Beter stoppen met “zwanzen”

Het Antwerpse stadsbestuur gaat nachtelijke controles uitvoeren op sluikstorten. Nood breekt in deze wet, vermits het grootste deel van de dagelijks opgehaalde negentien ton (!) afval bij nacht en ontij ergens wordt gedumpt. De pakkans was tot nu toe nihil. Voortaan zal ook daar de “kracht van verandering” zich laten gelden. De controles zullen vooral op het Kiel, in Antwerpen-Noord en in Borgerhout uitgevoerd worden. Niet toevallig zijn dat locaties waar de multiculturele verrijking de hoogste ogen gooit, en waar de integratie van dag tot dag een steilere opgang kent. Om Marij Preneel, groene districtsvoorzitter van Borgerhout, voor een hartaanval te behoeden, stoppen we misschien toch beter met zwanzen…

Signaal uit een krabbenmand

Een sporter weet meestal wanneer zijn tijd om te gaan gekomen is. Tekenen genoeg die daar op wijzen. Bij veel politici ligt dat anders. Hoe meer tekenen richting “saluut en merci”, hoe hardnekkiger ze zich aan een postje vastklampen. De Antwerpse sp.a gaf Bruno Tobback het signaal dat haar leden zijn kandidatuur, om zichzelf als partijvoorzitter op te volgen, niet steunen. Meteen weet kameraad Bruno hoezeer de sp.a-krabbenmand van de Scheldestad zich nog met zijn persoontje verbonden voelt. Eerder was hij vanuit diezelfde mand al vriendelijk doch dringend verzocht zich niet te komen moeien met de koude oorlog tussen de lokale rode prominenten. John Crombez, zijn gedoodverfde opvolger, zal het niet van de daken roepen, maar we durven vermoeden dat er in zijn stulpje in Oostende al meer dan één fles champagne koud ligt.

Miel Cools ereburger

Herk-de-Stad wil aan onze Limburgse kleinkunstenaar Miel Cools postuum de titel van ereburger van zijn geboorteplaats Herk-de-Stad toekennen. De voordracht staat op de dagorde van de gemeenteraad van 9 maart. De Vlaamse bard werd er geboren in 1935. Op zijn twaalfde verhuisde de familie naar Hasselt. Maar Miel heeft altijd een hart gehad voor Herk. Nog altijd maakt ons hart een tik bij het horen van “Houden van” en “Boer Bavo”, om van de andere liedjes maar te zwijgen. Als er iemand de titel verdient, dan wel Miel Cools.

Voor vrede en verdraagzaamheid

Op het Hasseltse Kolonel Dusartplein werd een grote witte muur geplaatst waarop iedereen een boodschap van vrede en verdraagzaamheid kan schrijven. Het gebeuren is een initiatief van Beweging.net Limburg, Vorming plus Limburg, Internationaal Comité en Comac Limburg (PVDA). De initiatiefnemers willen een positief signaal geven na de extremistische, religieuze aanslagen en de voortdurende tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen overal ter wereld. De eerste was gouverneur Reynders, die verkondigde: “In Limburg moet iedereen zich goed voelen. In de steenkoolmijnen was iedereen zwart, en dus gelijk, ondanks afkomst of religie. We stellen wel vast dat het harmonieus samenleven moeilijker is geworden.” Hij weet het ook wel, de gouverneur: ook in Limburg, met al zijn verschillende culturen, is het leven er niet eenvoudiger op geworden.