2015-10_01_Eric - Peeters windhaan (Medium)Geplaagde N-VA maakt het zichzelf knap lastig
Mantelzorgers die kiezen voor het begeleiden van en zorgen voor hun zwaar zieke, palliatieve of gehandicapte geliefden, zijn verlost van de plicht om werk te zoeken of te aanvaarden én te behouden, met behoud van hun recht op een uitkering. Van de uitkering van 260 euro word je niet rijk. Het systeem bestaat al veertien jaar.

Twee geschenken uit Duitsland
De sterke loonstijgingen en de aantrekkende groei bij onze oosterburen zijn goed nieuws. Ze zullen de tewerkstelling bij ons versterken en bovendien de Vlaamse begroting en de federale begroting gezonder maken.

Racismemolentje van Van Bellingen draait op volle toeren
Uit een onderzoek naar discriminatie in de dienstensector zou blijken dat twee op de drie klanten zijn zin krijgt wanneer ze specifiek om een blanke poetsvrouw vragen. “Discriminatie”, hoorden en lazen we vorige week in alle hoeken van de media. Maar kijk, de studie is niet beschikbaar op de site van het Forum. Hoe werd de vraag geformuleerd? Ging het om het kleurtje? Of de facto om de taal? Of de godsdienst? Joelen over discriminatie kan voorbarig zijn.

Oostenrijkse islam?
In Oostenrijk keurde het parlement belangrijke wijzigingen goed aan ‘s lands ‘islamwet’. Oostenrijk heeft zo’n Islamgesetz sinds Bosnië in 1912 door het keizerrijk werd ingelijfd. De wet was bedoeld om godsdienstvrijheid voor de Bosnische moslims te garanderen.

Bankiers met bravoure
In een bank is u, kleine garnaal, een onbenullige bit in een computer. Alleen mensen met hopen geld behouden een bankier om u tegen te zeggen. Bank Degroof beheert, na de opslorping van Petercam, 47 miljard euro. Bank Degroot is van oorsprong een joodse Haute Banque.