Marnixring Brussel-Hoofdstad plechtig opgenomen

Afgelopen zaterdag werd in de geschiedenis van de Marnixring een nieuw hoofdstuk aangesneden. Ook in Brussel kent de serviceclub formeel een ring. In een ambitieuze sfeer vol optimisme vond pal tegenover het stadhuis de plechtige opneming plaats.

Een symbolische plek voor een plechtige gebeurtenis. Men kon afgelopen zaterdag de opmerking meer dan eens opvangen. Het gebeurt niet elke dag dat de Marnixring in Brussel een nieuwe Ring officieel in haar structuren opneemt. Voor deze primeur was heel wat volk naar het prachtige decor van de ‘Gulden Boot’ op de Brusselse Grote Markt afgezakt. Een “full house”, zo bleek, met als gevolg dat de laatste weken heel wat inschrijvingen geweigerd moesten worden. Voorzitster Hilde Roosens verwelkomde klokslag 11 uur de genodigden. Precies zoals voorzien, en dat schema zou de rest van de middag perfect nageleefd worden.

Het opnemen van de leden gaat vrij makkelijk en snel, maar achter het formalisme van een belofte en het aanbrengen van het gekende ledenspeldje gaat heel wat meer schuil. Deze MR Brussel-Hoofdstad ging eind 2013 formeel met een eerste activiteit en spreker van start, wat onmiddellijk een maandelijks ritueel werd. Aanvaard worden tot Ring is nu eenmaal niet iets dat in een handomdraai gebeurt. Het was een bijzonder trotse algemeen voorzitter Jan Verleysen, zelf een naar Dilbeek uitgeweken Brusselaar, die het opnameritueel in goede banen leidde. “In zijn stad”, voegde hij eraan toe. Het was, tot slot, Frans-Jos Verdoodt, de medeoprichter van het ADVN, die de gelegenheidstoespraak voor zijn rekening nam. Geboeid luisterden de Marnixringers en sympathisanten naar zijn verhaal over ‘Willem de Zwijger, Marnix van Sint-Aldegonde en hun tijd’.

Noem de Marnixring geen gewone vereniging zoals de Vlaamse Beweging er zoveel kent. Nee, het is een ‘internationale serviceclub’, wat betekent dat een ‘ringproject’ gekozen wordt dat de Marnixring van de nodige steun voorziet. MR Brussel-Hoofdstad (“de naam is niet toevallig gekozen”, fluisterde een bestuurslid ons in de oren) koos voor het Vlaams Komitee Brussel, doorgaans gekend als VKB. De duidelijke doelstelling van de organisatie – ijveren voor het Nederlands in de hoofdstad en de rechten van de Vlamingen daar – sluit natuurlijk nauw aan bij de bekommernissen van de hoofdstedelijke Marnixringers. Ook de verschillende domeinen waarop het VKB dit doet, is een belangrijk gegeven gebleken in het maken van de keuze.

De Marnixring kent een duidelijke ledengroei, gemiddeld 8 procent per jaar, benadrukte algemeen voorzitter Jan Verleysen. En, zoals we tijdens de receptie en staand diner achteraf mochten vernemen, is de nieuwe telg geen uitzondering op die regel. Bovenop de ‘stichtende leden’, zoals afgelopen zaterdag plechtig in de ruime familie opgenomen, worden de maandelijkse vergaderingen door steeds meer nieuwe personen bijgewoond. Dit bevestigt althans het gevoel dat velen hadden: het startsein is nu pas echt gegeven. Ad multos annos!

KNIN