2015-11_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Bezig blijven

De werken aan Spoor Oost zijn van start gegaan, in functie van de verhuis van de Sinksenfoor naar zijn nieuwe locatie. Het Borgerhoutse groen-rode oppositiebastion tegen alles wat het Antwerpse stadsbestuur onderneemt of beslist, bleef zichzelf. Vakkundige stemmingmakerij leidde tot juridische stappen van een aantal buurtbewoners. Lang onderhandelen tussen het stadsbestuur en de foorkramers heeft uiteindelijk tot een akkoord geleid, dus is het vraag of die “stappen” veel kunnen betekenen. Het zal dat oppositiebastion worst wezen. Bezig blijven, is in zijn denkpatroon onnoemelijk veel belangrijker dan logisch denken of realiteitszin.

Tellingen

Wie denkt dat Antwerpen betreffende het aantal moskeeën binnen de grootstedelijke muren lijstaanvoerder is, denkt verkeerd. Brussel leidt de moskeeëndans met zesenvijftig stuks. Dat zijn er vierentwintig meer dan de tweeëndertig in de koekenstad. Met achttien stuks is district Antwerpen mijlen vooruit op “achtervolger” Borgerhout, met vijf exemplaren. Hoboken telt er vier, Deurne twee en Merksem één. Zonder uitsluitsel dat we er een paar over het hoofd zien, staat de teller voor heel België op honderdachtenvijftig. Voor gelijkaardige tellingen van kerken in, pakweg, de Verenigde Arabische Emiraten, hadden we één seconde nodig, om als eindresultaat nul vast te leggen.

Geen gemeenteraad in kerk

De Kortrijkse gemeenteraadsleden zullen op 11 mei niet in de Sint-Laurentiuskerk van deelgemeente Kooigem vergaderen, wel in de parochiezaal van deelgemeente Rollegem. Een ultiem overleg leverde niets op. Het stadsbestuur, onder leiding van burgervader Quick, lanceerde het initiatief gemeenteraad ‘on the move’. Doel is in elke deelgemeente een gemeenteraadszitting te houden, om zo dichter bij den volke te kunnen zijn. In het kleine Kooigem (900 inwoners) was er echter geen geschikte zaal te vinden, vandaar dat de keuze op de kerk viel.

De plaatselijke pastoor, gesteund door de deken van Kortrijk, wilde daar echter niet van weten. “Stel je eens voor”, aldus pastoor Michel Roggeman, “dat ik een eucharistieviering in de gemeenteraadszaal van het stadhuis van Kortrijk zou willen houden. Daar zouden de mensen toch ook vreemd van opkijken. In een religieuze plaats doe je niet aan politiek.” De pastoor kon enkel op de politieke steun van CD&V rekenen.

Poetsvrouw wordt slachtoffer

 

De politieke malaise in Borgloon maakte een eerste slachtoffer: het contract van een poetsvrouw werd niet verlengd, omdat sp.a en Open Vld niet opdaagden bij de OCMW-raad. Beide partijen blokkeren de werking van het OCMW-bestuur, beweert voorzitter Carnotensis. Beide partijen repliceerden dat “de voorzitter blijkbaar nog niet weet dat Borgloon ondertussen onbestuurbaar is verklaard”. Dezelfde voorzitter betoonde “dat er tot vorige week nog zo goed als collegiaal beslist werd binnen de meerderheid”. En, vervolgt hij, “maar nu drijft de sp.a het op de spits. De burgemeester weigert nog reguliere schepencolleges te houden, en samen met Open Vld stuurt zijn partij nu ook haar kat naar de OCMW-raad”.

 

Van bordeel naar moskee

 

In Beringen, aan de Koerselsesteenweg, heeft de vzw Islamitisch Cultureel Ontmoetingscentrum een koopoptie afgesloten op La Finesse. Niets speciaal, tenzij je weet dat La Finesse voorheen een bar was. De geschiedenis van La Finesse: vooreerst de woning van de rijkswachtcommissaris, nadien een bar en nog wat later een danscafé. Bedoeling van de koopoptie? Er een moskee van maken. Schepen Anne Wouters-Cuypers: “De koopoptie is rond en wij hebben de vraag gekregen wat mogelijk is op die plaats. Of er een moskee komt, is nog niet duidelijk, wel mogelijk.”

