2015-12_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Weetjes

Bij de omvorming van West-Vlaanderen tot één gerechtelijk arrondissement zijn gespecialiseerde magistraten aangesteld: mensensmokkel (Brugge), hormonenzwendel (Ieper), stedenbouwkundige misdrijven (Kortrijk) en cybercriminaliteit (Veurne), maar elk parket blijft bevoegd voor internetfraude, omdat dit een regelrechte plaag geworden is. Meer en meer bedrijfsleiders worden langs die weg afgeperst, deels door onwetendheid, deels door onvoorzichtigheid.

Gouverneur Carl Decaluwé heeft andere katten te geselen. Hij vindt dat zijn kustprovincie er vuil bij ligt en hij stapt over van sensibiliseringsacties naar keiharde maatregelen. Gedurende één dag, jawel, één dag, zal al wie mag verbaliseren, van boswachters tot gemeenschapswachten, dat ook moeten doen. Cybercriminelen opgepast!

Moskee in Koersel

‘Villa te koop’, staat op een aanhangwagentje bij de buren van “hotel/bar” La Finesse aan de Koerselsesteenweg in Beringen. De bewoners protesteren op die wijze tegen de komst van een moskee voor de Marokkaanse gemeenschap, in het pand van La Finesse. Een buurman: “Wij hadden gehoopt hier rustig te kunnen wonen, maar zien de rust door dit project, de moskee, ernstig bedreigd.” Tijdens de jongste gemeenteraad had burgemeester Maurice Webers nochtans gepoogd de bewoners gerust te stellen: “Leden van de Marokkaanse gemeenschap zijn gaan praten met de bewoners op een positieve en constructieve manier. En dat heeft tot meer begrip geleid.” Blijkt nu niet het geval te zijn, als men de vermelding “Villa te koop” goed interpreteert. Volgens de burgemeester ligt dat aan een vertekend beeld, dat van terrorisme en fundamentalisme, dat wordt opgehangen van een moskee. Ja, vertekend? Volgens de burgemeester misschien. De buren denken er anders over.

Gemeenten zijn het oneens

De politieraden van HAZODI (Hasselt, Zonhoven-Diepenbeek) en West-Limburg (Halen, Herk-de-Stad en Lummen) komen op 18 maart bijeen voor een cruciale beslissing: de fusie van beide politiezones tot één grote zone. Het wordt een grote beslissing. Streefdoel is de nieuwe zone te laten starten op 1 januari 2016.  Weliswaar blijven die gemeenten het nog altijd oneens over de naam van de nieuwe zone. Wordt het “Limburg Hoofdstad”, of “Herkenrode”? “Limburg Hoofdstad” blijkt de voorkeur weg te dragen bij de Hasseltse burgemeester Hilde Claes. Maar Zonhoven, Diepenbeek en de drie gemeenten van West-Limburg zijn minder enthousiast. Zij opteren voor “Herkenrode”, want de abdij van Herkenrode ligt midden in de zone en het nieuwe politiekantoor komt aan de Herkenrodesingel in Hasselt. Redenen genoeg om voor “Herkenrode” te opteren.

Limburgse Vrouwenraad

Tijdens de jaarlijkse vrouwendag heef de Limburgse Vrouwenraad geen enkele reden om mee te feesten. Voorzitter Lea Vanschoenwinkel: “Wij zijn op sterven na dood. De provincie heeft de geldkraan dichtgedraaid. Nochtans was Limburg ooit voortrekker voor vrouwenrechten en hebben ze ons voorbeeld overgenomen in andere provincies. En nu we een man hebben als gedeputeerde voor Gelijke Kansen, is het ineens gedaan.” De eerste oprichter was, vijftien jaar geleden, Frieda Brepoels, opgevolgd door Sonja Claes, Erika Thijs en Mieke Ramaekers. Om nu in de handen van Frank Smeets terecht te komen. Dus: de kas is leeg en geld krijgen ze niet meer van de provincie. Waarom geen geld meer van de provincie? Het is geen grondgebonden materie, dus overgedragen aan Vlaanderen. Gaan die nu over de brug komen?

Quick opnieuw advocaat

Sinds begin dit jaar mag de burgervader van Kortrijk, Vincent van Quickenborne, in de volksmond Quick of Quickie genoemd, weer aan de slag als advocaat aan de balie van zijn stad. Zoals de wet voorschrijft, mocht hij tijdens zijn periode als minister in de federale regering zijn ambt immers niet uitoefenen. Nu kan hij weer aan de slag.

Quick is echter niet van plan erg actief te zijn als advocaat. Daarvoor ontbreekt hem de tijd. Zijn burgemeesterschap en zijn jonge bruid eisen al zijn tijd en belangstelling op. Dus u zult hem niet vlug aan de balie vinden als verdediger van drugdealers, moordenaars en andere misdadigers. Eventuele aanbiedingen worden doorverwezen naar Jef Vermassen.

Toen bleef het stil

Humor in het grootstedelijke bestuur komt evenveel voor als haren op een biljartbal. Dan komt toch dat ene grapje dat het vermelden waard blijft. Zoals in Antwerpen. In de slogancampagne om de stad verder te profileren, is de in het Centraal Station opgehangen reuzenaffiche met de geestige tekst “Een station dat meer prijzen wint door schoonheid dan stiptheid” de absolute blikvanger. Het is bekend: de ploeg van Bart de Wever kan niks doen dat niet op kritiek van de groenrode club stuit. Zoals bij Jean-Pierre Goossens, secretaris van ACOD Spoor. Hij vond dat de stad de NMBS schoffeerde. De NMBS-directie vond de slogan niet beledigend maar prikkelend, en voegde er fijntjes aan toe dat er hard was gewerkt aan renovatie, en dat het nu werken was aan stiptheid. Bij ACOD Spoor bleef het verder stil.