te laten komen én dat in stijl en in goed fatsoen te doen.

Toen in 2010 de senatrice Kim Geybels zich in de Senaat in hotpants en een strak mantelpakje had laten fotograferen, vondt gij dat niet kunnen, want ‘veel te sexy’. Moraliserend voegde gij daar wijsneuzig aan toe dat men meer naar haar kledij zou kijken dan naar haar boodschap te luisteren. Geybels is daarop bij de N-VA-top in ongenade gevallen. Nu gijzelf de vooral door uzelf hooggeachte voorzitter zijt van de federale assemblee, klinkt het heel anders, nadat Kamerlid Zuhal Demir, die door de N-VA-top – in het bijzonder door de partijpenningmeester, want zij was en is zijn ‘running mate’ – wél op handen gedragen wordt, zich voor een fotoreportage van P-magazine in de wandelgangen en de salons van de Kamer veel schaarser gekleed heeft tentoongespreid. “Het is een interessant interview, het zijn foto’s van een mooie vrouw in een mooi interieur. Ik heb daar geen problemen mee”, zegt gij. “Ik ben niet de censor van het parlement.” Wel, wel, wel… Het kan verkeren. Met mijn slecht karakter vraag ik mij af of gij ook toestemming zoudt gegeven hebben, mocht een dame van een andere partij de vraag voor dergelijke fotoreportage hebben gesteld. Of een mannelijke collega, met dezelfde intenties, al dan niet in een strak pakje of in pikante kledij… We mogen toch niet discrimineren, nietwaar, Siegfried?!

Als een gewone burger in het parlement een foto wil nemen, dan wordt hem dat verboden. Politici die ‘in the picture’ willen komen, om welke reden dan ook, mogen er klaarblijkelijk zelfs een show van maken in de ‘chaise-longues’ van het ‘Paleis der Natie’. Om bekeken te worden, niet zozeer om de politieke boodschap waarvoor men verkozen is…

Zijn wij preuts en tegen het tonen van de schoonheid van mooie vrouwen? Geenszins! Laat dat duidelijk zijn. Maar een parlementslid en een Kamervoorzitter moeten weten dat het parlement geen circustent is waar alles moet kunnen. Alle dingen op hun plaats. Er zijn nu eenmaal grenzen om de hoofsheid en de waardigheid van dit huis niet te versmachten. Als gij het hiermee niet eens zijt, mijnheer de eerste burger, wat houdt u dan tegen om, bijvoorbeeld, bij uw vriend uit Laken er eens voor te gaan pleiten in zijn paleis voortaan de verkiezing van miss België te laten plaatsvinden?! Of om in de tempel van uw loge Hot Marijke voor spektakel te laten zorgen?

‘t Pallieterke