2015-13_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Slogans prediken

In Antwerpen haspelde burgemeester Bart de Wever het dozijn kilometer van de “Urban Trail” samen met 10.000 deelnemers af. Toeschouwers spaarden hun aanmoedigingen niet. Behalve in een paar straten van district Borgerhout. Daar werd hij uitgejouwd. Het is het district waar groene Marij Preneel de voorzitterhamer hanteert. Ze is er ook bevoegd voor “communicatie” en “wijkoverleg”. Groene slogans als “respect voor elkaar tonen” en “verdraagzaamheid opbrengen” zijn voor haar ongetwijfeld prioritaire beleidsnormen. Spijtig dat ze blijkbaar zo eenzijdig gepredikt zijn dat er niks van rest wanneer een beleidvoerder van een andere politieke partij langs haar uitverkoren aanhang rent.

Onoverbrugbaar moeilijk

In onze “modelstaat” lopen overheden elkaar voor de voeten, en ze laten zich ook allemaal gelden. Mia Hoeykens uit Ekeren zal ons niet tegenspreken. Ze staat bekend als “meter Mia”. Dat dankt ze aan haar inzet voor “Den Bierpruver”, een monumentje dat elke Ekerenaar kent. Al een kwarteeuw wast en kleedt Mia dat beeldje. Geen festiviteit in Ekeren denkbaar of Mia waste “Den Bierpruver” schoon en trok hem het gepaste kostuum aan. Blijkt dat Mia daarmee “in overtreding” is. Althans, volgens het districtsbestuur. Wil ze “haar activiteiten voortzetten”, moet ze daar een aanvraag voor doen. Anders riskeert ze een GAS-boete. Reactie van Mia: “Ik denk er niet aan een aanvraag in te dienen voor wat ik al vijfentwintig jaar doe. Ze mogen “Den Bierpruver” nu zelf wassen.” Voor sommige “beleidvoerders” lijkt het bijna onoverbrugbaar moeilijk om mensen die wat burgerzin tonen met rust te laten.

Allochtonen in Kortrijk gediscrimineerd

Heel wat allochtone ‘jongeren’ voelen zich niet meer welkom in de Kortrijkse uitgaansbuurt nabij het station. Portiers krijgen er opdracht zo weinig mogelijk donkere cafébezoekers toe te laten. Hoe zou je zelf zijn, als cafébaas. Ofwel kunnen/willen die gasten niet betalen, of ze vallen het vrouwvolk lastig, of ze zoeken heibel. Vaak ontstaan er zo vechtpartijen. Steeds voelen die Marokkanen zich het slachtoffer en worden ze zogezegd gediscrimineerd…

Jamal Qnioun, voorzitter van de vzw People Help People in Kortrijk, beklaagde zich onlangs op de gemeenteraad over mogelijke discriminatie. Schepen van Jeugdzaken Bert Herrewyn (sp.a) en burgemeester Quick waren niet aanwezig. Herrewyn legde uit waarom: “We wilden wat afstand bewaren zodat de jongeren vrijuit konden spreken. Er komt binnenkort alvast een affichecampagne in de uitgaansbuurt”.

Dorpspolitiek in Denderleeuw

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, die van 2012, in Denderleeuw behaalde CD&V 4 zetels (-3), N-VA 7 (+6), Vlaams Belang 3 (-1), Open Vld-Plus 3 (-2) en sp.a-Open 8 (-1).

CD&V weigerde omwille van de vele hevige ruzies in de vorige coalitie, verdere samenwerking met sp.a.

In eerste instantie werd achter de schermen geopteerd voor een coalitie met N-VA en CD&V, waarbij het VB gedoogsteun zou verlenen (14 zetels op 25). Zowel CD&V als N-VA zouden hun partijtop proberen te overtuigen het VB toch mee te nemen. Over een mogelijke samenwerking met het Vlaams Belang verklaarde huidig N-VA-schepen Scheerlinck in De Standaard van 4 maart 2012: “Er valt iets voor te zeggen. Tenslotte komen we in de grote dossiers voor negentig procent overeen. Voor de top in Brussel is dat geen optie.” Koen D’haenens, gevangenisdirecteur in Dendermonde en toenmalig lokale voorzitter van N-VA, verklaarde in De Morgen van 11 januari 2013: “Ik moet het toegeven: ik heb meer vertrouwen in Kristof Slagmulder van Vlaams Belang dan in de socialisten. Hoewel ik me volledig distantieer van zijn programma lijkt Kristof een bekwame en correcte politicus. Dat is al veel waard in mijn thuisdorp.”

Door de steun van Vlaams Belang zou het cordon sanitaire impliciet barsten. Jan de Nul (CD&V) zei toen: “Niemand wenst dat. Maar dat is de situatie eenmaal.”

Toch werd na een bemiddelingspoging van wijlen gouverneur Denys een moeizaam akkoord bereikt tussen N-VA, CD&V en Open Vld-Plus; een Open Vld’ster deed niet meer mee en zetelt sindsdien als onafhankelijke, waardoor er een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels ontstond. Die coalitie liep op 3 november 2014 op de klippen, waarna CD&V een voorstel van sp.a-Open (oppositie), om de onbestuurbaarheid vast te stellen, steunde. Gouverneur Briers en minister Homans hebben de onbestuurbaarheid  bevestigd. N-VA-burgemeester Jan de Dier nam dat niet, stapte naar de Raad van State en kreeg in kortgeding gelijk dat Denderleeuw wel degelijk bestuurbaar was. Er volgt een uitspraak ten gronde, maar dat kan nog zes maanden duren.

Ondertussen blijven de drie CD&V-schepenen afwezig op de bijeenkomsten van het schepencollege. De politieke malaise zorgt ervoor dat nu al vijf maanden geen enkele belangrijke beslissing genomen werd.  CD&V denkt stilletjes aan een nieuwe coalitie met ex-aartsvijand sp.a-Open, aangevuld met de onafhankelijke ex-VLD’ster (13 zetels op 25).

De beste oplossing is voor vele inwoners van Denderleeuw dat CD&V opnieuw normaal zou doen zodat er een centrumrechts beleid kan gevoerd worden. Ondanks hun flauw beleidsplan is dat in elk geval beter dan een linkse meerderheid, want dit is het laatste wat men, omwille van de grote migratieproblemen en de dreigende verfransing, in Denderleeuw nodig heeft.

Slotbemerking: als het over het cordon gaat, stelt men vast dat er voor de N-VA-top toch wel een groot verschil is tussen zeggen en doen.