2015-11_11_Zangfeest (Medium)Franstaligen maken communautaire beestje wakker
Het akkoord dat de sociale partners vorige week bereikten over eindeloopbaan en het brugpensioen (“werkloosheid met bedrijfstoeslag”, SWT) is een compromis. De licht aangepaste versie die door de regering werd goedgekeurd, is dat ook. De huidige bruggepensioneerden worden gespaard en moeten niet beschikbaar worden voor de arbeidsmarkt. De toekomstige bruggepensioneerden wel. Wat de “aangepaste beschikbaarheid”, Wetstratees van de bovenste plank, precies inhoudt vernemen we later nog wel.

Meerderheid én oppositie kijken liever naast de problemen
Met een kleine 60 procent van de inwoners telt Vlaanderen maar 41 procent van de werklozen. In die scheve situatie komt al jaren geen beterschap, en ook de huidige federale regering zal daar geen punt van maken. In die context richt alle sociale ergernis zich ook naar Vlaanderen. Ten onrechte. En het kan nog erger worden.

Pegida-Vlaanderen: een gemiste kans
We begrijpen de mensen achter Pegida-Vlaanderen niet goed. Wie een brede protestbeweging wil opstarten, naar het voorbeeld van wat er in Duitsland is ontstaan, moet niet beginnen met een verboden betoging te organiseren. De frustratie kan dan misschien heel hoog zitten, omwille van het feit dat de burgemeester drie keer een betogingstoelating heeft geweigerd.

Praatstoel met Mark Daems van FlandersDoc: “Documentaires in het land van Ensor”
Vlaamse speelfilms scoren de jongste jaren zeer goed. De Vlaamse documentairefilms moeten daarvoor niet onderdoen, maar zijn minder bekend. De jonge bedrijfstakorganisatie FlandersDoc versnelt de kering.

Wij zingen Vlaanderen vrij!
Op een dag in de lente… Eigenlijk, op die eerste dag van de lente, kwamen vierduizend Vlamingen bijeen om… binnen te zitten. Het moet voor het Zangfeest zowat de meest gemaakte opmerking zijn. Maar nadien waren de mening unaniem: het was een goed Zangfeest. Dat was ook ons eerste idee. Dat van die eerste lentedag was in een drietal uur vergeten.

Grof geld verdienen met lorren
Jaarlijks wordt er in ons land zowat 100 miljoen kilogram oude kledij verwerkt. De helft daarvan wordt in België ingezameld. Dat gebeurt doorgaans via containers, die alle kleuren van de regenboog hebben. Maar een groot deel belandt nog in de vuilniszak.

Praten met Danie Brink, uitvoerend directeur Helpende Hand: “Een helpende hand voor de Afrikaners”
Helpende Hand financiert diverse sociale projecten in Zuid-Afrika en is een soort nevenafdeling van de Zuid-Afrikaanse vakbond Solidariteit, die het opneemt voor de minderheden in dat land en inzonderheid de Afrikaners. Zo komt Afriforum, dat ook tot Solidariteit behoort, regelmatig op straat, of wendt het zich tot de rechter wanneer de belangen van die Afrikaners of van het Afrikaans in het gedrang komen.