 

Kunstkenner Chris Janssens

 

De Vlaamse regering is gul voor kunstwerken. In 2013 en 2014 gaf de Vlaamse regering 3,5 miljoen euro uit aan kunstwerken in de Vlaamse overheidsgebouwen. Vlaams Parlementslid Chris Janssens (VB) vindt dat veel geld in tijden van besparingen. Hij wil een aanpassing van de dertig jaar oude kunstwerknorm. Die norm, een decreet van 23 december 1986, houdt in dat een bepaald percentage van de bouwkosten naar geïntegreerde kunstwerken moet gaan. Maar neen, Janssens is geen cultuurbarbaar. Want, kunst is belangrijk. Hij wil wel dat de tering naar  de nering wordt gezet en dat het oude decreet wordt herzien. Eén alternatief van Chris Janssens: “Ik weet zeker dat de kunstscholen en -academies graag willen meewerken aan meer kunst in openbare gebouwen, al was het maar via opeenvolgende tijdelijke exposities.”

 

Extra kopzorgen

 

Als in een stad in dezelfde periode twee risicovolle evenementen samenvallen, wordt het moeilijk voor “ordehandhavers”. Zo ook in Brugge… De Europese wedstrijd Club Brugge-Besiktas wordt weliswaar op donderdagavond 12 maart gespeeld, maar de laatstejaars uit de secundaire scholen die ‘s anderdaags (op vrijdag de dertiende) hun honderd dagen vieren, durven wel eens een nacht vroeger beginnen. De lokale politie, schoolpersoneel en gemeenschapswachten zullen vooral in de nacht van donderdag op vrijdag een oogje in het zeil houden, om overlast op te sporen en liefst overlast te voorkomen door de twee groepen feestvierders – voetbal een feest, en de bijna-schoolverlaters – uit elkaar te houden. Ook Volksgezondheid is op de hoogte en wordt ingeschakeld om extra controle te houden op het naleven van de wetgeving inzake alcoholverkoop.

 

Gepingel om geklingel

In de Rupelstreek is zowaar een soort avondklok ingesteld voor ijsventers. Je weet wel, die weldoeners van de mensheid en vooral de kinderlijke, die op warme dagen met geklingel of een herkenbaar muziekje laten horen dat er aan hun karretje ijsjes te koop zijn. In de Rupelstreek zijn ze, in deze pre-lentetijden, bevallen van een verbod om na 20 uur nog te klingelen. Er zouden klachten zijn binnengelopen van verontruste ouders die hun spruiten al vòòr 20 uur naar hun slaapstee sturen, en die bij hun tv-kijken worden gestoord door hun kroost dat een klokje heeft horen luiden en nog een ijsje wil. De onverlaat-ijsventer die in de Rupelstreek na 20 uur nog durft te klingelen, kan een GAS-boete krijgen, die schommelt tussen 30 en… 350 euro. Komaan, regelgevers van de Rupelstreek, hoog tijd om wat GAS terug te nemen!

 

Liever kalief dan Termont

Toen Johan Deckmyn (VB) zich luidop afvroeg of er uit Gent ook jihadisten naar de Islamitische Staat waren vertrokken, werd hij door burgemeester Termont overladen met hoon en verwijten. Maar kort daarop moest Termont een toontje lager zingen. Hij moest toegeven dat er twee “Gentenaars” in Syrië zitten. Hij liet in het midden wat ze daar eigenlijk uitvreten. Misschien pinguïns bestuderen? Of een cursus “slachten voor beginners” volgen, met het oog op het openen van een zaak met halal-charcuterie? Termont beloofde dat die twee Syriëgangers uit de bevolkingsregisters geschrapt zullen worden. Het zou er nog aan ontbreken. Zouden die twee misschien “geradicaliseerd” zijn door de islamofobie, het racisme en de latente discriminatie van het stadsbestuur en zijn ambtenaren? Hoe is het in allahsnaam mogelijk dat die twee snuiters nog liever naar de kalief trekken dan in de stad te blijven van de tweede beste burgemeester ter wereld?